4 รูปแบบวัฒนธรรมในที่ประชุมที่เป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กร

“วิธีที่สังเกตุวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เวลาสั้นที่สุดคือการสังเกตุจากสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุม”


อดีตผู้บริหารของ GE เคยกล่าวไว้ว่า  รูปแบบที่เป็นธรรมชาติของการประชุมแต่ละที่เป็นเสมือน byproduct ของวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นจริง เพราะเป็นการสะท้อนถึงการใช้อำนาจ การตัดสินใจ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน เช่น การเริ่มประชุมสายกว่าที่กำหนดเป็นปกติ การไม่จดจ่อกับประเด็นที่หารือ หรือการที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันหลังจาการประชุมจบลง มันคงบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับองค์กรของเรา


Gustavo Razzetti ที่ปรึกษาทางด้านวัฒนธรรมองค์กรนำเสนอ framework ที่ช่วยให้เห็นภาพประเภทต่างๆของวัฒนธรรมในห้องประชุมที่มักส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมโดยแบ่งเป็นสองแกนคือแกนรูปแบบ(fluid/structured) และแกนจุดเน้น (input/output) ซึ่งทำให้แบ่งได้เป็นสี่รูปแบบด้วยกัน เน้นคน, เน้นอำนาจ, เน้นไอเดีย และ เน้นผลลัพธ์


การประชุมที่เน้นผู้คน


เป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการที่สุด ไม่เน้นพิธรีตอง มุ่งสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ใช้เวลาช่วงแรกพอสมควรในการคุยเรื่องอื่นๆเพราะเป็นการสร้างความวางใจกันและกัน บางครั้งดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพแต่องค์กรอย่าง IKEA และ Patagonia ก็เติบโตอย่างยิ่งใหญ่มาได้ผ่านการประชุมรูปแบบนี้ สิ่งที่ควรระวังอาจเป็นเรื่องการรักษาเวลาเพราะพูดคุยนอกเรื่อง ต้องฟังให้ครบทุกคนและการหาฉันทามติในเกือบทุกเรื่อง


การประชุมที่เน้นไอเดีย


เป็นรูปแบบที่สนับสนุนนวัตกรรมเพราะไอเดียที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับการสนับสนุนโดยมองข้ามตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน เป็นรูปแบบขององค์กรที่เน้นนวัตกรรมต้องมีเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นำเสนอสิ่งที่แตกต่างสดใหม่ที่มีความเป็นไปได้ คนในบรรยากาศการประชุมนี้จะกล้าเสี่ยงกล้าแสดงความเห็นและมีคนอื่นๆคอยต่อยอด (ไม่ใช่แข่งขัน)  บางคนอาจสับสนกับการ brainstorming ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หยิบมาใช้เท่านั้น


การประชุมที่เน้นอำนาจ


มีคนนั่งหัวโต๊ะที่กำหนดทิศทางการประชุม ทุกคนจะไม่เริ่มการประชุมจนกว่าเขาคนนั้นจะเข้ามา ส่วนหนึ่งของการประชุมคือการส่งเสริมอำนาจให้แข็งแรงขึ้นและสร้างความกลัว เป็นขั้วตรงข้ามของ Psychology Safety หลายครั้งต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมการการประชุมที่เน้นพิธีการแบบนี้เพื่อให้ผู้มีอำนาจถูกใจ การที่ข้อสรุปและการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนไม่กี่คนในห้องทำให้ขาดไอเดียใหม่และความคิดไม่หลากหลาย


การประชุมที่เน้นผลลัพธ์


เป็นการประชุมในฝันของคนที่มุ่งมั่นทำงานเพราะผลลัพธ์น่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกประชุม ผู้คนใช้จ่ายเงินมากมายเพื่อส่งคนไปเรียนรู้ทักษะการนำประชุมแบบนี้ เป้าหมายชัดเจน ลงรายละเอียดเรื่องวาระ และรักษาเวลา ทุกคนมีบทบาทชัดเจน แต่ด้วยรูปแบบที่เป๊ะแบบนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์และกระทบความรู้สึกผู้คน อาจไม่ใช่ทุกประชุมที่ต้องใช้รูปแบบนี้


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>

.
.

แหล่งที่มาของข้องมูล

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/07/22/its-time-to-take-your-time-back-a-new-meeting-culture-to-adopt/?sh=741e48224389

https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2020/02/12/are-leadership-meeting-habits-destroying-engagement/?sh=4e9f211d740d

https://www.inc.com/bruce-eckfeldt/this-1-radical-idea-can-improve-all-of-your-meetings-immediately.html

https://www.fastcompany.com/90277840/how-to-hold-meetings-that-spark-great-ideas

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.