สร้างประสบการณ์แบบ “เฉพาะคุณเท่านั้น ” ให้แก่พนักงาน ฉบับปี 2025

Employee Experience (EX) ในปี 2025 จะมีความแตกต่างไปจากเดิม! จะเน้นไปกับการสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะแต่ละคนมากขึ้น ใส่ทักษะที่จำเป็น และรักษาสมดุลทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน ดังนั้น “Personalized Expereience” จะเป็นเรื่องสำคัญมากในการสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานในอนาคตที่กำลังจะถึงในอีก 3-5 ปีนี้
.
พนักงานจะปฏิสัมพันธ์กับฝ่าย HR มากขึ้น บทบาทหน้าที่ของพวกเขาในการสนับสนุนภาพใหญ่ขององค์กรก็จะชัดเจนขึ้น ฉะนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในงาน มุ่งเน้นความก้าวหน้าทางสายอาชีพที่ที่สร้างผลกระทบให้กับทั้งตัวพนักงานและองค์กรด้วย
.
Keyหลักสำคัญในการส่งเสริม Personalized Expereience ได้แก่
.
.
.

? Own Their Career (เลือกเส้นทางอาชีพด้วยตัวเอง)


ซึ่งในปี 2025 การสร้างประสบการณ์ของพนักงานมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นแบบ “Own their careers” ซึ่งองค์กรจะให้อิสระและทางเลือกมากขึ้นกับพนักงานในการควบคุมหรือเลือกสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเขาเอง และบทบาทของ HR จะเป็นหน่วยงานที่สอนและโค้ชพนักงานในการเลือกเส้นทางอาชีพของพวกเขาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยไม่จำเป็นต้องไปบอกหรือสั่งให้พวกเขาทำอะไร ดังนั้น HR Technology จึงจำเป็นมากเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายเพื่อจะสนับสนุนพวกเขา
.
.

? Employee Self Service (พนักงานบริการตัวเอง)


พนักงานจะเริ่มบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง หรือที่เรียกกันว่า “Employee Self-Service (ESS)” พนักงานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเงินเดือน, ตารางงาน, ข้อมูลสวัสดิการ, ผลประโยชน์ต่างๆ, รวมถึงการอัพเดทข้อมูลส่วนตัว และฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยตัวพวกเขาเอง ซึ่งการเข้าถึง การประเมินงาน หรือขออนุมัติในเรื่องต่างๆ จะมีหัวหน้างานของพวกเขาเป็นคนอนุมัติโดยตรง ซึ่ง HR จะถูกลดทอนบทบาทในการบริหารจัดการในส่วนนี้ แต่ต้องดูในส่วนของการวางกลยุทธ์มากขึ้น
.
.

? More than 1 Employer(สวัสดิการทำงานได้มากกว่า 1 ที่)

ชีวิตของพนักงานจะเปลี่ยนไปในปี 2025 หลายคนจะมีนายจ้างมากกว่า 1 ที่ (ไม่รวมถึงพนักงานประจำ (full-time) ที่มีนายจ้างที่เดียว) ซึ่งการที่พนักงานสามารถทำงานหลายที่ได้จะกลายเป็นหนึ่งในสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานแต่พนักงานจะต้องดูแลสุขภาพของเขาเอง
.
.

? Virtual Workplace(ทำงานที่ไหนแล้วแต่เลือก)


Virtual Workplace จะเป็นสถานที่ทำงานแบบปกติใหม่ เราจะเห็นองค์กรที่ลดพื้นที่ตัวออฟฟิตลงและให้พนักงานเป็นคนตัดสินใจเองว่าอยากจะทำงานที่ไหน
.
.

? Career Bursting(การขึ้นตำแหน่งที่เปลี่ยนไป)

หากคุณเป็นพนักงานประจำ (Full-Time) การเลื่อนตำแหน่งแบบขั้นบันไดจะถูกทดแทนด้วย “Career Bursting” คือการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น, การเลื่อนแบบเปลี่ยนสาย, หรือการถูกลดทอนตำแหน่งเป็นกลายเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้น และงานจะเต็มไปด้วยงาบริหารส่วนกลางซึ่งต้องประสานกับทีมโครงการและผู้นำในฝ่ายต่างๆ
.
.

? Weekly Performance Management(ประเมินผลงานรายสัปดาห์)

การประเมินผลงานรายปี จะถูกเปลี่ยนเป็นการ Check-ins รายสัปดาห์ (ทางมือถือ) เพื่ออัพเดทแผนงานและแผนการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ถึงเป้าหมายทางธุรกิจ พนักงานสามารถประเมินงานหัวหน้าตนเองทางมือถือเหมือนกับการให้ rating ร้านอาหารซึ่ง 5 ดาว หมายถึง หัวหน้างานที่โดดเด่น และ 1 ดาว สำหรับหัวหน้างานที่บริหารงานไม่ได้เรื่อง
.
.

? CEO’s Ranking(การให้คะแนน CEO)

CEO จะถูกจัดลำดับโดยผลตอบรับของพนักงาน (Employee Feedback) เหมือนอย่างการประเมินผู้บริหารที่ทาง Glassdoor เป็นคนจัดทำ และ Fortune 500 จะประกาศผล CEO ที่ได้คะแนนสูงสุดจากทุกองค์กร ดังนั้น ผู้นำจะไม่ละเลยทักษะการบริหารคนอีกต่อไป
.
.
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.
.

.
.
ที่มาจาก:
https://www.humanresourcestoday.com/2025/employee-engagement/trends/?open-article-id=8850393&article-title=the-future-of-candidate-experience-transformation–a-2025-outlook&blog-domain=clearcompany.com&blog-title=clearcompany-hrm
https://www.hrpayrollsystems.net/employee-self-service/
https://hr1.silkroad.com/employee-experience-2025https://2daysmood.com/en/news/5-lessons-from-employees-for-the-new-normal-in-companies/

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search