3 ฐานรากสำคัญสู่ Employer Brand ที่ยั่งยืน

เมื่อได้ยินคำว่า employer branding เรานึกถึงอะไร? เราอาจจินตนาการภาพสำนักงานที่มีโต๊ะปิงปองวางอยู่ หรือมุมหนึ่งของห้องที่มีขนมเครื่องดื่มให้หยิบได้ตลอดเวลา… แต่สำหรับปี 2022 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่เพียงแต่จะไม่ทรงพลังมากพอสำหรับการ “ดึงดูด” แคนดิเดตศักยภาพสูง แต่ยังยากสำหรับองค์กรหากต้องการ “รักษา” พนักงานคุณภาพที่มีอยู่เดิมเอาไว้ด้วย ⁣⁣
⁣⁣
และนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คำว่า employer branding นี้ ปรากฏอยู่ในวงสนทนาของกลุ่มผู้บริหารมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อบริษัทต้องหากลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างและน่าดึงดูด ท่ามกลางตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันแย่งชิงคนเก่งกันอย่างดุเดือด กอปรกับกระแส The Great Resignation ที่การเป็นพนักงานประจำอาจไม่ใช่ทางเลือกลำดับแรกสุดอีกต่อไป⁣⁣
⁣⁣
และเมื่อองค์กรอยู่ในยุคที่ไม่สามารถทำ employer branding แบบผิวเผินได้อีกแล้ว มีปัจจัยอะไรบ้างที่สนับสนุนการสร้างแบรนด์องค์กรที่ยั่งยืน เรามาดูไปพร้อม ๆ กันเลยครับ⁣⁣
⁣⁣
=============⁣⁣
⁣⁣

Reputation ✅⁣⁣

⁣⁣
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนมีช่วงชีวิตอยู่ท่ามกลางการเติบโตและความเจริญรุ่งเรื่องของโซเชียลมีเดีย เราให้ความสำคัญไม่มากก็น้อยว่าคนอื่นคิดอย่างไรต่อภาพลักษณ์ของเราที่ปรากฎอยู่บนสังคมออนไลน์ จึงหมายความว่าคนทำงานสมัยใหม่ให้คุณค่ากับชื่อเสียงขององค์กรที่ตนเองอยากทำงานด้วยเป็นอย่างมาก เพราะชื่อเสียงของบริษัทย่อมส่งผลกระทบโดยตรงมายังชื่อเสียง เกียรติยศ และการเป็นที่ยอมรับของพวกเขา⁣⁣
⁣⁣
ชื่อเสียงองค์กรนี้ ในมุมของคุณ Bryan Adams, ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัท Ph. Creative เอเจนซี่ด้าน Employer Brand มีอยู่หลัก ๆ สามด้าน หรือเรียกว่า 3Cs คือ Career Catalyst, Culture, และ Citizenship (1) Career Catalyst มักจะเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ผู้สมัครงานตั้งคำถาม ว่าการได้ทำงาน ณ องค์กรแห่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเติบโตไปข้างหน้าได้มากน้อยแค่ไหน โดย top talent มักจะเลือกองค์กรที่สามารถให้คำตอบชัดเจนในข้อนี้ได้ (2) Culture และ (3) Citizenship คือสองขาที่แยกกันไม่ออก โดยวัฒนธรรมองค์กรมักบอกว่าพนักงานมีความเชื่อและพฤติกรรมหมู่อย่างไร ซึ่งก่อเกิดเป็นสภาพแวดล้อมในที่ทำงานขับเคลื่อนโดยกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายกัน เรียกว่า citizenship ⁣⁣
⁣⁣
ตัวอย่างองค์กรที่มุ่งสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ผ่าน citizenship นี้ เช่น บริษัทอสังหารายหนึ่งในประเทศไทย ที่ส่งเสริมเรื่องการสนับสนุนความหลากหลายเท่าเทียมและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร โดยประกาศให้กลุ่ม LGBTQ สามารถใช้สิทธิลาแต่งงานได้ 7 วัน เทียบเท่าการสมรสระหว่างชาย-หญิง ⁣⁣
⁣⁣
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านการลงมือทำจริง ว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีตราประทับที่หน้าผากแล้วว่าคุณสนับสนุนความหลากหลาย เท่าเทียม และเสมอภาค⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣

EmployeeValueProposition (EVP) ✅⁣⁣

⁣⁣
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สิ่งที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน ฝั่งหนึ่งคือองค์กรคาดหวังอะไรจากพนักงาน และอีกฝั่งหนึ่งคือรางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สามารถส่งมอบความคาดหวังเหล่านั้นให้กับองค์กรได้ ตลอดจนสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ⁣⁣
⁣⁣
หากต้องการสร้าง employer brand ที่ดี องค์กรไม่สามารถมองข้าม EVP ได้เลย เพราะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยตรง ตัวอย่างเช่น บริษัท Tesla ที่ดูมีองค์ประกอบเพียบพร้อมต่อการเป็นองคกรที่คนเก่งอยากทำงานด้วยมากที่สุด ทั้งความทะเยอทะยานในเป้าหมายของบริษัท ตลอดจน personal brand ของ Elon Musk เอง⁣⁣
อย่างไรก็ตาม ภายในช่วงระยะเวลาเพียง 1 ปี ระหว่างปี 2018-2019 มีผู้บริหารระดับสูง (executives) กว่า 88 คน ลาออกจากบริษัท และวิจารณ์เป็นเสียงเดียวกันว่าที่ Tesla มีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่แย่มาก โดยอ้างถึงความปลอดภัยในที่ทำงานของพนักงานในโรงงานและการถูกกดดันให้ทำงานอย่างหนักจนสูญเสียสมดุลในชีวิต⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣

Experience ✅⁣⁣

⁣⁣
Employee experience หรือประสบการณ์ของพนักงานระหว่างที่ทำงานให้กับองค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ใช้ชี้ขาดว่าองค์กรจะมี employer brand ที่ดีหรือไม่ ซึ่งประสบการณ์ที่ดีมักเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการส่งมอบ EVP ที่ดี คือเมื่อพนักงานเข้าใจในทิศทางของบริษัทอย่างถ่องแท้ และสามารถส่งมอบผลงานที่พาบริษัทไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ และในท้ายที่สุด ได้รับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อ ทั้งหมดทั้งมวลจึงเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นประสบการณ์เชิงบวก อันจะต่อยอดไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของทั้งตัวพนักงานและองค์กร⁣⁣
⁣⁣
ท้ายที่สุด experience ในข้อสามก็ย้อนกลับไปสร้าง reputation ในข้อหนึ่ง เกิดเป็นวงจรที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างบริษัทที่ฉายภาพวงจรนี้ได้ชัดเจน คือ McKinsey & Co., ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเด่นชัดในด้าน career catalyst คือเป็น top of mind ของ talent ไปแล้วว่าการได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่นี่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน ไม่ว่าจะเติบโตในองค์กรก็ดี หรือเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปก็ดี ถามว่าจุดเริ่มต้นของการมี employer brand ที่จับต้องได้นี้คืออะไร คำตอบคือการมีฐานรากของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ผ่านการติดอาวุธทางด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น พร้อม ๆ กับการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสที่สมน้ำสมเนื้อ⁣⁣
⁣⁣
==============⁣⁣
⁣⁣
สุดท้ายนี้ แม้องค์กรอาจจะสามารถจ้าง PR เพื่อสร้าง employer brand และสื่อสารออกไปได้ แต่นั่นก็เทียบไม่ได้เลยกับการที่เรื่องราวดี ๆ เหล่านี้ถูกสื่อสารออกมาจากตัวพนักงานเอง และหากองค์กรต้องการแรงสนับสนุนจากพนักงานในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง ด้วยความสมัครใจ อาจลองนำปัจจัยสามข้อข้างต้นมาพิจารณาและปรับใช้กับองค์กรของท่านดูครับ⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
Corporate culture⁣⁣
Organizational culture⁣⁣
⁣⁣.
.
>>>>

 
Source:
https://hbr.org/2022/02/make-your-employer-brand-stand-out-in-the-talent-marketplace
https://www.entrepreneur.com/article/383376
https://www.wsws.org/en/articles/2021/05/25/tesl-m25.html
https://www.youtube.com/watch?v=w0DttCJFWig&t=9s
.
.
>>>
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search