Day: February 24, 2023

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิด คือ “การให้ผู้นำสื่อสารเหตุผลของความเปลี่ยนแปลง” และพยายามสร้างความตื่นเต้นในการสื่อสาร เพื่อให้รู้สึกว่ามีน้ำหนักเพียงพอที่พนักงานจะเกิดการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น… แต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอแม้แต่นิดเดียว และยังสร้างความเคลือบแคลงใจที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงยิ่งยากขึ้นไปอีก แต่ก็มีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรสามารถที่จะปรับตัว

กระแสดราม่าภายในองค์กร ความขัดแย้งระหว่างทีม หรือการตัดสินลาออกจากองค์กร สาเหตุเบื้องหลังปัญหาเหล่านี้… อาจเป็นผลมาจากการมีพนักงาน 6 ประเภทนี้อยู่ในองค์กร ข้อมูลจากการศึกษาของ

การศึกษาล่าสุดจาก Experimental Psychology พบว่า “การยิ้ม” — แม้จะเป็นเพียงการแกล้งยิ้ม หรือการขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้เสมือนรอยยิ้ม

Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search