Day: October 22, 2020

A Cup Of Culture

Customer Centric ค่านิยมที่ธุรกิจขาดไม่ได้

หลายองค์กรในปัจจุบัน นำ Customer Centric มาเป็นหนึ่งแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย วัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่เพียงการให้บริการลูกค้าที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องการสร้างความรักในแบรนด์ให้เกิดขึ้นในใจลูกค้าด้วย ในท้ายที่สุดก็นำมาซึ่งความเติบโตในธุรกิจ อย่างที่

Read More »