3 แนวทางหลักในการสร้าง Employee Experience 2020

การสร้างประสบการณ์ของพนักงาน จำเป็นต้องใช้แนวทางการทำงานในรูปแบบใหม่ จากเดิมปัญหาอาจถูกระบุหรือกำหนดมาจากผู้บริหารระดับบน แล้วให้ HR สร้างกลยุทธ์หรือแผนงานเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาและให้ HR คอยวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจละเลยการวัดผลที่ว่า “แล้วอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญต่อคนของเรา ที่ทำให้เค้าผลักดันตัวเองได้” ดังนั้นแนวทางการสร้าง Employee Experience จึงเปลี่ยนไป ควรเริ่มต้นจากปัญหาโดยเรียนรู้พฤติกรรมของคน ใคร, ทำอะไร, ที่ไหน, เมื่อไหร่, ทำไม, ร่วมกันออกแบบอะไรที่ดี ไม่ดีสำหรับเรา, พัฒนาแนวทางในการแก้ไขและเทสต์ระบบ, คิดแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
.
.
>>>>>

.
.
จากงานวิจัย Exployee Experience 2020 Global report & Case Studies ของ KENNEDY FITCH พบกว่า 3 สิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง EX ปี 2020 คือ
.

1. “สร้างความเข้าใจในองค์กร”

.
Employee Experience คือ “การทำให้รู้สึกว่าทำงานที่นี่เป็นอย่างไร” ผสมกับการนำเอาวัฒนธรรมองค์กรให้เข้ามามีบทบาทในการสร้าง “ความรู้สึก”, บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการสร้างความเข้าใจในองค์กรสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น
.

  • Creating Persona (สร้างกลุ่มเป้าหมาย)
  • Journey Mapping (การวางภาพรวมของประสบการณ์)
  • Analytic Insights (วิเคราะห์ข้อมูล)
  • Interview (สัมภาษณ์)
  • Understanding Moments of Matter (เข้าใจเหตุการณ์สำคัญ)
  • Building Personal Connection (สร้างความเชื่อมโยงส่วนบุคคล)

.
ซึ่งหลายองค์กรนำ Design Thinking มาช่วยในการทำความเข้าใจในองค์กร โดยยึดหลักในการเข้าใจคนในสิ่งที่เขาเป็น สิ่งที่เขาเจอ ไม่ตัดสินด้วยความคิดตัวเอง เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และสื่อสารอย่างเข้าใจ
.
.

.

2. “การสร้างและปรับแนวทางตามความสามารถในการสร้าง NEW EX”

.
บางองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก อย่าง Walmart มีพนักงานถึง 2,000,000 คน หรือบางองค์กรที่มีทีมในการสร้าง EX เพียงไม่กี่คนเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานเป็นเกือบครึ่งแสน หรือมีงบประมาณจำกัด จำเป็นต้องปรับวิธีในการสร้าง Exmployee Experience แบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น อาจแบ่งตามเฟสอย่าง Walmart คือเริ่มสร้าง Value Proposition, วัดผล EX และวางแผนภาพประสบการณ์รวม โดยที่นำเอาทีมจากแผนกอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมกว่า 100 คน ใช้แนวทางการทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ แบบ Agile มาประยุกต์ หรือ KBC Group ที่สร้าง app เพื่อเก็บข้อมูลและความต้องการของพนักงานขึ้นมาร่วมกับ Agile team จากแผนกต่าง ๆ โดยมีทีมในการดูแลเพียง 2 คนหลักที่ทำหน้าที่เหมือน “พ่อบ้าน” ที่จะคอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับพนักงานโดยใช้เวลาเพียง 20 วินาที
.
.
.

3. “Agile กลายเป็น the New Normal (ความปกติใหม่)”

.
เพราะการเป็น Agile เริ่มต้นที่ความคิด แล้วจึงวิเคราะห์และหาเส้นทางของตัวเอง ดังนั้น หากคุณกำลังเริ่มต้นวางเส้นทางประสบการณ์ร่วมอยู่ คุณสามารถลองเริ่มตั้งแต่เส้นทางการสร้างทีม Agile ของคุณ การที่คุณได้ทีมจากแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักการตลาด, นักออกแบบ UX, Product Owner, นักออกแบบสถานที่, นักสื่อสาร, IT, แผนกสรรหา, โค้ช Agile จะช่วยให้คุณได้รับสำรวจมุมมองใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ระบุและค้นหาปัญหา และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
.
.
.

A Cup of Culture
.
.

ที่มาจาก: https://www.kennedyfitch.com/employee-experience-or-the-customer-experience-of-hr/

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search