4 คำถามเช็คตนเองว่าเราเป็นคนมุ่งมั่นกับงาน หรือแค่ทำตามจ็อบให้เสร็จไป! ❘ A Cup of Culture Ep.580

Listen on :

คุณเป็นคนมุ่งมั่นกับงาน… หรือแค่ทำตามจ็อบ? นี่อาจเป็นคำถามสุดหินและเป็นคำถามที่จี้จุดใครหลายคน แต่หากเราลองพิจารณาคำถามข้อนี้ดีๆ คำตอบที่ได้สามารถช่วยสะท้อนให้เราเห็นถึง “ระดับการมีส่วนร่วมในงาน” ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลได้

1) ระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน เป็นผลมาจากความแตกต่างกันของ Mindset ของแต่ละบุคคล
2) Mindset (กรอบความคิด) คือ มุมมองที่คนๆ หนึ่งมีต่อโลกใบนี้ ซึ่งถูกสะสมมาจากประสบการณ์ การศึกษา ไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การเลี้ยงดู สังคมแวดล้อม เป็นต้น
3) หากเรามี Mindset แบบไหน เราก็จะคิด พูด และแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางนั้นๆ


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search