4 ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการ ‘บริหารทีมงาน’

“ความเป็นผู้นำ” ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับสูง ผู้จัดการทีม หัวหน้าฝ่าย หรือแม้กระทั้งหัวหน้าห้องในโรงเรียน เป็นบทบาทที่มาพร้อมกับคำว่า “รับผิดชอบ” หรืออย่างที่เราคุ้นเคยกับคำคมระดับโลกจากหนังเรื่อง Spider “With great power comes great responsibility.” พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ นอกจากความรับผิดชอบแล้วยังมีคำว่า “เป็นแบบอย่างที่ดี” พ่วงเข้ามาด้วย… แต่ขึ้นชื่อว่า “มนุษย์” จึงไม่มีใครสมบูรณ์แบบ วันนี้เราจะมาคุยกันถึง 4 ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเป็นผู้นำและวิธีแก้ไข


KeyTakeaways
  • ผู้นำที่แย่มักหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่มอบหมายงาน และไม่ให้ Feedback ทีมงาน
  • ผู้นำที่มักทำผิดพลาด ส่วนมากมักขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดวิสัยทัศน์ หรือไม่มีศรัทธาในความสามารถของตนเอง
  • ความเป็นผู้นำ = ความรับผิดชอบ+ความเป็นแบบอย่าง อยากให้ทีมงานเป็นแบบไหน ผู้นำควรเป็นแบบอย่างทั้งวิธีคิด วิธีพูด และวิธีประพฤติปฏิบัติตน


1.ไม่ให้ฟีดแบค
Not Providing Feedback


จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร 1,400 คนโดย The Ken Blanchard Companies “การไม่ให้ฟีดแบคหรือการไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับ” ถือเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในบทบาทผู้นำ ผู้นำหลายคนกลัวว่าหากให้ฟีดแบคไปแล้วทีมจะโกรธหรือไม่พอใจและทำให้เสียบรรยากาศการทำงาน แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่ไม่ให้ฟีดแบคอย่างทันท่วงทีแก่ทีมงานของเรา นั่นคือการตัดโอกาสในการเติบโตของพนักงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตัวเขาให้ดีขึ้น


สิ่งที่ควรทำ: ประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนควรมี session ที่เปิดให้มีการฟีดแบคแบบ “Constructive Feedback” คือ การให้ฟีดแบคที่ (1) มีเป้าหมายและประเด็นที่ชัดเจนว่าเรื่องอะไร (2) มุ่งพัฒนามากกว่าทำลายความมั่นใจ และ (3) เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้จริง


2. ไม่กำหนดเป้าหมาย
Failing to Define Goals


ข้อเสียของการไม่กำหนดเป้าหมายหรือการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับทีมงาน คือ พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำงานอะไร ทำไปทำไมหรืองานของพวกเขามีความหมายอย่างไร ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย


สิ่งที่ควรทำ: นำเครื่องมือช่วยในการกำหนดเป้าหมาย เช่น SMART goals หรือใช้หลักการ Management by Objectives มาเป็นตัวเริ่มต้น


3. เป็นมิตรมากเกินไป
Being Too Friendly


ผู้นำหลายคนทำผิดพลาดในการพยายามวางตนเองให้เป็นคนที่ลูกน้องชื่นชอบ เข้าถึงได้ง่าย หรือว่าอะไรก็ว่าตามกัน (ถึงแม้ใครๆ ก็อยากเป็นที่รัก) แต่ข้อเสียคือ ผู้นำมีแนวโน้มที่จะถูกลูกน้องล้ำเสียหรือเอาเปรียบได้ง่าย ซึ่งทำให้การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนหรือการบังคับใช้นโยบายบางอย่าง เป็นเรื่องที่ผู้นำจะทำได้ยาก


สิ่งที่ควรทำ: คือคำว่า “Balance” ระหว่างการเป็นมิตรและการเป็นหัวหน้า และคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือการ “Set Clear Boundaries” หรือการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การให้ความสำคัญกับทุกคนเท่าๆ กัน หลีกเลี่ยงการใช้เวลากับคนเพียงกลุ่มเดียว หรือการออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ทีมสามารถพูดคุยกันต่อได้อย่างอิสระ หรือแม้กระทั่งการแต่งกายให้แตกต่าง


4. พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง
Saying one thing and doing another


ความเป็นผู้นำ = ความรับผิดชอบ+ความเป็นแบบอย่าง หลายครั้งที่ผู้นำพูดไว้อย่างหนึ่ง กำหนดแนวทางและความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นกับทีมงานของคุณไว้แล้ว… แต่ปรากฏว่าผู้นำทำฉีกไปอีกอย่างหนึ่ง เช่น ตั้งเป้าหมายอยากให้องค์กรมีวัฒนธรรมของการคิดนอกกรอบ เป็นองค์กรนวัตกรรม แต่ผู้นำกลับมีวิธีคิด พูด หรือประพฤติตนเองที่ไม่ได้ส่งเสริมเลย เช่น ไม่เปิดให้พนักงานลองผิดลองถูก คอยจับผิดและตำหนิอยู่เสมอๆ เป็นต้น


สิ่งที่ควรทำ: กำหนดให้ชัดว่า “ความเป็นแบบอย่าง- Role Model” ในความหมายของตัวผู้นำหน้าตาเป็นอย่างไร ต้องพูดแบบไหน และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช่น ต้องเป็นคนที่เคารพผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง… ให้เวลาในการฟังทีมงานและทำความเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังกังวล… โค้ช ฟีดแบค และให้กำลังใจพนักงาน… พยายามพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก… เป็นต้น


บทสรุป – ในฐานะของการเป็นผู้นำหรือบทบาทที่ต้องบริหารทีมเป็นงานที่หนักและภาระรับผิดชอบที่มาก ซึ่งเราสามารถทำให้มันง่ายขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของผู้นำคนอื่นๆ แล้วนำมาประยุกต์เป็น “ผู้นำในแบบของเรา”


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

References:
https://www.mindtools.com/a125fey/10-common-leadership-and-management-mistakes
https://www.businessnewsdaily.com/8517-common-leadership-mistakes.html
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search