Ep 92 เปิดคำทำนาย Future Workplace 2025 ที่คน HR ต้องรู้

PWC ได้ปล่อยข้อมูลผลสำรวจหนึ่ง ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยคน …

Ep 92 เปิดคำทำนาย Future Workplace 2025 ที่คน HR ต้องรู้ Read More »