Day: March 13, 2023

podcast

EP479 อย่าปล่อยให้ HR ทำงาน Culture อย่างเดียวดาย

ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหน้าที่หลักหรือผู้รับผิดชอบในงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือ “เป็นงานของ HR” แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทีม HR เป็นเพียงหนึ่งในผู้มีบทบาทในงานนี้แต่ไม่ใช่ทั้งหมด… แล้วงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นงานของใคร? A Cup

Read More »