4 รูปแบบวัฒนธรรมในที่ประชุมที่เป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กร

“วิธีที่สังเกตุวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เวลาสั้นที่สุดคือการสังเกตุจากสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุม”


อดีตผู้บริหารของ GE เคยกล่าวไว้ว่า  รูปแบบที่เป็นธรรมชาติของการประชุมแต่ละที่เป็นเสมือน byproduct ของวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นจริง เพราะเป็นการสะท้อนถึงการใช้อำนาจ การตัดสินใจ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน เช่น การเริ่มประชุมสายกว่าที่กำหนดเป็นปกติ การไม่จดจ่อกับประเด็นที่หารือ หรือการที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันหลังจาการประชุมจบลง มันคงบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับองค์กรของเรา


Gustavo Razzetti ที่ปรึกษาทางด้านวัฒนธรรมองค์กรนำเสนอ framework ที่ช่วยให้เห็นภาพประเภทต่างๆของวัฒนธรรมในห้องประชุมที่มักส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมโดยแบ่งเป็นสองแกนคือแกนรูปแบบ(fluid/structured) และแกนจุดเน้น (input/output) ซึ่งทำให้แบ่งได้เป็นสี่รูปแบบด้วยกัน เน้นคน, เน้นอำนาจ, เน้นไอเดีย และ เน้นผลลัพธ์


การประชุมที่เน้นผู้คน


เป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการที่สุด ไม่เน้นพิธรีตอง มุ่งสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ใช้เวลาช่วงแรกพอสมควรในการคุยเรื่องอื่นๆเพราะเป็นการสร้างความวางใจกันและกัน บางครั้งดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพแต่องค์กรอย่าง IKEA และ Patagonia ก็เติบโตอย่างยิ่งใหญ่มาได้ผ่านการประชุมรูปแบบนี้ สิ่งที่ควรระวังอาจเป็นเรื่องการรักษาเวลาเพราะพูดคุยนอกเรื่อง ต้องฟังให้ครบทุกคนและการหาฉันทามติในเกือบทุกเรื่อง


การประชุมที่เน้นไอเดีย


เป็นรูปแบบที่สนับสนุนนวัตกรรมเพราะไอเดียที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับการสนับสนุนโดยมองข้ามตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน เป็นรูปแบบขององค์กรที่เน้นนวัตกรรมต้องมีเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นำเสนอสิ่งที่แตกต่างสดใหม่ที่มีความเป็นไปได้ คนในบรรยากาศการประชุมนี้จะกล้าเสี่ยงกล้าแสดงความเห็นและมีคนอื่นๆคอยต่อยอด (ไม่ใช่แข่งขัน)  บางคนอาจสับสนกับการ brainstorming ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หยิบมาใช้เท่านั้น


การประชุมที่เน้นอำนาจ


มีคนนั่งหัวโต๊ะที่กำหนดทิศทางการประชุม ทุกคนจะไม่เริ่มการประชุมจนกว่าเขาคนนั้นจะเข้ามา ส่วนหนึ่งของการประชุมคือการส่งเสริมอำนาจให้แข็งแรงขึ้นและสร้างความกลัว เป็นขั้วตรงข้ามของ Psychology Safety หลายครั้งต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมการการประชุมที่เน้นพิธีการแบบนี้เพื่อให้ผู้มีอำนาจถูกใจ การที่ข้อสรุปและการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนไม่กี่คนในห้องทำให้ขาดไอเดียใหม่และความคิดไม่หลากหลาย


การประชุมที่เน้นผลลัพธ์


เป็นการประชุมในฝันของคนที่มุ่งมั่นทำงานเพราะผลลัพธ์น่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกประชุม ผู้คนใช้จ่ายเงินมากมายเพื่อส่งคนไปเรียนรู้ทักษะการนำประชุมแบบนี้ เป้าหมายชัดเจน ลงรายละเอียดเรื่องวาระ และรักษาเวลา ทุกคนมีบทบาทชัดเจน แต่ด้วยรูปแบบที่เป๊ะแบบนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์และกระทบความรู้สึกผู้คน อาจไม่ใช่ทุกประชุมที่ต้องใช้รูปแบบนี้


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>

.
.

แหล่งที่มาของข้องมูล

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/07/22/its-time-to-take-your-time-back-a-new-meeting-culture-to-adopt/?sh=741e48224389

https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2020/02/12/are-leadership-meeting-habits-destroying-engagement/?sh=4e9f211d740d

https://www.inc.com/bruce-eckfeldt/this-1-radical-idea-can-improve-all-of-your-meetings-immediately.html

https://www.fastcompany.com/90277840/how-to-hold-meetings-that-spark-great-ideas

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search