3 องค์กร 3 สไตล์ กับการปรับใช้ Psychological Safety

เราได้พูดถึงอิทธิพลของ Psychological Safety ที่มีต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง แต่จะทำอย่างไรจึงจะสร้าง Psychological Safety ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้จริง?


A Cup of Culture มีตัวอย่างการสร้าง Psychological Safety จาก 3 องค์กร 3 สไตล์มาฝาก เป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านที่กำลังสนใจนำไปปรับใช้ดังนี้


#Pixar


ถ้าพูดถึงองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ก็คงจะไม่พ้น Pixar ผู้ส่งต่อสุดยอดผลงานแอนิเมชันที่เป็นที่จดจำของใครหลาย ๆ คน แต่ทราบหรือไม่ว่า… ไม่เคยมีภาพยนต์เรื่องไหนของ Pixar ที่เกิดมาด้วยไอเดียตั้งต้นที่ตลก จับใจ และสมบูรณ์แบบอย่างที่เราได้เห็นกันในโรงภาพยนตร์ ในความเป็นจริงภาพยนตร์ทุกเรื่องล้วนเริ่มต้นจากไอเดียตั้งต้นที่ไม่สมบูรณ์แบบ


Pixar จึงให้ความสำคัญกับทุก ๆ ไอเดียตั้งต้น ซึ่งเปรียบได้กับความน่าชังของทารกเกิดใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามในที่สุด พวกเขาจึงมุ่งเน้นการสร้าง Psychological Safety เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ซ้ำจากไอเดียตั้งต้น ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สวยงาม


ในขณะที่องค์กรที่เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ส่วนมากมุ่งเรื่องการแข่งขันภายใน แต่เคล็ดลับความสำเร็จของ Pixar อยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานให้ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยปรับปรุงแนวคิดของทีมอื่น ๆ โดยการส่งเสริมการให้ความเห็นอย่างจริงใจ เคารพซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือปรับไอเดียตั้งต้นให้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด “หน้าที่ของผู้จัดการไม่ใช่การป้องกันความเสี่ยง แต่คือการทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะเสี่ยง” คำกล่าวของ Ed Catmull ผู้ร่วมก่อตั้ง Pixar และ ประธานของ Walt Disney Animation Studios แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นเรื่อง Psychological Safety เพื่อให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย กล้าทดลอง และรับกับความเสี่ยงได้


ตัวอย่างการส่งเสริม Psychological Safety ที่ Pixar ได้แก่
• เปิดรับทุกไอเดียตั้งต้น พนักงานทุกคนสามารถนำเสนอทุกไอเดียได้อย่างไม่ต้องกลัวที่จะอับอายหรือเสียหน้า มุมมองที่แตกต่างถือเป็นส่วนเสริมไม่ใช่การแข่งขัน
• ให้ความเห็นต่อกันด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมา (Radical Candor) เพราะทุกคนรู้ว่าเพื่อนร่วมงานไม่ได้มาทำหน้าที่ตัดสินผลงาน แต่มาช่วยกันเพื่อให้ผลงานเติบโตอย่างดีที่สุด
• บอกเล่าถึงปัญหาอย่างได้อย่างเปิดเผยในทุกระดับ โดยปราศจากการรายงานเป็นลำดับขั้น เพื่อมองเห็นปัญหาร่วมกันและช่วยกันแก้ปัญหาได้ทันเวลา
• จัดตั้ง Pixar University ซึ่งกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้พนักงานได้เรียนรู้และสามารถทดลองได้ด้วยความรู้สึกปลอดภัย 👉👉 ติดตามอ่านเรื่องราววัฒนธรรมองค์กรของ Pixar เพิ่มเติม


#Atlassian


จากบริษัท Tech Startup ของออสเตรเลียในปี 2002 สู่ธุรกิจมูลค่ากว่า 50 พันล้านดอลลาร์ ความสำเร็จของ Atlassian ส่วนหนึ่งมาจากการสร้างเครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น Jira หรือ Trello และแน่นอนว่าวัฒนธรรมองค์กรของ Atlassian เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมาก พวกเขามีความเชื่อว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการมีทีมที่ดี โดยมีเป้าหมายคือการ “ช่วยปลดปล่อยศักยภาพของทุกทีม” Atlassian จึงมุ่งเน้นการสร้าง Psychological Safety เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดให้กับทีมได้ทำงานร่วมกันได้ด้วยศักยภาพสูงสุด


ตัวอย่างการส่งเสริม Psychological Safety ที่ Atlassian ได้แก่
• ผลัดกันแสดงความคิดเห็น เพิ่มการมีส่วนร่วมในทุกการประชุม ผู้เข้าร่วมผลัดกันให้ข้อเสนอแนะทีละคนโดยพี่ ๆ จะพูดเป็นลำดับสุดท้าย เพื่อป้องกัน Group Think และให้ทุกคนได้พูดด้วยความรู้สึกปลอดภัย
• เข้าถึงข้อมูลได้ไม่จำกัด พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ และเห็นการเคลื่อนไหวของทุกโครงการผ่านเครื่องมือที่ชื่อ “Project Central” ทีมีการอัปเดตสถานะของทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง
• แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ พนักงานจะได้รับการสนับสนุนให้พูดอย่างที่คิดเสมอ โดยปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ Atlassian นั่นก็คือ “Open company, no bullshit.”
• พนักงานทุกคนเป็นคนวงใน เน้นความโปร่งใส และพนักงานจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารลับสุดยอดของ Atlassian ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะเสมอ


#HubSpot


HubSpot เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างด้านการทำ Software โดยให้ความสำคัญในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเท่า ๆ กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราจะเห็นได้จาก Culture Code Deck ของ HubSpot ที่เป็นที่รู้จักและมีผู้เข้าชมมากกว่า 50 ล้านครั้ง


ติดตาม Culture Code Deck ของ Hubspot ได้ที่ https://www.slideshare.net/HubSpot/the-hubspot-culture-code-creating-a-company-we-love/24-Our_commitment_to_ourmission_will


ตัวอย่างการส่งเสริม Psychological Safety ที่ HubSpot ได้แก่
• เปิดรับและโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกคนในองค์กรได้ ไม่ใช่แค่นโยบายเปิดประตู แต่ที่ HubSpot ไม่เคยมีประตู พวกเขาเชื่อว่าพลังจะได้มาจากการแบ่งปันความรู้ไม่ใช่การกักตุน และข้อมูลจะได้รับการปกป้องเฉพาะเมื่อจำเป็นตามกฎหมาย
• ผิดพลาดได้ การผิดพลาดช่วยให้คนเติบโตมากกว่าการไม่เคยลองทำสิ่งใหม่ ๆ พนักงานจึงกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ ไม่กลัวถ้าจะพลาดไปบ้าง และเรียนรู้และเติบโตจากการทำผิดพลาด
• สนับสนุนการคิดต่าง พวกเขาเชื่อว่าคนเราไม่สามารถเหมือนกันได้ทั้งหมด จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องพูดเมื่อมีความเห็นที่แตกต่าง
• Feedback อยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนจากการประเมินประจำปีเป็นการ Feedback อย่างสม่ำเสมอ และพนักงานสามารถขอและให้ Feedback ได้เมื่อต้องการ


===============================🔸
อ่านบทความอื่นๆได้ที่​ https://www.brightsidepeople.com/blog/
===============================


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>


.
ที่มา
Pixar Culture Design Canvas — Gustavo Razzetti (liberationist.org)
https://liberationist.org/atlassian-culture-design-canvas/
https://www.atlassian.com/practices/open/research
https://liberationist.org/hubspot-culture-design-canvas/

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search