4 สิ่งท้าทายเตรียมรับมือคนยุคใหม่ Generation R

ในขณะที่คนทั่วโลกต่างรอคอยการกลับสู่สภาวะปกติ กลุ่มคนทำงานวิถีใหม่ก็ได้อุบัติขึ้น และพวกเขาก็พร้อมแล้วกับชีวิตทำงานแบบ New Normal เราเรียกพวกเขาว่า “กลุ่มคน “Generation R”
.
.
การแบ่งเกณฑ์ในปัจจุบัน พบกลุ่มคนอยู่ 5 กลุ่มหลัก คือ Baby Boomer, Gen-X, Gen-Y, Gen-Z (Milennials) หรือ Gen-Alpha (Digital Natives) ซึ่งถูกแบ่งตามลักษณะที่เป็น พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละยุคแต่ละสมัย
.
.
แต่สถานการณ์ Covid ในปัจจุบัน ทำให้กลุ่ม Gen ต่างๆ ทั่วโลก ล้วนประสบปัญหาและเผชิญความท้าทายรูปแบบเดียวกัน และในเวลาไม่กี่สัปดาห์กลุ่มคนเหล่านี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต และวิธีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และนี่อาจเป็นครั้งแรกที่คนรุ่นต่าง ๆ เริ่มคิดเหมือนกัน โดยทำการ #RESET (รีเซ็ต) ตัวเองตามสถานการณ์ใหม่ ปรับมุมมอง ปล่อยว่าง และสร้างกรอบการเรียนรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน จนเกิดเป็นคนยุคใหม่ที่ถูกเรียกว่า #GenerationR
.
.
.
?‍♀️?‍♂️ แล้วกลุ่ม Gen-R มีลักษณะเด่นอย่างไร??
.
.
Generation R เป็นกลุ่มคนที่พร้อมปรับแนวคิด ปรับมุมมองต่างๆ สามารถรับมือและเรียนรู้กับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างปกติสุข ไม่รู้สึกว่าความไม่แน่นอนเหล่านั้นอยู่เหนือการควบคุม ซึ่งกลุ่มคน Gen-R จะมีลักษณะร่วมกัน 4 ลักษณะ ดังนี้
.
1. Proactively preparing for a new normal of work (เตรียมตัวอยู่เสมอสำหรับ New Normal):

เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังสถานการณ์คลี่คลาย และเชื่อว่าในอนาคตจะมีการแข่งขันสูงจนกระทบเส้นทางอาชีพที่วางไว้ ดังนั้น คน Gen-R จะสร้าง skill ใหม่ๆ พวกเขาวางแผนเพื่อหาเงินหลายช่องทางมากขึ้นและยังลองรับบทบาทและงานใหม่ๆ อีกด้วย
.
2. Productivity in remote working setting (ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Remote):

คน Gen-R พอใจที่จะทำงานแบบ remote working มากกว่า และเชื่อว่าตารางเวลาที่ยืดหยุ่นและเทคโนโลยีที่มี ทำให้พวกทำงานที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น
.
3. Prioritising a balance between personal and professional (ให้ความสำคัญกับสมดุลความเป็นมืออาชีพและเคารพชีวิตส่วนตัว):

คน Gen-R ให้ความสำคัญและเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการให้ตัวเองประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวทั้งสองส่วน
.
4. Becoming more environmentally conscious (มีจิตสำนึกรักในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม):

ในช่วง Lock down ช่วยให้พวกเขาเห็นผลกระทบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เขาอยากมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม
.
.
.
?‍♀️?‍♂️ ในฐานะองค์กรจะเตรียมรับมือกับคน Gen-R ได้อย่างไร?
.
.
? Revisit employee mobility (พิจารณาความคล่องตัวของตำแหน่งภายในองค์กรใหม่)

ผู้คนจะกลับมาพร้อมทักษะและมุมมองใหม่ พวกเขาอยากจะเจอกับความท้าทายใหม่ๆ ขององค์กร จึงต้องเตรียมพื้นที่สำหรับการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ ทีมใหม่ หรือหน้าที่ใหม่ๆ
.
.
? Enable True work environment (เปลี่ยนสไตล์การทำงานให้ยืดหยุ่นอย่างแท้จริง)

องค์กรควรสนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง Productivity ในการทำงานแบบ Remote working ด้วยเครื่องมือและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาทำงานแบบ Remote ได้
.
.
? Strengthen workplace culture (เสริมสร้างความแกร่งให้วัฒนธรรมองค์กร )

เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย พนักงานจะคาดหวังให้องค์กรเห็นใจและเข้าใจมากขึ้น ทั้งในเรื่องของชีวิตในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ความเข้าใจในทีม ผู้นำและผู้จัดการจำเป็นต้องใช้ทักษะในการนำทีมและบริหารทีมในทุกสภาวะ รวมถึงการให้อำนาจในการตัดสินใจและสนับสนุนต่างๆ
.
.
? Provide Purpose-driven opportunities (สร้างงานที่มีความหมาย)

คนแสวงหาความหมายในการทำงานมากขึ้น และคาดหวังให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และทำในสิ่งที่มีความหมายมากขึ้น และหากองค์กรที่ไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นอาจเผชิญความยากลำบากในการจ้างงานและจูงใจให้พนักงานอยู่ต่อ
.
.
.
และนี้คือกลุ่มคนยุคใหม่ที่มาพร้อมกับสถานการณ์ที่ผันผวนในปัจจุบัน กลุ่มคน Gen-R ที่พร้อมจะปรับตัวอยู่เสมอนั่นเอง

A Cup of Culture
.
.
>
>>


อ้างอิง: https://hrmasia.com/the-rise-of-the-generation-r-in-the-ne…/

http://venturesafrica.com/lebanon-based-migrant-workers-fr…/

https://blogs.oracle.com/oracl…/the-rise-of-the-generation-r

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search