10 HR Model ยุคใหม่ ที่ช่วยให้การบริหารงานง่ายขึ้น เข้าถึงคนได้มากขึ้น

เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็ว เราก็มีหน้าที่ที่จะต้อง #ปรับตัวให้เร็ว ด้วยเช่นกัน ในแง่ขององค์กรคงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าไม่มียุคไหนที่งานด้าน HR จะได้รับความสนใจของผู้บริหารมากเท่ายุคนี้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ Covid-19 คน HR ถูกตามทั้งวันเพราะสวัสดิภาพของพนักงานเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องดูแล ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ไหนจะต้องดูแลงานหลักในการคัดสรรคนที่เหมาะสม (selection) การพัฒนาคนให้มีทักษะและความรู้ที่เหมาะสม (development) การจูงใจให้รักษาระดับผลงานที่ดี (reward and recognition) หรือแม้กระทั่งการรักษาคนเก่งๆไม่ให้วอกแวกไปจากองค์กรของตน (talent management) ล้วนมี HR เป็นเจ้าภาพหรือเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลัง ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ซึ่งภารกิจแบบ Mission Critical แบบนี้ชาว HR จำเป็นต้องมีตัวช่วยที่เป็นเฟรมเวิร์คในการทำงานที่สอดคล้องกันไป ซึ่งทางเพจ A Cup of Culture ได้รวบรวม 10 HR Model ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก ดังนี้⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
====================⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
AHRI’s Model of Excellence⁣⁣⁣
👉 https://www.ahri.com.au/about-us/model-of-excellence/⁣⁣⁣
เป็น model ของ The Australian HR Institute (AHRI) ประกอบด้วย 10 พฤติกรรมและ 7 ความสามารถที่เหล่า HR practitioners ควรมีเป็นเจ้าของ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Talent Development Capability Model⁣⁣⁣
👉 https://www.td.org/certification/atd-competency-model⁣⁣⁣
Competency model ของ ATD อันเลื่องลือที่ประกาศใช้ในปี 2014 ให้เป็นแผนแม่บทในการจัดการชุดทักษะและความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาเหล่า talents บทพื้นฐานแรงขับเคลื่อนภายนอกได้แก่ digital, mobile, and social technology⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
The High-Impact HR Operating Model ⁣⁣⁣
👉https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-hc-high-impact-hr-pov.pdf⁣⁣⁣
แบบพิมพ์เขียวของ Deloitte ที่ช่วยให้ HR ทำงานออกจาก service delivery มาสู่งานเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
EY’s business-led people operating model ⁣⁣⁣
👉 https://www.ey.com/en_gl/strategy-transactions/how-operating-models-can-capture-divestment-value⁣⁣⁣
EY ได้นำเสนอ model การทำงานด้านคนที่มีธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อนบนพื้นฐานของ people, process, และ technology⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
The NeXt HR Operating Model ⁣⁣⁣
👉 https://www.kincentric.com/insights/the-next-hr⁣⁣⁣
Kincentric ได้นำเสนอ HR Operating Model ที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฟังก์ชั่นงานและผู้บริหารในการทำงานเพื่อแก้โจทย์ในเชิงบูรณาการ (integrated solution) และช่วยให้ HR สามารถดูแลประสบการณ์ของพนักงานตลอดวงจรการทำงาน⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
HR Competency Study (HRCS) ⁣⁣⁣
👉 https://tucana-global.com/2017/10/27/dave-ulrich-the-2017-hr-competency-study-what-it-means-for-you/⁣⁣⁣
Model ที่สรุปจากการศึกษา competencies of HR professionals ร่วมกันของปรมาจาย์ Dave Ulrich และคณะในหนังสือ Victory Through Organization ผ่านการทำแบบสำรวจกับชาว HR 4,000 คนทั่วโลก⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
University of Florida ⁣⁣⁣
👉 https://learn-and-grow.hr.ufl.edu/courses-registration/pro3-series/pro-3-competencies/hr-payroll-management-competencies/⁣⁣⁣
ชุด competency ที่เจาะจงด้าน HR/Payroll management โดยสอดรับกับ personal excellence competencies และทักษะสำคัญต่างๆเช่น communication และ results orientation⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
University System of Georgia ⁣⁣⁣
👉 https://www.usg.edu/hr/development/competency_model⁣⁣⁣
Competency Model ที่ออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนไปสู่การเป็นผู้นำในองค์กร ประกอบไปด้วยกิจกรรมและทักษะในการพัฒนาต่างๆ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
HR Professionalism⁣⁣⁣
👉 https://corehr.wordpress.com/2013/09/19/hr-competency-model/⁣⁣⁣
Model ที่ไม่ได้ให้แค่ชุด competency แต่ยังพูดถึงวิธีการใช้ชุดความรู้นั้นๆด้วย เพื่อให้ชาว HR สามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรและสนับสนุนธุรกิจได้อย่างแท้จริง⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
HRPA’s competency framework ⁣⁣⁣
👉 https://www.hrpa.ca/designations/⁣⁣⁣
แบบแผนที่แบ่งเป็นส่วนของ individual, team และ organization⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
=========================⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
สิ่งสำคัญสุดท้ายคือ การรู้ชัดก่อนว่าเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเราตอนนี้คืออะไร ตอบให้ได้ว่าทำไมเราถึงต้องการทำสิ่งนี้ สิ่งนี้จะให้ประโยช์อะไรกับบุคลากรของเรา เมื่อเรารู้ชัด เราจะสามารถเลือกหยิบโมเดลที่ตอบโจทย์ทีมงานและธุรกิจของเราได้⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣
organizational culture

.
.
>>>

.
.
>>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search