3 องค์กร 3 สไตล์ กับการปรับใช้ Psychological Safety

เราได้พูดถึงอิทธิพลของ Psychological Safety ที่มีต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง แต่จะทำอย่างไรจึงจะสร้าง Psychological Safety ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้จริง?


A Cup of Culture มีตัวอย่างการสร้าง Psychological Safety จาก 3 องค์กร 3 สไตล์มาฝาก เป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านที่กำลังสนใจนำไปปรับใช้ดังนี้


#Pixar


ถ้าพูดถึงองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์ก็คงจะไม่พ้น Pixar ผู้ส่งต่อสุดยอดผลงานแอนิเมชันที่เป็นที่จดจำของใครหลาย ๆ คน แต่ทราบหรือไม่ว่า… ไม่เคยมีภาพยนต์เรื่องไหนของ Pixar ที่เกิดมาด้วยไอเดียตั้งต้นที่ตลก จับใจ และสมบูรณ์แบบอย่างที่เราได้เห็นกันในโรงภาพยนตร์ ในความเป็นจริงภาพยนตร์ทุกเรื่องล้วนเริ่มต้นจากไอเดียตั้งต้นที่ไม่สมบูรณ์แบบ


Pixar จึงให้ความสำคัญกับทุก ๆ ไอเดียตั้งต้น ซึ่งเปรียบได้กับความน่าชังของทารกเกิดใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามในที่สุด พวกเขาจึงมุ่งเน้นการสร้าง Psychological Safety เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ซ้ำจากไอเดียตั้งต้น ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สวยงาม


ในขณะที่องค์กรที่เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ส่วนมากมุ่งเรื่องการแข่งขันภายใน แต่เคล็ดลับความสำเร็จของ Pixar อยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานให้ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยปรับปรุงแนวคิดของทีมอื่น ๆ โดยการส่งเสริมการให้ความเห็นอย่างจริงใจ เคารพซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือปรับไอเดียตั้งต้นให้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด “หน้าที่ของผู้จัดการไม่ใช่การป้องกันความเสี่ยง แต่คือการทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะเสี่ยง” คำกล่าวของ Ed Catmull ผู้ร่วมก่อตั้ง Pixar และ ประธานของ Walt Disney Animation Studios แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นเรื่อง Psychological Safety เพื่อให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย กล้าทดลอง และรับกับความเสี่ยงได้


ตัวอย่างการส่งเสริม Psychological Safety ที่ Pixar ได้แก่
• เปิดรับทุกไอเดียตั้งต้น พนักงานทุกคนสามารถนำเสนอทุกไอเดียได้อย่างไม่ต้องกลัวที่จะอับอายหรือเสียหน้า มุมมองที่แตกต่างถือเป็นส่วนเสริมไม่ใช่การแข่งขัน
• ให้ความเห็นต่อกันด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมา (Radical Candor) เพราะทุกคนรู้ว่าเพื่อนร่วมงานไม่ได้มาทำหน้าที่ตัดสินผลงาน แต่มาช่วยกันเพื่อให้ผลงานเติบโตอย่างดีที่สุด
• บอกเล่าถึงปัญหาอย่างได้อย่างเปิดเผยในทุกระดับ โดยปราศจากการรายงานเป็นลำดับขั้น เพื่อมองเห็นปัญหาร่วมกันและช่วยกันแก้ปัญหาได้ทันเวลา
• จัดตั้ง Pixar University ซึ่งกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้พนักงานได้เรียนรู้และสามารถทดลองได้ด้วยความรู้สึกปลอดภัย 👉👉 ติดตามอ่านเรื่องราววัฒนธรรมองค์กรของ Pixar เพิ่มเติม


#Atlassian


จากบริษัท Tech Startup ของออสเตรเลียในปี 2002 สู่ธุรกิจมูลค่ากว่า 50 พันล้านดอลลาร์ ความสำเร็จของ Atlassian ส่วนหนึ่งมาจากการสร้างเครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น Jira หรือ Trello และแน่นอนว่าวัฒนธรรมองค์กรของ Atlassian เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมาก พวกเขามีความเชื่อว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการมีทีมที่ดี โดยมีเป้าหมายคือการ “ช่วยปลดปล่อยศักยภาพของทุกทีม” Atlassian จึงมุ่งเน้นการสร้าง Psychological Safety เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดให้กับทีมได้ทำงานร่วมกันได้ด้วยศักยภาพสูงสุด


ตัวอย่างการส่งเสริม Psychological Safety ที่ Atlassian ได้แก่
• ผลัดกันแสดงความคิดเห็น เพิ่มการมีส่วนร่วมในทุกการประชุม ผู้เข้าร่วมผลัดกันให้ข้อเสนอแนะทีละคนโดยพี่ ๆ จะพูดเป็นลำดับสุดท้าย เพื่อป้องกัน Group Think และให้ทุกคนได้พูดด้วยความรู้สึกปลอดภัย
• เข้าถึงข้อมูลได้ไม่จำกัด พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ และเห็นการเคลื่อนไหวของทุกโครงการผ่านเครื่องมือที่ชื่อ “Project Central” ทีมีการอัปเดตสถานะของทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง
• แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ พนักงานจะได้รับการสนับสนุนให้พูดอย่างที่คิดเสมอ โดยปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ Atlassian นั่นก็คือ “Open company, no bullshit.”
• พนักงานทุกคนเป็นคนวงใน เน้นความโปร่งใส และพนักงานจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารลับสุดยอดของ Atlassian ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะเสมอ


#HubSpot


HubSpot เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างด้านการทำ Software โดยให้ความสำคัญในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเท่า ๆ กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราจะเห็นได้จาก Culture Code Deck ของ HubSpot ที่เป็นที่รู้จักและมีผู้เข้าชมมากกว่า 50 ล้านครั้ง


ติดตาม Culture Code Deck ของ Hubspot ได้ที่ https://www.slideshare.net/HubSpot/the-hubspot-culture-code-creating-a-company-we-love/24-Our_commitment_to_ourmission_will


ตัวอย่างการส่งเสริม Psychological Safety ที่ HubSpot ได้แก่
• เปิดรับและโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกคนในองค์กรได้ ไม่ใช่แค่นโยบายเปิดประตู แต่ที่ HubSpot ไม่เคยมีประตู พวกเขาเชื่อว่าพลังจะได้มาจากการแบ่งปันความรู้ไม่ใช่การกักตุน และข้อมูลจะได้รับการปกป้องเฉพาะเมื่อจำเป็นตามกฎหมาย
• ผิดพลาดได้ การผิดพลาดช่วยให้คนเติบโตมากกว่าการไม่เคยลองทำสิ่งใหม่ ๆ พนักงานจึงกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ ไม่กลัวถ้าจะพลาดไปบ้าง และเรียนรู้และเติบโตจากการทำผิดพลาด
• สนับสนุนการคิดต่าง พวกเขาเชื่อว่าคนเราไม่สามารถเหมือนกันได้ทั้งหมด จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องพูดเมื่อมีความเห็นที่แตกต่าง
• Feedback อยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนจากการประเมินประจำปีเป็นการ Feedback อย่างสม่ำเสมอ และพนักงานสามารถขอและให้ Feedback ได้เมื่อต้องการ


===============================🔸
อ่านบทความอื่นๆได้ที่​ https://www.brightsidepeople.com/blog/
===============================


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>


.
ที่มา
Pixar Culture Design Canvas — Gustavo Razzetti (liberationist.org)
https://liberationist.org/atlassian-culture-design-canvas/
https://www.atlassian.com/practices/open/research
https://liberationist.org/hubspot-culture-design-canvas/

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.