10 Articles เสริมความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ที่มีคนอ่านสูงสุดในปี 2021

แนวคิดเกี่ยวกับ Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่เกินไปที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการการเรียนรู้ การบฎิบัติตาม การปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น วันนี้เพจ A Cup Of Culture ได้รวบรวม 10 บทความที่มียอดการอ่านสูงที่สุด ที่จะช่วยเสริมความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ⁣⁣
⁣⁣
================⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣

 1. 30 คำถามสัมภาษณ์งานชี้เป้า High-Potential Candidate จาก LinkedIn⁣⁣
  การมีชุดคำถามอยู่ในมือช่วยให้ผู้สัมภาษณ์อุ่นใจเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดอคติและเสมอต้นเสมอปลายกับ candidate ทุกคน Linkedin ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์งานเกือบ 1,300 คน เพื่อค้นหา soft skills ที่เขาเหล่านั้นมองหาและคำถามเชิงพฤติกรรมที่ใช้ และนี่คือคำถามท็อป ๆ ที่ถูกใช้โดยแบ่งเป็น 6 หมวดหมู่⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/30-คำถามสัมภาษณ์งานชี้เป/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 2. 7 ขั้นตอนสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ⁣⁣
  ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรคือชิ้นส่วนสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกส่วนขององค์กร ทั้งวิธีการคิด การสื่อสาร การตัดสินใจ และวิถีปฏิบัติในทุกขั้นตอนในทุกระดับขององค์กร⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/7-ขั้นตอนสร้างการเปลี่ยน/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 3. วัฒนธรรมของคุณให้ความสำคัญกับอะไร? เจาะลึกวัฒนธรรมองค์กร 4 ประเภท⁣⁣
  วัฒนธรรมองค์กรของคุณ ให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากัน… ระหว่าง ความมั่นคง และ ความยืดหยุ่น ? ระหว่าง เรื่องภายใน และ เรื่องภายนอกองค์กร?⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/วัฒนธรรมของคุณให้ความส/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 4. 5 รูปแบบการประชุม Retrospective ตามแนวทาง Psychological Safety⁣⁣
  Psychological Safety สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการประชุม Retrospective ที่ส่งเสริมความเป็นทีมและได้ key Insight เพื่อนำไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งแม้ไม่ใช่องค์กรสาย Startup หรือ Tech ก็สามารถนำไปปรับใช้ในการ Reflect กันในองค์กร⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/5-รูปแบบการประชุม-retrospective-ตามแน/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 5. เปลี่ยนคน แปลงองค์กร อย่างยั่งยืน ผ่านโมเดล ADKAR⁣⁣
  ผู้นำด้าน Change Management อย่าง Prosci ได้ระบุว่า “Organizations don’t change. People within organizations change” หรือ องค์กรนั้นไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง แต่คือเหล่าผู้คนในองค์กรต่างหากที่จะเปลี่ยน ⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/เปลี่ยนคน-แปลงองค์กร-อย่/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 6. #Respect ให้เกียรติกันอย่างไรให้ดีต่อองค์กร⁣⁣
  พนักงานส่วนใหญ่ยกให้ #การให้เกียรติกันจากผู้บังคับบัญชาเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด อ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Georgetown ที่อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลของพนักงานกว่า 20,000 คนทั่วโลก พบว่าแม้พนักงานส่วนใหญ่จะให้การให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ในความเป็นจริงนั่นนี่คือสิ่งที่พวกเขาแทบไม่ได้รับจากผู้นำของตนเลย⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/respect-ให้เกียรติกันอย่างไรใ/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 7. Top 4 คุณลักษณะของ Digital Leadership ที่โลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ตามหา⁣⁣
  MIT Sloan เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกว่า 4,300 คนทั่วโลก เพื่อมองหาว่าถ้าพวกบริหารเหล่านี้มองว่าคุณสมบัติแบบไหนของผู้นำที่จะช่วยให้องค์กรของพวกเขาสามารถมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายในยุคดิจิตัลได้จริง ๆ และได้เลือกสิ่งที่เหล่าผู้บริหารมองตรงกันตามลำดับความเห็นพ้องต้องกันจนออกมาเป็น Top 4 คุณลักษณะของ Digital Leadership ที่จะพาให้องค์กรเป็นผู้นำด้านธุรกิจในโลกยุค Digital ได้สำเร็จก็คือ Direction, Innovation, Execution และ Collaboration⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/top-4-คุณลักษณะของ-digital-leadership-ที่โลกธ/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 8. ส่งเสริมแรงจูงใจของทีมอย่างไรในช่วง Work From Home⁣⁣
  ผู้วิจัยได้ระบุ 3 สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในสภาวะแบบนี้ ก็คือ ความกดดันทางอารมณ์ และความกดดันด้านการเงิน และแน่นอนสถานากรณ์โควิดในปัจบุบันที่จะต้องพาให้เรา WFH อย่างไม่ได้มีทางเลือกไรนัก ⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/ส่งเสริมแรงจูงใจของทีม/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 9. 6 แนวทางสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร⁣⁣
  จากข้อมูลของ Deloitte องค์กรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในตลาดมากกว่า 46% พร้อมตอบสนองความต้องการในอนาคตมากขึ้น 58% นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 26% และมีประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 37% นับว่าเป็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่า และน่าจะเป็นภาพฝันของหลายองค์กรเลยทีเดียว แล้วถ้าเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรของเราบ้าง จะเริ่มอย่างไรกันดี?⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/6-แนวทางสร้างวัฒนธรรมการ/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 10. ทำอย่างไร ให้องค์กรเรา “Antifragile”⁣⁣
  เมื่อได้ยินคำว่า “เปราะบาง” คุณนึกถึงอะไร ?หลายๆ คนอาจจะนึกถึงแก้ว กระจก หรือสิ่งใดที่แตกหักได้ง่ายเมื่อเผชิญกับแรงปะทะ แล้วหากเราถามถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับ “เปราะบาง” บ้าง คุณจะนึกถึงอะไร ? หลายๆ คนอาจจะนึกถึงคำว่า “ทนทาน” “แข็งแรง” หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถเผชิญแรงปะทะอย่างไม่สะทกสะท้าน⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/ทำอย่างไร-ให้องค์กรเรา/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
  ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เรา⁣⁣⁣⁣อยากเห็นกันละ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  ———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  Organizational culture⁣

.
.
>>>

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn