Day: March 24, 2021

A Cup Of Culture

EP162 ‘การให้เกียรติ’ จุดชี้ตายภาวะผู้นำ

พนักงานส่วนใหญ่ยกให้ #การให้เกียรติกันจากผู้บังคับบัญชา เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด อ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Georgetown ที่อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลพนักงานกว่า 20,000 คนทั่วโลก พบว่าแม้พนักงานส่วนใหญ่จะให้การให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้ว…นั่นคือสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับจากหัวหน้าหรือตัวผู้นำของเขาเลย

Read More »