3 ข้อค้นพบจาก LinkedIn ในการดึงดูดและดูแลคนที่ใช่ให้อยู่กับองค์กร

ความท้าทายหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องเผชิญในปัจจุบัน คือ #การบริหารจัดการคน ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคนเก่งๆ คนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาในองค์กร รวมถึงการรักษาคนเหล่านี้ไว้ให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ คำถามที่น่าสนใจคือ เราจะดึงดูดคนเหล่านี้ให้อยู่กับเราได้อย่างไร?


มีองค์กรหนึ่งที่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี คือ LinkedIn ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานระดับท็อปหรือ Talent เป็นความสำคัญอันดับแรก งานวิจัยชิ้นหนึ่งของ LinkedIn ได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างใกล้ชิด ว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่องค์กรต้องทำเพื่อที่จะดึงดูด รักษา และส่งเสริมบุคคลระดับท็อป ๆ เหล่านี้ให้อยู่กับเราไปนาน ๆ และผลที่ออกมาคือ สิ่งที่พนักงานเหล่านี้มองหาจากองค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องของค่าตอบแทนสูง ๆ ตำแหน่งดี ๆ แต่เป็นความคาดหวังในด้านของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน หรือพูดอีกทางหนึ่งคือ ไม่มีเหตุที่เขาจะทนอยู่กับองค์กรที่วัฒนธรรมในการทำงานที่แย่ ถึงแม้จะมีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนสูงก็ตาม


คำถามคือ อะไรคือสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานรู้สึกอยากทำงานให้กับองค์กรที่เขาอยู่ หรืออยากที่จะเข้ามาทำงานด้วย และที่สำคัญไปกว่านั้น คือการเลือกที่จะอยู่กับองค์กร ไปนาน ๆ และไม่ว่าเราจะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบไหน 3 สิ่งที่สามารถทำได้ เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมองค์กรมีความชัดเจน แข็งแรง และตอบโจทย์พนักงานที่ใช่ของเราอย่างตั้งใจได้ด้วย


==================


🔰 Tip 1: ลงทุนกับพนักงาน


ชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการ และ well-being ของพนักงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานว่าจะอยู่กับองค์กรนี้นานแค่ไหน แต่ที่มากไปกว่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดสามอันดับแรกเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากกว่า คือ พนักงานเหล่านี้บอกว่าพวกเขาจะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากถ้าที่ทำงานของพวกเขาส่งเสริม work-life balance และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน การได้อยู่ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เขาได้เป็นตัวของตัวเอง การได้ทำงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม


คนส่วนมากมักจะชอบไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิพิเศษต่าง ๆ อย่างการมีอาหารกลางวันฟรี มีห้องกิจกรรมหรือ game room แต่ผลการวิจัยพบว่าสิทธิพิเศษเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เล็กน้อยมากที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะอยู่ต่อหรือไม่ ในอีกทางหนึ่งพนักงานจะรู้สึกพึงพอใจมากกว่า ถ้าองค์กรให้ความสำคัญสวัสดิการอย่าง Learning and development program หรือ โอกาสในการทำงานอาสาเพื่อสังคม และอื่น ๆ


🔰 Tip2: ใส่ใจค่านิยมขององค์กรและพนักงาน


ค่านิยมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงหัวใจหลักหรือความเป็นตัวตนขององค์กร และเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดและรักษาคนที่ใช่ไว้ในองค์กร จากผลสำรวจพนักงานถึง 71% ให้ความสำคัญและพิจารณาเรื่องของ Mission และ Values ขององค์กรมากกว่าค่าตอบแทนหรือเงินเดือนถ้าสิ่งนั้นมันตรงกับคุณค่าที่เขายึดถือ และพนักงานอีก 39% เลือกที่จะออกจากงานถ้าหากว่าองค์กรหรือนายจ้าง ให้เขาทำในสิ่งที่ขัดกับคุณค่าของเขาเอง


เพื่อที่จะดึงดูด พนักงานเก่ง ๆ และเป็นคนที่ใช่สำหรับองค์กรด้วย การมีชุดค่านิยมขององค์กรต้องมีความชัดเจนมากพอ และสื่อสารออกไปยังพนักงานตั้งแต่วันที่รับสมัครคัดเลือก ไปจนถึงกระบวนการ onboarding และต้องมั่นใจว่าค่านิยมขององค์กรถูกนำมาใช้และเกิดขึ้นจริงในการทำงาน


🔰 Tip 3: สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง


ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง คือ สิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆ โดยปราศจากความกลัวหรือกังวลว่าความเป็นตัวเองของเขาจะทำให้เขาได้รับการปฏิบัติในแบบที่แตกต่างจากคนอื่น หรือ แม้กระทั่งถูกลงโทษ ซึ่งมันเป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อ Performance และการอยู่ต่อกับองค์กร


ซึ่งจาก LinkedIn’s internal Employee Voice Survey (EVS) พบว่าพนักงาน 82% ที่มีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ จะสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง และรู้สึกว่าคนที่เขาทำงานด้วยอย่างใกล้ชิดมีความใส่ใจเขาในฐานะคนคนนึง ที่ไม่ใช่แค่พนักงาน ซึ่งนอกผลสำรวจจาก Glint ก็พบเรื่องที่สนใจเช่นเดียวกันว่า พนักงานเกือบครึ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจกับองค์กรที่เขาทำงานอยู่ เพราะองค์กรมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้พวกเขาได้เป็นตัวของตัวเอง


==================


การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานอยู่แล้วรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ นั้นเป็นอาวุธลับสำคัญที่จะทำให้พนักงานเลือกที่จะอยู่กับองค์กรยาว ๆ และหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้พนักงานอาจจะอยู่กับองค์กรนานเกิน 5 ปีได้คือ การที่มีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานน่าทำงานด้วย และสามารถเป็นตัวของตัวเองได้กับคนเหล่านี้


เพราะฉะนั้นสิ่งที่พนักงานระดับท็อปให้เป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ เลยคือการที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ถูกที่ มีผู้นำที่ดี และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมจากงานที่ทำในแต่ละวัน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดให้คนกลุ่มนี้อยู่กับองค์กรได้นาน

A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
>>>


ที่มา:
https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent
https://www.talentlyft.com/en/blog/article/188/9-tips-for-keeping-your-best-employees

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.