3 สิ่งสำคัญบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ❘ Soft Skills Whisperer EP.37

Listen on :

70% ของโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเกิดการล้มเหลว มาจากการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กร ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อต้านที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่การวางแผนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถลดแรงต้านการเปลี่ยนแปลงได้

1) การเปลี่ยนแปลงส่งผลกับมนุษย์ทั้งทางด้านจิตใจ และการกระทำ
2) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ หรือการเพิกเฉย
3) กลุ่มคนแต่ละกลุ่ม มีพื้นหลังที่เป็นสาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป
4) ป้องกัน และรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสื่อสาร สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วม


Soft Skills Whisperer
============
softskillswhisperer
ทักษะการทำงานในอนาคต
futureskills
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.