3 วิธีรีวิวปีเก่า เพื่อพร้อมลุยในปีใหม่อย่างแข็งแรง ❘ A Cup of Culture Ep.574

Listen on :

3 ขั้นตอนรีวิวปีเก่าก่อนเริ่มปีใหม่ (Pause, Play it Back, Fast Forward) เพราะการไตร่ตรองเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิม ดังนั้น การใช้เวลาทบทวนปีที่ผ่านมาจะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และให้ insight ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองก็เป็นได้

1) ช้าลงเพื่อไตร่ตรอง: ใช้เวลาไตร่ตรองถึงความสำเร็จ จุดแข็ง ประสบการณ์การเรียนรู้ และพื้นที่สำหรับการพัฒนา การช้าลงจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
2) ระบุเป้าหมายที่ทำได้จริง: มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย หรืออุปนิสัยที่เฉพาะเจาะจงและบรรลุได้สำหรับอนาคต
3) หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ: รับรู้และมุ่งมั่นที่จะไม่ทำซ้ำข้อผิดพลาดในอดีต


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.