4 ขั้นตอนจัดการ Emotional Dynamic ภายในทีมให้อยู่หมัด ❘ A Cup of Culture Ep.618

Listen on :

อารมณ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารของมนุษย์ แล้วทำไมอารมณ์ร่วมของผู้คนถึงมีพลังมากกว่าอารมณ์ส่วนบุคคล ลองนึกภาพเมื่อผู้คนมารวมตัวกัน พวกเขามักแสดงอารมณ์เข้มข้นกว่าเมื่ออยู่คนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขารู้สึกว่าอารมณ์ของตนเองได้รับการมองเห็นโดยคนอื่น ๆ กลายเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรอบ ๆ ความรู้สึกเหล่านั้น เหมือนการแพร่เชื้อ วันนี้เราชวนมาสำรวจพลวัตทางอารมณ์ที่มักจะเกดขึ้นในทีม และ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ใช้ได้จริงเพื่อจัดการกับสถานการณ์ทางอารมณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบกับประสิทธิภาพในการทำงาน และวัฒนธรรมขององค์กรในภาพรวม⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
Key takeaways :⁣⁣⁣⁣⁣
1) Situation modification : จัดการกับสถานการณ์ หรือหาวิธีปรับเปลี่ยนสถานการณ์เพื่อกระตุ้นอารมณ์ที่ต้องการ⁣⁣⁣⁣⁣
2) Shifting attention or creating distraction : เปลี่ยนอารมณ์โดยการปรับเปลี่ยนความสนใจทางอารมณ์ของผู้คน⁣⁣⁣⁣⁣
3) Reappraisal : คิดใหม่หรือตีความสถานการณ์ใหม่ในลักษณะที่ส่งผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์⁣⁣⁣⁣⁣
4) Response modulation : การควบคุมการแสดงออกภายนอกทางอารมณ์ของตนเองเพื่อส่งผลต่ออารมณ์ของผู้อื่น⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣
────⁣⁣⁣⁣⁣
emotion⁣⁣⁣⁣⁣
emotionaldynamic⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣
corporateculture ⁣⁣⁣⁣⁣
organizationalculture ⁣⁣⁣⁣⁣
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search