3 กับดักการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

McKinsey ได้สำรวจผู้บริหารกว่า 3,000 คนพบว่า 2 ใน 3 ขององค์กรที่พยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะล้มเหลว เหตุผลของความล้มเหลวเหล่านั้นคือ #การขาดแรงจูงใจที่มากพอ ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มักไม่ไปถึงจุดๆ นั้น
.
A Cup of Culture ได้รวบรวมเหตุผลหลักๆ 3 ข้อที่ทำให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ดำเนินไปอย่างที่คิด
.
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.
>>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.