3 คุณสมบัติสำคัญ ประเมินพนักงานผ่านโปรอย่างแม่นยำ

เชื่อหรือไม่ว่าความรู้และทักษะส่วนใหญ่ที่เราต้องใช้เพื่อทำงานให้ดี หากไม่ใช่อาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ วิศวกร หรือนักกฎหมาย ล้วนไม่ใช่สิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมาจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การเป็นคนเก่งงานในวันนี้ของเรานั้น ล้วนมาจากการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงแทบทั้งสิ้น ⁣⁣
⁣⁣
ยิ่งหากเราพูดถึงฉากทัศน์ของโลกธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอัตราเร่งสูงสุด ประกอบกับสิ่งเร้าภายนอกที่พร้อมจะปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดฝัน เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่บีบบังคับให้หลายต่อหลายคนต้องเปลี่ยนสายงานไปเริ่มทำอะไรใหม่ ๆ คงจะไม่เกินจริงแต่อย่างใดหากบอกว่าเราแทบต้องทิ้งสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ไปให้หมดสิ้น ⁣⁣
⁣⁣
ผลต่อเนื่องจากบริบทที่กล่าวมาข้างต้นนี้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายงานเพื่อสร้างโอกาสในการเสริมทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ตนเองก็ดี หรือเปลี่ยนเพื่อเอาตัวรอดนำตนเองออกจากอุตสาหกรรมที่ดูร่อแร่ไปไม่รอดก็ดี ทำให้ช่วงหลัง ๆ มานี้ หลาย ๆ องค์กรตัดสินใจให้โอกาสรับคนที่อาจไม่มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ตรงสักเท่าไหร่เข้าทำงาน และส่วนมากก็มีกรอบเวลา 3 เดือนไว้ประเมินกันอีกทีว่าไปต่อด้วยกันได้หรือไม่⁣⁣
⁣⁣
ระยะเวลาสามเดือนกับการพิสูจน์ตนเอง พูดกันตรง ๆ หากไม่มีประสบการณ์ด้านนั้น ๆ มาก่อนอาจเป็นเวลาที่กระชั้นชิดไปสักนิด อย่างไรก็ดี การที่คน ๆ หนึ่งยังไม่เก่งงานหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเช่นนี้ หมายความว่าเขาคนนั้นเป็นผู้ไม่มีศักยภาพที่จะเติบโตหรือไม่? คำตอบ คือ อาจจะไม่ใช่ ⁣⁣
⁣⁣
::::::::::::::::::::⁣⁣
⁣⁣
แล้วจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ผู้ประเมินจะหยิบยกมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าพนักงานควรไปต่อหรือพอแค่นี้ บ้างก็ว่าเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเกรดตอนจบมา เพราะอาจพออนุมานได้ว่าหากในอดีตเคยทำได้ดี ประวัติศาสตร์ดี ๆ ก็อาจซ้ำรอยใหม่ในอนาคต หากแต่นี่อาจยังไม่ใช่มาตรชี้วัดที่แม่นยำมากพอ แล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ใดอีกที่จะช่วยให้สามารถประเมินพนักงานได้อย่างแม่นยำ เรามาดูไปพร้อมกันเลยครับ⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔰 Ownership of mistake(s) and resilience⁣⁣
การประเมินอนาคตของพนักงานด้วยประวัติด้านการศึกษาอาจเป็นวิธีที่ผิด เหตุเพราะ การทำคะแนนสอบดี ๆ ขึ้นอยู่กับการจำกัดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด โดยสามารถเก็งคำตอบที่ถูกต้องได้ล่วงหน้า แต่การประสบความสำเร็จในที่ทำงานนั้นตรงกันข้าม เพราะมักต้องตอบคำถามในสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบมาก่อน แนวโน้มที่ต้องกล้าเสี่ยงกล้าทำผิดพลาดเพื่อค้นหาคำตอบจึงมีมาก⁣⁣
⁣⁣
ทักษะสำคัญที่แยกคนประสบความสำเร็จในที่ทำงานออกจากคนทั่วไป คือ ทักษะการลุกกลับขึ้นมาใหม่ (recover from mistakes) หรือที่เรียกว่า resilience ดังนั้น ในช่วงแรกที่พนักงานใหม่เริ่มทำงาน เราจึงควรมองหาความกล้าคิดกล้าลงมือทำ ตลอดจนกล้ารับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดความผิดพลาดก็ไม่อายที่จะเข้ามาแจ้ง และตั้งคำถามถึงวิธีพัฒนาเพื่อทำให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดเป็นความเข้าใจในบทบาทของตนเอง⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔰 Humility⁣⁣
โดยทั่วไป สิ่งที่คนประสบความสำเร็จในระยะยาวมีเหมือน ๆ กัน คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งทักษะนี้ไม่ได้หมายถึงความโอนอ่อนผ่อนปรนกับทุกเรื่องจนขาดซึ่งความมั่นใจ หากแต่หมายถึงความตระหนักรู้ว่าทุกความสำเร็จ ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที่มากกว่าตนเองเป็นศูนย์กลางเสมอ โดยเฉพาะ teamwork หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น⁣⁣
⁣⁣
เมื่อตระหนักแล้วว่าการทำงานหนักอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการสร้างความสำเร็จ คนที่มีทักษะเช่นนี้จึงมักจะให้เครดิตผู้อื่นอยู่เสมอ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพ ทักษะที่สองนี้ก็ไม่ยากจนเกินไปที่ผู้ประเมินจะสังเกตเห็นได้ แม้จะมีเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่เดือนก็ตาม⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
🔰 A willingness to listen⁣⁣
จะมีคนอยู่บางประเภทที่คิดว่าตนเองรู้มากพอแล้ว และปฏิเสธที่จะรับฟังผู้อื่น หรือทำเหมือนฟังพอเป็นพิธี เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านี้ไม่อยากรับรู้ความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมโดยรอบ ท่ามกลางโลกธุรกิจที่ปรับตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เมื่อนั้นปลายดาบที่คมในวันนี้ก็อาจจะทื่อเอาได้ในวันหน้า⁣⁣
⁣⁣
::::::::::::::::::::⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
ในโลกปัจจุบัน ที่หลาย ๆ องค์กร ด้วยความใจกว้างและอยากให้โอกาสคน จึงรับคนเข้าทำงานแม้จะไม่มีประสบการณ์ตรงและให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง สิ่งสำคัญที่ควรเฝ้าสังเกตเพื่อมองหาศักยภาพในการเติบโตของพนักงานใหม่เหล่านี้ คือ การเป็นคนตื่นรู้ต่อสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ สนใจและตั้งคำถามกับเพื่อนร่วมงาน พร้อมปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ นี่จึงจะพอการันตีได้ว่าคน ๆ นั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จกับองค์กรในระยะยาว⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
Corporate culture⁣⁣
Organizational culture⁣⁣
⁣⁣.
.

Resources:
https://www.fastcompany.com/90762085/how-to-tell-if-an-inexperienced-job-candidate-has-growth-potential
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search