Day: January 7, 2023

podcast

EP451 อยากวัดผลวัฒนธรรมองค์กร ใช้เกณฑ์อะไรดี?

คำว่า “วัฒนธรรมองค์กร” ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปๆ ที่อยู่รอบตัวเราเข้าถึงได้ง่าย… แต่ในความจริงแล้วกลับเป็นเรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่… โดยเฉพาะในมิติของการวัดและประเมินผล A Cup of Culture———–วัฒนธรรมองค์กรCorporate

Read More »
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.