3 สิ่งสำคัญบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ❘ Soft Skills Whisperer EP.37

Listen on :

70% ของโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเกิดการล้มเหลว มาจากการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กร ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อต้านที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่การวางแผนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถลดแรงต้านการเปลี่ยนแปลงได้

1) การเปลี่ยนแปลงส่งผลกับมนุษย์ทั้งทางด้านจิตใจ และการกระทำ
2) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ หรือการเพิกเฉย
3) กลุ่มคนแต่ละกลุ่ม มีพื้นหลังที่เป็นสาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป
4) ป้องกัน และรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสื่อสาร สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วม


Soft Skills Whisperer
============
softskillswhisperer
ทักษะการทำงานในอนาคต
futureskills
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search