14 สัญญานแจ้งเตือนก่อนจะพังเพราะ Disruption

เทคนิคสวยหรูแบบ Five-force analysis, BCG’s share-growth matrix หรือ Hamel and Prahalad’s core competence of the firm ล้วนเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ แต่เหตุใดองค์กรมากมายที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์กลับต้องล้มสะดุด และหายไปจากหัวตารางขององค์กรระดับ Top ของโลก??


เบื้องหลังคือ ความสามารถในการจับ Weak Signals ทางธุรกิจ ที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นและทำให้องค์กรค่อยๆ ลดทอน Competitive Advantage ไปเรื่อยๆ และสุดท้ายก็ถูกกลืนกินหายไป // Rita Gunther McGrath ได้สรุป 14 สัญญานบ่งบอกถึงการถดถอยในหนังสือ The End of Competitive Advantage ได้อย่างน่าสนใจดังนี้ (โดยหลายๆข้อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ People&Culture)


==================


1. พนักงานหลายคนเริ่มไม่ใช้สินค้าและบริการของตัวเอง
2. องค์กรใช้งบลงทุนเท่าเดิมหรือมากขึ้นแต่ได้ผลตอบแทนกลับมาลดลง
3. ลูกค้าเริ่มพบสินค้าทดแทนที่ถูกกว่าและสะดวกกว่าที่ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน
4. คู่แข่งมาจากแหล่งหรือช่องทางใหม่ๆที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน
5. คนภายนอกไม่ได้มองเราเป็นสถานที่ๆน่ามาทำงานระดับต้นๆด้วยอีกต่อไป
6. ลูกค้าไม่ได้ตื่นเต้นในสินค้าและบริการของเรามากเหมือนเมื่อก่อน
7. คนเก่งๆเริ่มทยอยลาจาก
8. มูลค่าหุ้นต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น
9. คนสายเทคนิคของเราเองกำลังทำนายว่าเทคโนโลยีใหม่ๆกำลังเข้ามาคุกคาม
10. เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรน้อยมากๆ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
11. เหล่า Head hunter ไม่ได้สนใจคนของเรามากนัก
12. เส้นกราฟการเจริญเติบโตเริ่มช้าลงหรือกลับข้าง
13. องค์กรเริ่มลดสวัสดิการต่างๆและโยนความเสี่ยงให้พนักงาน
14. ผู้บริหารตั้งการ์ดปกป้องเมื่อมีการพูดถึงข่าวร้ายที่คุกคาม


==================


หากท่านมีเพียงข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น ก็อาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาสาเหตุและทบทวนทิศทางอนาคตอย่างจริงจังแม้จะเกิดแค่รอยปริเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>แหล่งข้อมูล
The end of competitive advantage: how to keep your strategy moving as fast as your business/Rita McGrath.

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn