13 คำถามประเมินทักษะความเป็นผู้นำ

ผู้นำคือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม ศักยภาพของผู้นำส่งผลต่อการพัฒนา และการสร้างความเชื่อมั่นของทีม และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ที่เป็นแหล่งชุมนุมพนักงานยอดฝีมือทั้งหลาย จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะไขความลับเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยใช้สุดยอดเครื่องมือ Analytics ของตัวเองในการสรุปออกมาเป็นชุดคำถามเพื่อใช้เก็บฟีดแบกจากพนักงานของตน ผ่านชุดคำถามทั้ง 13 ข้อ โดยข้อ 1-11 ใช้สเกล 1 (เห็นด้วยที่สุด) – 5 (ไม่เห็นด้วยที่สุด) ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
===============⁣⁣⁣
1) ผู้จัดการของฉันให้ feedback ที่ทำได้จริง (actionable feedback) เพื่อช่วยให้ฉันปรับปรุงผลงาน⁣⁣⁣
2) ผู้จัดการของฉันไม่ micromanage (เข้ามายุ่งเกี่ยวในรายละเอียดที่เป็นหน้าที่ของคนในระดับอื่น)⁣⁣⁣
3) ผู้จัดการของฉันแสดงความใส่ใจ (consideration) ในตัวฉันเสมือนบุคคลคนๆหนึ่ง⁣⁣⁣
4) การปฏิบัติของผู้จัดการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของฉันแม้จะแตกต่างไปจากของเขาก็ตาม⁣⁣⁣
5) ผู้จัดการของฉันทำให้คนในทีมจดจ่อในผลลัพธ์และสิ่งที่จะส่งมอบตามลำดับความสำคัญ (priority results/deliverables)⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
6) ผู้จัดการของฉันแชร์ข้อมูลจากผู้บริหารที่ฉันควรทราบอยู่เสมอๆ⁣⁣⁣
7) ผู้จัดการของฉันชวนพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของฉันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ⁣⁣⁣
8) ผู้จัดการของฉันสื่อสารเป้าหมายต่างๆ แก่ทีมอย่างชัดเจน?⁣⁣⁣
9) ผู้จัดการของฉันมีความชำนาญเชิงเทคนิคที่จำเป็นในการทำงานกับฉัน (เช่น Coding, การขายในตลาดโลก, บัญชีการเงิน เป็นต้น)⁣⁣⁣
10) ฉันจะแนะนำผู้จัดการ (recommend) ของฉันให้กับพนักงาน Google คนอื่นๆ⁣⁣⁣
11) ฉันประทับใจในผู้จัดการคนนี้ในผลงานโดยรวม⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
===============⁣⁣⁣
เมื่อจบ 11 ข้อนี้แล้วจะมีคำถามปลายเปิดให้เติมคำอีก 2 ข้อ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
12) สิ่งใดที่ผู้จัดการของท่านทำได้ดีและอยากให้ทำต่อไป⁣⁣⁣
13) สิ่งใดที่ท่านอยากให้ผู้จัดการเปลี่ยนแปลง⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เราจะเห็นได้ว่า จากทั้งหมด มีเพียงข้อเดียวที่ดูเป็น Technical skills โดยที่เหลือนั้นเป็น Soft skills ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร, Feedback, โค้ชชิ่ง, การทำงานเป็นทีม, การให้เกียรติและการใส่ใจ เหตุที่ว่า Google มีความสามารถพอในการสรรหาคนที่มี Technical skills ที่เป็นเลิศและทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นน้อยกว่าในระดับผู้นำ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างให้ Googlers (พนักงาน Google) สามารถคิดตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว ความคาดหวังที่มีต่อเหล่าผู้จัดการจึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานใช้ชีวิตตาม Core Values ขององค์กรได้อย่างดี ดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในงานของตัวเอง ซึ่งหากท่านมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง การคัดสรรและพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพ ชุดพฤติกรรมของผู้นำในลักษณะเดียวกับ Google ก็อาจเหมาะสมกับท่านเช่นกัน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture
.
.
>>>

แหล่งที่มาของบทความ
https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2019/05/20/google-employee-feedback/?fbclid=IwAR15TM91b8zbQmYncvN_FTIfovsSkH6FF1mHxFX2CR7PjumV0tGeFWz0KfY&sh=67291c6b6dd4
https://www.inc.com/jeff-haden/google-evaluates-leadership-skills-using-these-13-questions-how-would-you-rank-and-how-would-your-employees-rate-you.html?fbclid=IwAR1UYZzeHacPNo8qP2RPxz1ltv4dtLSfxxPq8U6vNGtpo94vMC_lXSvDRp0


⁣⁣⁣
⁣⁣⁣

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search