12 พฤติกรรมคน Innovative ที่นวัตกรต้องรู้!

ความสำเร็จของนวัตกรรมองค์กรขึ้นอยู่กับ “กระบวนการ” หรือ “คน” มากกว่ากัน ? แน่นอนว่าหากคนพร้อมแต่ระบบไม่พร้อม ไอเดียนวัตกรรมดีๆ ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุน และอาจถูกยกขึ้นหิ้งไว้ไม่มีใครแตะต้อง — ในทางกลับกันถึงแม้ว่าระบบและกระบวนการจะพร้อมขนาดไหน แต่คนในองค์กรไม่ได้มีความพร้อมที่จะคิดหรือลงมือทำอย่างนักนวัตกร โอกาสที่ไอเดียดีๆ จะผุดออกมาหรือและถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริงก็ยากเช่นเดียวกัน⁣

แล้วคนที่พร้อมเป็นนวัตกรนั้นเป็นแบบไหน ? นวัตกรควรมีพฤติกรรมอย่างไร ?⁣

International Journal of Innovation Management ได้ทำการวิจัยเพื่อสำรวจคุณสมบัติและพฤติกรรมของคนที่ Innovative ที่กล้าล้มแล้วลุกกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง 12 ข้อด้วยกัน ซึ่งก็คือ:⁣

===============⁣

💡 1. Continuous Reflection: ตั้งคำถามและสะท้อนคิดกับตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อสังเกตและปรับใช้ข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจพัฒนาไอเดียให้ดียิ่งขึ้น⁣

💡 2. Unattached Exploration: คอยสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับไอเดียตั้งต้นจนเสียโอกาสในการพลิกแพลง⁣

💡 3. Abstract and Concrete Thinking: สลับวิธีคิดระหว่างไอเดียและ Concept ที่จับต้องไม่ได้ กับแผนการหรือแนวทางที่สามารถทำไปลงมือทำได้จริง⁣

💡 4. Action-Oriented: พร้อมลงมือทำตามไอเดีย เพื่อสร้างและ Test Prototype อย่างสม่ำเสมอ⁣

💡 5. Opportunity-Focused: มองหาโอกาสในทุกปัญหา ไม่ว่าสถานการณ์ที่เจอจะดูเหมือนทางตันแค่ไหนก็ตาม ⁣

💡 6. Mental Resilience: พร้อมล้มแล้วลุก แล้วล้มอีก แล้วลุกอีก พร้อมการมองโลกในแง่ดีแบบสมเหตุสมผล⁣

💡 7. Intellectual Humility: พร้อมที่จะ “ผิด” และรับ Feedback โดยเฉพาะเมื่อพบข้อมูลใหม่ที่อาจชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในไอเดีย⁣

💡 8. Courage: กล้าที่จะออกจาก Comfort Zone และพร้อมที่จะเสี่ยง Test ไอเดียที่อาจจะยังไม่ 100% เพื่อเก็บข้อมูล⁣

💡 9. Sensitivity Towards Uncertainty: เข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่เราอาจยังไม่รู้หรือควบคุมไม่ได้ และพร้อมปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรับกับโลกที่ไม่แน่นอน⁣

💡 10. Designing Valuable Experiments: ออกแบบการทดลองที่มีความหมาย ผ่านการ Prioritise องค์ประกอบที่ควร Test แบบสั้นๆ และรวดเร็ว⁣

💡 11. Extracting Learning: มองหาโอกาสทางการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะข้อมูลใหม่ที่ไม่ตรงความคาดหมาย⁣

💡 12. Implement Learning and Adapt Idea: นำความรู้ใหม่กลับมาปรับใช้ทันที ⁣


===============⁣

คุณสมบัติและพฤติกรรมทั้งหมดนี้ สามารถพัฒนาและผลักดันได้ทั้งในตัวบุคคล แผนก หรือทั่วทั้งองค์กร ผ่านการออกแบบวัฒนธรรมและชุดพฤติกรรมที่ส่งเสริมแนวคิดและทักษะที่พร้อมทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาอย่างชัดเจน และหากองค์กรต้องการผลักดันพฤติกรรม Innovative เหล่านี้อย่างจริงจัง A Cup of Culture ขอแนะนำให้ดูโครงสร้างและระบบขององค์กรใน 4 มิติ ซึ่งก็คือ Technology, Process, Data, และ People ซึ่งจะประกอบ Culture of Innovation Framework อีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมที่นี้: )⁣


A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣⁣
organizational culture⁣

.
.
>>>


แหล่งที่มาของข้อมูล:⁣
https://hbr.org/2015/02/is-innovation-more-about-people-or-process ⁣
https://dobetter.esade.edu/en/characteristics-innovative-people?_wrapper_format=html ⁣
https://tdri.or.th/en/2015/04/local-innovation-vital-to-sustain-growth/ ⁣

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search