4 วลีปลุกวัฒนธรรมแห่งความอยากรู้อยากเห็น ❘ A Cup of Culture Ep.557

Listen on :

ปลุกความมีชีชีวิตชีวาให้กับองค์กรของคุณด้วยวัฒนธรรมแห่งความอยากรู้อยากเห็น – Culture of Curiosity เพราะตัวจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆล้วนมาจาก “Curiosity” ทั้งนั้น แถมยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทำงาน ลดความเครียดสะสม และเพิ่มประสิทธภาพในการทำงานได้อีกด้วย⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Key takeaways:⁣⁣⁣⁣

  • วลี “ฉันไม่รู้” ช่วยในการเปิดรับความคิดและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น⁣⁣⁣⁣
  • วลี “Tell me more” ช่วยกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริม open communication⁣⁣⁣⁣
  • วลี “I understand that you’re more than your job” ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ และ well-being โดยรวม⁣⁣⁣⁣
  • วลี “Who else?” ส่งเสริมมุมมองที่หลากหลาย ความคิดที่แปลกใหม่ และหลีกเลี่ยง groupthink⁣⁣⁣⁣


A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣
#วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣
#corporateculture ⁣⁣⁣⁣
#organizationalculture ⁣⁣
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn