ทักษะผู้นำในการนำการเปลี่ยนแปลง

จากการรวบรวมข้อมูลจากคนมากกว่า 1 ล้านคนถึงทักษะที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้นำทำงานได้ดี นั่นคือ “ทักษะการนำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)” และในกลุ่ม Top Management มองว่าทักษะนี้เป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จถึง 32%
.
คำถามที่น่าสนใจคือ “แล้วทักษะอะไรที่ผู้นำควรมีเพื่อนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง?”
.
A Cup of Culture ขอนำเสนอ Model 5 skills of Leading Change โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
.


📌 1. Foster Innovation (การส่งเสริมนวัตกรรม)


นวัตกรรมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่าง ผู้นำไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างนวัตกรรม มันมีความต่างกับการสนับสนุนให้ผู้อื่นสร้างนวัตกรรม บ่อยครั้งที่ในองค์กรของคุณจะมีผู้ที่มีไอเดียแปลกใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า เร็วกว่า และเจ็บตัวน้อยกว่า ซึ่งพวกเขาต้องการคนหนุนหลังและการสนับสนุน เช่น


● Create Innovation Culture: ท่านสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ผลักดันให้เกิด innovation ให้พนักงานคิดนอกกรอบ พนักงานไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ได้หากคุณไป micromanage หรือจุกจิกกับพวกเขามากเกินไป ให้อิสระกับพวกเขาในการคิดค้นและสร้างสรรค์ด้วยแรงจูงใจพวกเขาเอง


● Build Effective Team: คัดเลือกสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายและความหมายที่แท้จริงในการทำให้ชัดเจน สร้าง Psychological safety ในทีมเพื่อสนับสนุนการสื่อสารที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา (สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ Psychlological Safety : รู้ทันความกลัว อุปสรรคตัวร้ายในการพัฒนาทีมได้ที่ https://www.brightsidepeople.com/3190-2/)


● Reward failure: หนึ่งในเคล็ดลับที่สำคัญในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของพนักงาน คือการยอมรับและการให้รางวัลสำหรับความคิดและความริเริ่มของพวกเขา หนึ่งในเหตุผลที่พนักงานไม่แสดงความคิดเห็นของพวกเขาคือ พวกเขาไม่อยากพูดหรือทำอะไรที่แปลกไปจากปกติ ไม่อยากจะมีปัญหา ไม่อยากจะล้มเหลวหากมีอะไรผิดพลาด การให้รางวัลกับพนักงานและทำให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ไอเดียไม่ได้ ได้ผลในครั้งแรกเสมอไป จะช่วยให้พวกเขากล้าคิดอะไรที่แตกต่างมากขึ้น


● Take ownership of client problems: องค์กรแห่งนวัตกรรมจะกระตุ้นให้พนักงานดูแลเคสลูกค้าด้วยพวกเขาเอง ปัญหาของลูกค้าหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทำให้องค์กรมีโอกาสในการแสดงการบริการค้าที่แท้จริง ยังสามารถปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริการ และการจัดส่งได้อีกด้วย


● Benchmark against the best: หากคุณไม่ใช่ผู้นำในตลาด สิ่งสำคัญคือ คุณต้องระบุให้ได้ว่า ”ใครเป็น” และทำให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และวิธีการต่างๆของคุณจะสามารถผลักดันให้คุณก้าวนำพวกเขาได้


● Flat management structure: จัดวางองค์กรให้แบนราบ เพื่อเปิดโอกาสในการสื่อสารที่ง่ายขึ้น และสร้างความมั่นใจที่จะสื่อสารกันในองค์กร หรือหากไม่สามารถปรับโครงสร้างได้คุณสามารถสร้าง “Innovation Champion” ผู้ที่สามารถดึงความสนใจของผู้บริหารสู่ไอเดียใหม่📌 2. Act Quickly (การดำเนินการอย่างรวดเร็ว)


ผู้นำที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมักจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่า 2 เท่า ยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่ คุณก็สามารถล้มและลุกได้เร็วกว่าคนอื่น ซึ่งสามารถเริ่มได้โดย
● ลงมือทำทันที
● แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้นำ
● กำหนดสิ่งที่คุณต้องการ
● ประเมินคำสัญญาของคุณที่ให้ไว้เทียบกับเป้าหมาย
● พิจารณาผลกระทบต่างๆ จากการพัฒนาและความล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี คน หรือกระบวนการต่างๆ
● เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เล็กๆ สิ่งที่สามารถเริ่มได้ภายใน 48 ชม.
● เปลี่ยนกลยุทธ์ที่เคยคิดไว้
● โน้มน้าวผู้คนให้อยากเปลี่ยน


📌 3. Maintain Strategic Perspective (รักษามุมมองเชิงกลยุทธ์)


เป้าหมายคืออะไร? องค์กรใฝ่ฝันที่จะเป็นเป็นอย่างไร? การเปลี่ยนแปลงที่เราพยายามจะทำ ทำให้เราเข้าใกล้หรือนำเราไปไกลกว่าเป้าหมายนั้นหรือไม่? การเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนก็เหมือนกับการหลงป่า บ่อยครั้งที่องค์กรจมอยู่กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยลืมที่จะผูกการเปลี่ยนแปลงนั้นกลับเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร


📌 4. Develop External Perspective (เปิดรับมุมมองภายนอก)


ภาพใหญ่คืออะไร? มีแนวโน้มอย่างไร? เกิดอะไรขึ้นในตลาดหรืออุตสาหกรรมของคุณ? ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงองค์กรคือ ผู้คนมักให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของตนและอาจลืมมองไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ผู้คนจมอยู่กับความท้าทายภายใน รวมถึงการเมืองและความขัดแย้ง พวกเขาไม่ทันสังเกตเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงรอบตัวพวกเขา การจับตาดูภายนอกโดยเฉพาะลูกค้าช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุใดการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสามารถสร้างมูลค่าจากการเปลี่ยนแปลงได้ คุณยังสามารถสนับสนุนพนักงานโดยการ

● เปิดโอกาสให้หัวหน้างานมีความคิดที่หลากหลายโดยการนำวิทยากรมาช่วยแชร์ความรู้และไอเดียต่างๆ
● กระตุ้นการพัฒนามุมมองภายนอกในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
● ให้มุมมองภายนอก เป็นส่วนหนึ้งในเป้าหมายหรือเกณฑ์การพัฒนาเส้นทางอาชีพในกลุ่มผู้บริหารทุกระดับ
● กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือจ่าย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกองค์กรต่างๆ เปรียบเทียบกับองค์กรต้นแบบหรือองค์กรภายนอก, ศึกษางานวิจัย


📌 5. Inspire and Motivate (สรัางแรงบันดาลใจและจูงใจ)


ผู้นำหลายคนมักเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยการผลักดันครั้งใหญ่ โดยมุ่งเน้นไปที่กำหนดกรอบเวลา ความรับผิดชอบ ทิศทางองค์กร การส่งมอบ การผลักดันมีประโยชน์เพราะมันบังคับให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีทางเลือกอื่น แต่การผลักดันเพียงอย่างเดียวจะกลายเป็นความทรมาน ดังนั้นผู้นำควรใช้กลยุทธ์แบบผสมทั้งการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ ซึ่งผลลัพธ์จะดีกว่ามาก เช่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน, ให้อำนาจในการตัดสินใจ, คอยแนะนำและสนับสนุน, ให้โอกาสพวกเขาแสดงความโดดเด่น, ชื่นชมและใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาสร้าง


จากการศึกษาข้อมูลจากผู้นำ 90,185 คน ที่มีการขอให้ลูกน้องโดยตรงระบุระดับความมั่นใจว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ซึ่งผลออกมาว่า ผู้นำที่มีพฤติกรรมทั้ง 5 ทักษะสูงกว่าค่าเฉลี่ยสามารถทำให้ลูกน้องมั่นใจได้ถึง 70% ว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จ ในขณะที่ผู้นำที่มีทักษะทั้ง 5 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกน้องได้เพียง 33%


ผู้นำที่สามารถแสดงทักษะทั้ง 5 ได้เกินค่าเฉลี่ยจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกน้องในการนำการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบความสำเร็จ


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.


..ที่มาจาก
: https://www-forbes com.cdn.ampproject.org/c/s/www.forbes.com/sites/joefolkman/2020/01/16/5-required-skills-for-leading-change/amp/

https://fi.co/insight/6-keys-to-fostering-an-innovative-culture-within-your-company

https://www.entrepreneur.com/article/282664https://ssir.org/books/excerpts/entry/becoming_more_vigilant

https://www.oreilly.com/business/free/files/guidelines-for-keeping-pace-with-innovation-and-tech-adoption.pdf

https://www.inc.com/glenn-leibowitz/this-is-how-exceptional-leaders-inspire-motivate-their-people.html

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search