13 คำถามประเมินทักษะความเป็นผู้นำ

ผู้นำคือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม ศักยภาพของผู้นำส่งผลต่อการพัฒนา และการสร้างความเชื่อมั่นของทีม และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ที่เป็นแหล่งชุมนุมพนักงานยอดฝีมือทั้งหลาย จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะไขความลับเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยใช้สุดยอดเครื่องมือ Analytics ของตัวเองในการสรุปออกมาเป็นชุดคำถามเพื่อใช้เก็บฟีดแบกจากพนักงานของตน ผ่านชุดคำถามทั้ง 13 ข้อ โดยข้อ 1-11 ใช้สเกล 1 (เห็นด้วยที่สุด) – 5 (ไม่เห็นด้วยที่สุด) ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
===============⁣⁣⁣
1) ผู้จัดการของฉันให้ feedback ที่ทำได้จริง (actionable feedback) เพื่อช่วยให้ฉันปรับปรุงผลงาน⁣⁣⁣
2) ผู้จัดการของฉันไม่ micromanage (เข้ามายุ่งเกี่ยวในรายละเอียดที่เป็นหน้าที่ของคนในระดับอื่น)⁣⁣⁣
3) ผู้จัดการของฉันแสดงความใส่ใจ (consideration) ในตัวฉันเสมือนบุคคลคนๆหนึ่ง⁣⁣⁣
4) การปฏิบัติของผู้จัดการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของฉันแม้จะแตกต่างไปจากของเขาก็ตาม⁣⁣⁣
5) ผู้จัดการของฉันทำให้คนในทีมจดจ่อในผลลัพธ์และสิ่งที่จะส่งมอบตามลำดับความสำคัญ (priority results/deliverables)⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
6) ผู้จัดการของฉันแชร์ข้อมูลจากผู้บริหารที่ฉันควรทราบอยู่เสมอๆ⁣⁣⁣
7) ผู้จัดการของฉันชวนพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของฉันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ⁣⁣⁣
8) ผู้จัดการของฉันสื่อสารเป้าหมายต่างๆ แก่ทีมอย่างชัดเจน?⁣⁣⁣
9) ผู้จัดการของฉันมีความชำนาญเชิงเทคนิคที่จำเป็นในการทำงานกับฉัน (เช่น Coding, การขายในตลาดโลก, บัญชีการเงิน เป็นต้น)⁣⁣⁣
10) ฉันจะแนะนำผู้จัดการ (recommend) ของฉันให้กับพนักงาน Google คนอื่นๆ⁣⁣⁣
11) ฉันประทับใจในผู้จัดการคนนี้ในผลงานโดยรวม⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
===============⁣⁣⁣
เมื่อจบ 11 ข้อนี้แล้วจะมีคำถามปลายเปิดให้เติมคำอีก 2 ข้อ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
12) สิ่งใดที่ผู้จัดการของท่านทำได้ดีและอยากให้ทำต่อไป⁣⁣⁣
13) สิ่งใดที่ท่านอยากให้ผู้จัดการเปลี่ยนแปลง⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เราจะเห็นได้ว่า จากทั้งหมด มีเพียงข้อเดียวที่ดูเป็น Technical skills โดยที่เหลือนั้นเป็น Soft skills ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร, Feedback, โค้ชชิ่ง, การทำงานเป็นทีม, การให้เกียรติและการใส่ใจ เหตุที่ว่า Google มีความสามารถพอในการสรรหาคนที่มี Technical skills ที่เป็นเลิศและทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นน้อยกว่าในระดับผู้นำ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างให้ Googlers (พนักงาน Google) สามารถคิดตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว ความคาดหวังที่มีต่อเหล่าผู้จัดการจึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานใช้ชีวิตตาม Core Values ขององค์กรได้อย่างดี ดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในงานของตัวเอง ซึ่งหากท่านมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง การคัดสรรและพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพ ชุดพฤติกรรมของผู้นำในลักษณะเดียวกับ Google ก็อาจเหมาะสมกับท่านเช่นกัน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture
.
.
>>>

แหล่งที่มาของบทความ
https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2019/05/20/google-employee-feedback/?fbclid=IwAR15TM91b8zbQmYncvN_FTIfovsSkH6FF1mHxFX2CR7PjumV0tGeFWz0KfY&sh=67291c6b6dd4
https://www.inc.com/jeff-haden/google-evaluates-leadership-skills-using-these-13-questions-how-would-you-rank-and-how-would-your-employees-rate-you.html?fbclid=IwAR1UYZzeHacPNo8qP2RPxz1ltv4dtLSfxxPq8U6vNGtpo94vMC_lXSvDRp0


⁣⁣⁣
⁣⁣⁣

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.