3 วิธีง่าย ๆ สร้างความปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีม ❘ Soft Skills Whisperer EP26

Listen on :

ในชีวิตการทำงานแต่ละวันมีทั้งเรื่องสนุกและเรื่องที่น่ากลัวให้เราลุ้นระทึกอยู่เสมอ แต่มีความกลัวอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจลึก ๆ ซึ่งบางทีเราก็ไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันก็จะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการเรียนรู้และเติบโต จนส่งผลไปถึงผลการปฏิบัติงานเกินคาดหวัง


ทฤษฎีหนึ่งที่จะช่วยสยบความกลัวภายในจิตใจเหล่านี้ได้ เรียกว่า Psychological Safety หรือว่า ความปลอดภัยทางจิตวิทยา ซึ่งมีแนวคิดมาจากการศึกษาของ Emy Edmondson, ผู้เขียนหนังสือ The Fearless Organization และเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิยานี้ได้ โดยเริ่มต้นที่ตัวเราเอง

  1. ความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยา ไม่ใช่แค่การพูดดีทำดีต่อกัน หรือการทำงานอย่างมีความสุขเท่านั้น แต่เป็นความรู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะรับความเสี่ยงระหว่างบุคคลร่วมกัน
  2. ความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยานี้ เริ่มต้นได้ที่ตัวเอง และทีมเล็ก ๆ ของเราด้วย 3 วิธีง่าย ๆ
  • เปิดพื้นที่ให้กับความผิดพลาดหรือปัญหา และ ยอมรับความผิดพลาด หรือปัญหา
  • ร้องขอความช่วยเหลือ และ หยิบยื่นความช่วยเหลือ
  • ขอ Feedback ให้ Feedback และการชื่นชม


🟥 ยุ่ง – ศริยา ประวงษ์
People Transformation Consultant
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และบุคลากร
Action Learning Coach


================
ติดต่อสอบถามและปรึกษากับ Consultant ของเราได้ ฟรี
โทร 095 165 0745 (คุณดาว Program Manager)
Website: www.massivemomentum.co
Facebook : Massive Momentum (https://www.facebook.com/massivemomentumth)
Instagram : massivemomentum.official (https://www.instagram.com/massivemomentum.official)
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn