14 สัญญานแจ้งเตือนก่อนจะพังเพราะ Disruption

เทคนิคสวยหรูแบบ Five-force analysis, BCG’s share-growth matrix หรือ Hamel and Prahalad’s core competence of the firm ล้วนเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ แต่เหตุใดองค์กรมากมายที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์กลับต้องล้มสะดุด และหายไปจากหัวตารางขององค์กรระดับ Top ของโลก??


เบื้องหลังคือ ความสามารถในการจับ Weak Signals ทางธุรกิจ ที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นและทำให้องค์กรค่อยๆ ลดทอน Competitive Advantage ไปเรื่อยๆ และสุดท้ายก็ถูกกลืนกินหายไป // Rita Gunther McGrath ได้สรุป 14 สัญญานบ่งบอกถึงการถดถอยในหนังสือ The End of Competitive Advantage ได้อย่างน่าสนใจดังนี้ (โดยหลายๆข้อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ People&Culture)


==================


1. พนักงานหลายคนเริ่มไม่ใช้สินค้าและบริการของตัวเอง
2. องค์กรใช้งบลงทุนเท่าเดิมหรือมากขึ้นแต่ได้ผลตอบแทนกลับมาลดลง
3. ลูกค้าเริ่มพบสินค้าทดแทนที่ถูกกว่าและสะดวกกว่าที่ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน
4. คู่แข่งมาจากแหล่งหรือช่องทางใหม่ๆที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน
5. คนภายนอกไม่ได้มองเราเป็นสถานที่ๆน่ามาทำงานระดับต้นๆด้วยอีกต่อไป
6. ลูกค้าไม่ได้ตื่นเต้นในสินค้าและบริการของเรามากเหมือนเมื่อก่อน
7. คนเก่งๆเริ่มทยอยลาจาก
8. มูลค่าหุ้นต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น
9. คนสายเทคนิคของเราเองกำลังทำนายว่าเทคโนโลยีใหม่ๆกำลังเข้ามาคุกคาม
10. เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรน้อยมากๆ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
11. เหล่า Head hunter ไม่ได้สนใจคนของเรามากนัก
12. เส้นกราฟการเจริญเติบโตเริ่มช้าลงหรือกลับข้าง
13. องค์กรเริ่มลดสวัสดิการต่างๆและโยนความเสี่ยงให้พนักงาน
14. ผู้บริหารตั้งการ์ดปกป้องเมื่อมีการพูดถึงข่าวร้ายที่คุกคาม


==================


หากท่านมีเพียงข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น ก็อาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาสาเหตุและทบทวนทิศทางอนาคตอย่างจริงจังแม้จะเกิดแค่รอยปริเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>แหล่งข้อมูล
The end of competitive advantage: how to keep your strategy moving as fast as your business/Rita McGrath.

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search