3 เคล็ดลับสำหรับ “ผู้นำ” สู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน l Culture Class EP.2

“Company culture is what happens when the boss is not around.. วัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริงเกิดขึ้นตอนเจ้านายไม่อยู่”


เคยสงสัยกันไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรา – ในฐานะผู้นำไม่อยู่? น้องๆ ในทีมมีพฤติกรรมแบบเดียวกับตอนที่คุณอยู่หรือเปล่า? แน่นอนว่าสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ไม่ว่าหัวหน้าจะอยู่หรือไม่อยู่ น้องๆ ในทีมของคุณ และทุกๆคนในองค์กรควรประพฤติ มีวิธีคิดและสามารถตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันได้


วันนี้ไบร์ทไซด์ชวนมาดู 3 เคล็ดลับสำหรับ “ผู้นำ” สู่การสร้าง และสนันสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง และยั่งยืน
Say – สื่อสารอย่างสมํ่าเสมอถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการสร้าง และมีอยู่ของวัฒนธรรมองค์กร
Act – มีส่วนร่วมในการกระทำที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแบบอย่างตามวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างขึ้น
Operate – ปรับนโยบาย ระบบ กระบวนการ และโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ และเอื้ออำนวยให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ

และนี้คือ 3 เคล็ดลับที่ผู้นำทุกๆ คนสามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการสร้าง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้จริง และที่สำคัญต้องยั่งยืน

#CultureClass
#วัฒนธรรมองค์กร ⁣
#CorporateCulture ⁣
#OrganizationalCulture
.

ball
ball
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn