3 วิธีรีวิวปีเก่า เพื่อพร้อมลุยในปีใหม่อย่างแข็งแรง ❘ A Cup of Culture Ep.574

Listen on :

3 ขั้นตอนรีวิวปีเก่าก่อนเริ่มปีใหม่ (Pause, Play it Back, Fast Forward) เพราะการไตร่ตรองเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิม ดังนั้น การใช้เวลาทบทวนปีที่ผ่านมาจะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และให้ insight ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองก็เป็นได้

1) ช้าลงเพื่อไตร่ตรอง: ใช้เวลาไตร่ตรองถึงความสำเร็จ จุดแข็ง ประสบการณ์การเรียนรู้ และพื้นที่สำหรับการพัฒนา การช้าลงจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
2) ระบุเป้าหมายที่ทำได้จริง: มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย หรืออุปนิสัยที่เฉพาะเจาะจงและบรรลุได้สำหรับอนาคต
3) หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ: รับรู้และมุ่งมั่นที่จะไม่ทำซ้ำข้อผิดพลาดในอดีต


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search