15 แนวทางสร้าง Psychological Safety ที่ตัวเราเองก็ทำได้อย่างง่ายๆ

“Psyhological Safety” หรือพื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำงานทุกคนถวิลหา เพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีสัญชาตญาณแห่งความกลัวเป็นพื้นฐาน ทำให้เรามักเลือกที่จะป้องกันตัวเอง ปิดกั้น ไม่แสดงความคิดเห็นของตัวเอง เพราะกลัวผลกระทบที่จะตามมา แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วไอเดียเหล่านั้นอาจไม่ได้แย่ไปทั้งหมด….


การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด “Psychological Safety” เป็นขั้นตอนต้นๆ ที่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะแชร์ความคิดเห็นของพวกเขา ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเยาะเย้ยหรือโดนลงโทษ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง เกิดความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และยังช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร.


สมาชิกทั้ง 15 ท่านจาก Forbes Business Council ได้เสนอแนวทางในการสร้าง Psychological Safety ให้เกิดขึ้นในองค์กรไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

==================


🔸 1. Don’t Rush to Fix Things


อีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งคือ ความเงียบอย่างเป็นมิตรระหว่างการสนทนา การปล่อยให้ผู้คนคิดผ่านความท้าทายของตนเอง และหาข้อสรุปโดยปราศจากความเห็นของผู้นำ จะช่วยสร้างขีดความสามารถและความไว้วางใจในทีมได้ ผู้นำควรจะออกความเห็นในกรณีที่เป็น Toxic หรือเริ่มทำลายบรรยากาศ แต่โดยทั่วไปผู้นำควรยับยั้งที่จะรีบกระโดดเข้าไปแก้ปัญหาทันที


🔸 2. Lead with Empathy, Not Ego


การเอาใจใส่, การรับรู้ตนเอง, การ feedback อย่างตรงไปตรงมาด้วยความเคารพ และการสื่อสารที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจ สบายใจ และปลอดภัย คุณต้องจริงใจและคอยสนับสนุน นำทีมด้วยความเข้าใจไม่ใช่อีโก้


🔸 3. Be Open to Feedback


เปิดรับฟัง feedback การสื่อสารที่ดีไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกทีมมักจะช่วยทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ให้ความชัดเจนในวิสัยทัศน์ของเป้าหมาย


🔸 4. Build Trust by Being Transparent


สร้างความเชื่อใจด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการ feedback นโยบายบริษัท งบประมาณ การเลื่อนตำแหน่ง หรือการเลิกจ้าง ความโปร่งใสจะช่วยแก้ไขความคลุมเครือที่เป็นเหตุของความกังวล และช่วยสร้างความเชื่อใจได้


🔸 5. Approach Issues from A Curious Perspective


เข้าหาปัญหาต่างๆ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแทนการตำหนิ ควรแก้ปัญหาด้วยการคิดร่วมกันอย่างเป็นกลางซึ่งสิ่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาของทีม.


🔸 6. Actively Listen


หัวหน้าต้องรับฟังอย่างตั้งใจ ได้ยินความคิดและความรู้สึกของผู้พูดอย่างนิ่งเงียบ ตั้งใจ และประเมิน รวมถึงการสะท้อนกลับ (Reflect) ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สามารถส่งผลต่อพื้นที่ความปลอดภัยทางจิตใจให้กับทีมได้


🔸 7. Engage with Consideration and Authenticity


วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับหัวหน้างานในการเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจคือ หัวหน้างานมีส่วนร่วมกับทีมด้วยความจริงใจและมีน้ำใจ


🔸 8. Build A Culture Where Mistakes Are Okay


สร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับในความผิดพลาดได้ เพราะมันจำเป็นในการเรียนรู้และเติบโต และต้องมั่นใจว่าทีมคุณรับรู้ว่าคุณก็ทำผิดพลาดเช่นกัน และคุณยังสนับสนุนในความพยายามของพวกเขา และพร้อมที่จะเสี่ยง


🔸 9. Create A Sense of Belonging


สิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์แบบครอบครัว คือ การตอบสนองความต้องการของคนในทีมด้านความสัมพันธ์ เช่น การตั้งเป้าหมายร่วมกัน การเป็นผู้ริเริ่มโปรเจ็ค และการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ


🔸 10. Build A Culture of Team, Not Talent


มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมในทีมมากกว่าสร้าง Talent ซึ่งหมายถึง การสร้างความเชื่อใจในกลุ่มผู้ร่วมงาน สามารถรู้สึกไม่มั่นคงได้ต่อหน้าพวกเขา บอกเขาได้ว่าคุณเก่งอะไร ไม่เก่งอะไร และสามารถส่งไม้ต่อโดยไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะคัดค้านคุณ อย่างไรก็ตาม คุณต้องจ้างและประเมินคนที่สามารถทำงานเป็นทีมได้ คนเก่งๆ ที่ทำงานเป็นทีมไม่เป็นสามารถทำลายวัฒนธรรมในทีมของคุณได้.


🔸 11. Help Employees Meet Their Basic Needs


สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพนักงานได้ เช่น ความแน่นอน การเติบโต และการได้รับความสำคัญ ซึ่งทุกวันนี้องค์กรมีโอกาสมากมายในการสร้างความภักดีและความเชื่อมั่นในใจของพนักงานด้วยการดูแลพวกเขา


🔸 12. Foster Support Between Co-Workers


การสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงานเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเสมอ การทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดเห็น และไม่รู้สึกกลัวที่จะถูกตัดสิน ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีเกิดขึ้นได้จากการที่ทีมงานสะท้อนความคิดเห็นกันไปมาและสนับสนุนกันไม่ให้ผิดพลาด ช่วยให้ผลงานของพนักงานดีขึ้นได้ ส่งเสริมการสนับสนุนระหว่างเพื่อนร่วมงาน


🔸13. Promote Openness and Inclusivity


สนับสนุนและส่งเสริมทีมให้เปิดกว้างและสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ให้ทีมรับรู้ว่าคุณให้ความสนับสนุนพวกเขาในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาส่วนบุคคล หัวหน้างานสามารถใช้ระบบและกลยุทธ์ ให้ทีมแบ่งปันความคิดและข้อกังวลผ่านการประชุมแบบเปิด หัวหน้างานควรให้รางวัลส่งเสริมและให้เครดิตสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยม


🔸 14. Value Your Staff As Humans, Not Resources


การให้ความสำคัญของคนในฐานะ “บุคคล” ไม่ใช่ “ทรัพยากร” เราสามารถให้ความสำคัญของความต้องการของคนโดยการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเคารพ การมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน ความเห็นอกเห็นใจ และการเอาใจใส่ที่ผู้นำมุ่งเน้นไที่การช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จ


🔸 15. Establish Rules of Engagement


กำหนดกฎของการมีส่วนร่วมสำหรับสมาชิกในทีมและองค์กรโดยรวม เช่น การรักษาความลับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายทีมและหลายกลุ่ม ควรมีกฎการรักษาความลับที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ถูกพูดคุยเป็นประจำ รวมถึงผลที่ตามมาสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ซึ่งไม่ได้ต้องออกกฎในทุกแง่มุมแต่ควรมีเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น

==================


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture.

.
.

.

.
.

ที่มาจาก >> https://qnewshub.com/business/startup-and-funding/council-post-15-ways-to-promote-psychological-safety-at-work/

https://www.unicornlabs.ca/blog/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-you-can-create-it-foryour-startup-team

https://blog.jostle.me/blog/7-ways-to-create-psychological-safety-in-your-workplace

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn