12 พฤติกรรมคน Innovative ที่นวัตกรต้องรู้!

ความสำเร็จของนวัตกรรมองค์กรขึ้นอยู่กับ “กระบวนการ” หรือ “คน” มากกว่ากัน ? แน่นอนว่าหากคนพร้อมแต่ระบบไม่พร้อม ไอเดียนวัตกรรมดีๆ ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุน และอาจถูกยกขึ้นหิ้งไว้ไม่มีใครแตะต้อง — ในทางกลับกันถึงแม้ว่าระบบและกระบวนการจะพร้อมขนาดไหน แต่คนในองค์กรไม่ได้มีความพร้อมที่จะคิดหรือลงมือทำอย่างนักนวัตกร โอกาสที่ไอเดียดีๆ จะผุดออกมาหรือและถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริงก็ยากเช่นเดียวกัน⁣

แล้วคนที่พร้อมเป็นนวัตกรนั้นเป็นแบบไหน ? นวัตกรควรมีพฤติกรรมอย่างไร ?⁣

International Journal of Innovation Management ได้ทำการวิจัยเพื่อสำรวจคุณสมบัติและพฤติกรรมของคนที่ Innovative ที่กล้าล้มแล้วลุกกับความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง 12 ข้อด้วยกัน ซึ่งก็คือ:⁣

===============⁣

💡 1. Continuous Reflection: ตั้งคำถามและสะท้อนคิดกับตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อสังเกตและปรับใช้ข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจพัฒนาไอเดียให้ดียิ่งขึ้น⁣

💡 2. Unattached Exploration: คอยสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับไอเดียตั้งต้นจนเสียโอกาสในการพลิกแพลง⁣

💡 3. Abstract and Concrete Thinking: สลับวิธีคิดระหว่างไอเดียและ Concept ที่จับต้องไม่ได้ กับแผนการหรือแนวทางที่สามารถทำไปลงมือทำได้จริง⁣

💡 4. Action-Oriented: พร้อมลงมือทำตามไอเดีย เพื่อสร้างและ Test Prototype อย่างสม่ำเสมอ⁣

💡 5. Opportunity-Focused: มองหาโอกาสในทุกปัญหา ไม่ว่าสถานการณ์ที่เจอจะดูเหมือนทางตันแค่ไหนก็ตาม ⁣

💡 6. Mental Resilience: พร้อมล้มแล้วลุก แล้วล้มอีก แล้วลุกอีก พร้อมการมองโลกในแง่ดีแบบสมเหตุสมผล⁣

💡 7. Intellectual Humility: พร้อมที่จะ “ผิด” และรับ Feedback โดยเฉพาะเมื่อพบข้อมูลใหม่ที่อาจชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในไอเดีย⁣

💡 8. Courage: กล้าที่จะออกจาก Comfort Zone และพร้อมที่จะเสี่ยง Test ไอเดียที่อาจจะยังไม่ 100% เพื่อเก็บข้อมูล⁣

💡 9. Sensitivity Towards Uncertainty: เข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่เราอาจยังไม่รู้หรือควบคุมไม่ได้ และพร้อมปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรับกับโลกที่ไม่แน่นอน⁣

💡 10. Designing Valuable Experiments: ออกแบบการทดลองที่มีความหมาย ผ่านการ Prioritise องค์ประกอบที่ควร Test แบบสั้นๆ และรวดเร็ว⁣

💡 11. Extracting Learning: มองหาโอกาสทางการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะข้อมูลใหม่ที่ไม่ตรงความคาดหมาย⁣

💡 12. Implement Learning and Adapt Idea: นำความรู้ใหม่กลับมาปรับใช้ทันที ⁣


===============⁣

คุณสมบัติและพฤติกรรมทั้งหมดนี้ สามารถพัฒนาและผลักดันได้ทั้งในตัวบุคคล แผนก หรือทั่วทั้งองค์กร ผ่านการออกแบบวัฒนธรรมและชุดพฤติกรรมที่ส่งเสริมแนวคิดและทักษะที่พร้อมทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาอย่างชัดเจน และหากองค์กรต้องการผลักดันพฤติกรรม Innovative เหล่านี้อย่างจริงจัง A Cup of Culture ขอแนะนำให้ดูโครงสร้างและระบบขององค์กรใน 4 มิติ ซึ่งก็คือ Technology, Process, Data, และ People ซึ่งจะประกอบ Culture of Innovation Framework อีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมที่นี้: )⁣


A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣⁣
organizational culture⁣

.
.
>>>


แหล่งที่มาของข้อมูล:⁣
https://hbr.org/2015/02/is-innovation-more-about-people-or-process ⁣
https://dobetter.esade.edu/en/characteristics-innovative-people?_wrapper_format=html ⁣
https://tdri.or.th/en/2015/04/local-innovation-vital-to-sustain-growth/ ⁣

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.