4 ทักษะที่ผู้นำควรมีในยุคที่ AI ทำแทนไปซะทั้งหมด

ใน รร.มีวิชาอย่าง เลข ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกมอ …

4 ทักษะที่ผู้นำควรมีในยุคที่ AI ทำแทนไปซะทั้งหมด Read More »