29 ไอเดียสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานด้วย Data Driven

ในปีหนึ่งๆ แรงจูงใจของพนักงานจะลดลงไปโดยธรรมชาติถึงปีละ 2-3 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผ่านฤดูฝน ผ่านช่วงวันหยุดยาว หรือกำลังผ่านช่วงวิกฤตอย่าง Covid นี้  และบางครั้งพนักงานก็ผ่านช่วงเวลาที่พวกเขารู้สึกมีแรงจูงใจน้อยลงโดยไม่มีเหตุผล ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม คุณคงไม่ต้องการให้พนักงานหมดกำลังใจนานนัก

ความสุขของพนักงาน การมีสุขภาพที่ดี จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการลาออกน้อยลง ข่าวดีก็คือ การเสริมสร้างกำลังใจให้พนักงานไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อน หรือเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก มีหลายสิ่งที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากจนเกินไป
.
.

เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานด้วย Data Driven จาก Fundera ที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลตอบแทน, วัฒนธรรมการทำงาน, ไอเดียในการสื่อสาร และการบริหารจัดการ ผลสรุปออกมามีแนวทางที่เป็นหัวใจสำคัญซึ่งท่านสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจภายในองค์กรได้ดังนี้
.
.

INCENTIVES (ผลตอบแทน):

 1. อัตราค่าจ้างที่แข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆได้
  44% ของพนักงานออกจากที่เดิมเนื่องจากค่าจ้างที่อื่นสูงกว่า
 2. ให้สวัสดิการที่หลากหลาย
  80%  ของพนักงานมองว่าการได้รับผลประโยชน์ที่หลากหลายเกิดจากวิสัยทัศน์และค่านิมยมขององค์กรของพวกเขา
 3. ให้ความสำคัญกับประกันสุขภาพ
  56% ของชาวอเมริกันเห็นว่า สวัสดิการด้านสุขภาพเป็นสาเหตุที่ทำให้ยังทำงานกับที่ทำงานปัจจุบัน
 4. ชื่นชมคนขยัน
  69% ของพนักงานบอกว่า พวกเขายอมทำงานมากขึ้นหากได้รับคำชื่นชมและการยอมรับ
 5. จัดให้มีการพัฒนาในสายอาชีพ
  การจัดให้มีการอบรมและพัฒนาช่วยรักษากลุ่ม Millennials ไม่ให้ออกจากงาน ได้ถึง 86%
 6. มีความยืดหยุ่นในตารางงาน
  75% ของพนักงานบอกว่าพวกเขาทำงานได้มี productivity มากกว่าเมื่อได้ทำงานที่บ้าน

WORK CULTURE (วัฒนธรรมการทำงาน):

 1. รู้จักขอบคุณ
  87% ของพนักงานที่ได้รับความรู้สึกขอบคุณในที่ทำงาน ไม่ลาออกจากองค์กรของพวกเขา
 2. สร้างระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน
  83% ของพนักงานที่เข้าร่วมระบบการสอนงานช่วยทำให้พวกเขาอยากทำงานในองค์กรเดิมต่อไปมากขึ้น
 3. ลำดับความสำคัญของค่านิยมองค์กร
  20%  ของกลุ่มพนักงานที่มีอายุ 24-35 ปี มองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างต้องมีชื่อเสียงด้านความประพฤติที่มีจริยธรรม, ยอมรับความหลากหลาย และไม่เลือกปฏิบัติ
 4. สนับสนุน Work Life Balance
  เกือบ 50% ของพนักงานมองว่าหากตึงเครียดในที่ทำงานมากเกินไปส่งผลให้พวกเขาใส่ใจในงานน้อยลง
 5. ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
  54% ของผู้เชี่ยวชาญมองว่าโปรแกรมรณรงค์การมีสุขภาพดีช่วยพัฒนาแรงจูงใจของพนักงานได้

COMMUNICATION (การสื่อสาร):

 1. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  86% ของผู้บริหารและพนักงานบอกว่าการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการทำงาน
 2. จบการประชุมด้วยเป้าหมายที่ทำได้จริง
  46% ของพนักงานไม่รู้ว่าหลังจากประชุมแล้วจะต้องทำอะไรต่อ
 3. ลดการส่ง Email ลูกโซ่ หรือ Email ที่ไม่จำเป็น
  96% ของพนักงานมองว่าอีเมล์ที่ไม่จำเป็น อย่างอีเมล์กลุ่มยาว ๆ ที่ส่งกันต่อเนื่อง หรืออีเมล์ลูกโซ่ ทำให้พวกเขาเสียเวลา
 4. สื่อสารในช่วงเวลาทำงาน
  26% ของทั้งหมดรู้สึกกดดันที่จะตอบเมล์ทำงานในช่วงนอกเวลาทำงาน
 5. สนับสนุนการทำงานเป็นทีม
  ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาได้โดย 20-25% ของพนักงานในองค์กรมีการประสานเชื่อมโยงกัน
 6. จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบ
  55% ของพนักงานมองว่า application ในมือถือช้วยให้พวกเขาได้รับแจ้งข่าวสารและมีความผูกพันมากขึ้น

OFFICE (การทำงานในองค์กร):

 1. ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
  73% ของพนักงานที่ทำงานโดยใช้ระบบ digital ในที่ทำงาน ผลทำให้ประสิทธิภาพงานของพวกเขาเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้น
 2. เอาต้นไม้เข้ามาปลูกในออฟฟิต
  ต้นไม้ในร่ม 2-3 ต้นสามารถช่วยเพิ่มความผูกพันและเพิ่มผลผลิตขึ้นถึง 15%
 3. อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าออฟฟิต
  88% ของพนักงานที่ทำงานในที่ๆเป็นมิตรหรือรักสัตว์ วางแผนจะทำงานที่บริษัทเดิมต่ออีก 12 เดือน
 4. เตรียมขนมเสบียงต่างๆ
  การมีขนมจัดเตรียมไว้ทำให้ 57% ของพนักงานรู้สึกมีคุณค่าและรู้สึกขอบคุณ
 5. มีจอแสดงผลหลายอัน
  จอแสดงผล 2 จอถูกพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ถึง 50%
 6. หามุมแสงธรรมชาติในออฟฟิต
  54% ของพนักงานที่เข้าถึงแสงธรรมชาติได้จะรู้สึกผูกพันกับหน้าที่ของเขา

MANAGEMENT (การบริหารจัดการ):

 1. เลือกผู้จัดการของคุณอย่างชาญฉลาด
  58% ของพนักงานบอกว่าการบริหารงานที่แย่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการเพิ่มผลผลิต
 2. ส่งเสริมให้พนักงานเติบโต
  69% ของพนักงานที่ผู้จัดการช่วยตั้งเป้าหมายให้มีความผูกพันสูง
 3. Feedback พนักงานทุกอาทิตย์
  43% ของพนักงานที่มีความผูกพัน รับ Feedback อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
 4. บริหารที่จุดแข็งของพวกเขา
  67% ของพนักงานที่ผู้จัดการมุ่งเน้นที่จุดแข็งของพวกเขามีรายงานผลว่ามีความผูกพันสูง
 5. ให้อิสระในการทำงาน
  พนักงานที่ใช้จุดแข็งของพวกเขาในการทำงานผูกพันถึง 6 เท่า
 6. ระวังอย่าให้ปริมาณงานล้น
  ผลผลิตลดลงถึง 68% เมื่อพนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีเวลาไม่เพียงพอต่อการทำงาน

.
.
ในยุคปัจจุบัน การขับเคลื่อนแบบ Data Driven Culture เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรอย่างมาก จนอาจเรียกได้ว่า เราไม่สามารถขาดข้อมูลในการตัดสินใจได้เลย และจำเป็นต้องใช้ในการนำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรที่มีการนำแนวทางของ Agile ไปประยุกต์ใช้แล้ว Data ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเร่งให้องค์กรเกิดความเป็น Agile อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งนี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของข้อมูลเพื่อนำมาสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และจะดีแค่ไหนหากองค์กรของท่านมี Data ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรท่านเอง

.
.

“ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”

A Cup of Culture

ที่มาจาก: https://www.fundera.com/blog/improve-employee-morale

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search