4 คำถามเช็คตนเองว่าเราเป็นคนมุ่งมั่นกับงาน หรือแค่ทำตามจ็อบให้เสร็จไป! ❘ A Cup of Culture Ep.580

Listen on :

คุณเป็นคนมุ่งมั่นกับงาน… หรือแค่ทำตามจ็อบ? นี่อาจเป็นคำถามสุดหินและเป็นคำถามที่จี้จุดใครหลายคน แต่หากเราลองพิจารณาคำถามข้อนี้ดีๆ คำตอบที่ได้สามารถช่วยสะท้อนให้เราเห็นถึง “ระดับการมีส่วนร่วมในงาน” ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลได้

1) ระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน เป็นผลมาจากความแตกต่างกันของ Mindset ของแต่ละบุคคล
2) Mindset (กรอบความคิด) คือ มุมมองที่คนๆ หนึ่งมีต่อโลกใบนี้ ซึ่งถูกสะสมมาจากประสบการณ์ การศึกษา ไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การเลี้ยงดู สังคมแวดล้อม เป็นต้น
3) หากเรามี Mindset แบบไหน เราก็จะคิด พูด และแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางนั้นๆ


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.