10 Articles เสริมความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ที่มีคนอ่านสูงสุดในปี 2021

แนวคิดเกี่ยวกับ Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่เกินไปที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการการเรียนรู้ การบฎิบัติตาม การปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น วันนี้เพจ A Cup Of Culture ได้รวบรวม 10 บทความที่มียอดการอ่านสูงที่สุด ที่จะช่วยเสริมความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ⁣⁣
⁣⁣
================⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣

 1. 30 คำถามสัมภาษณ์งานชี้เป้า High-Potential Candidate จาก LinkedIn⁣⁣
  การมีชุดคำถามอยู่ในมือช่วยให้ผู้สัมภาษณ์อุ่นใจเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดอคติและเสมอต้นเสมอปลายกับ candidate ทุกคน Linkedin ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์งานเกือบ 1,300 คน เพื่อค้นหา soft skills ที่เขาเหล่านั้นมองหาและคำถามเชิงพฤติกรรมที่ใช้ และนี่คือคำถามท็อป ๆ ที่ถูกใช้โดยแบ่งเป็น 6 หมวดหมู่⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/30-คำถามสัมภาษณ์งานชี้เป/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 2. 7 ขั้นตอนสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ⁣⁣
  ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรคือชิ้นส่วนสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกส่วนขององค์กร ทั้งวิธีการคิด การสื่อสาร การตัดสินใจ และวิถีปฏิบัติในทุกขั้นตอนในทุกระดับขององค์กร⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/7-ขั้นตอนสร้างการเปลี่ยน/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 3. วัฒนธรรมของคุณให้ความสำคัญกับอะไร? เจาะลึกวัฒนธรรมองค์กร 4 ประเภท⁣⁣
  วัฒนธรรมองค์กรของคุณ ให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากัน… ระหว่าง ความมั่นคง และ ความยืดหยุ่น ? ระหว่าง เรื่องภายใน และ เรื่องภายนอกองค์กร?⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/วัฒนธรรมของคุณให้ความส/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 4. 5 รูปแบบการประชุม Retrospective ตามแนวทาง Psychological Safety⁣⁣
  Psychological Safety สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการประชุม Retrospective ที่ส่งเสริมความเป็นทีมและได้ key Insight เพื่อนำไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งแม้ไม่ใช่องค์กรสาย Startup หรือ Tech ก็สามารถนำไปปรับใช้ในการ Reflect กันในองค์กร⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/5-รูปแบบการประชุม-retrospective-ตามแน/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 5. เปลี่ยนคน แปลงองค์กร อย่างยั่งยืน ผ่านโมเดล ADKAR⁣⁣
  ผู้นำด้าน Change Management อย่าง Prosci ได้ระบุว่า “Organizations don’t change. People within organizations change” หรือ องค์กรนั้นไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง แต่คือเหล่าผู้คนในองค์กรต่างหากที่จะเปลี่ยน ⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/เปลี่ยนคน-แปลงองค์กร-อย่/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 6. #Respect ให้เกียรติกันอย่างไรให้ดีต่อองค์กร⁣⁣
  พนักงานส่วนใหญ่ยกให้ #การให้เกียรติกันจากผู้บังคับบัญชาเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด อ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Georgetown ที่อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลของพนักงานกว่า 20,000 คนทั่วโลก พบว่าแม้พนักงานส่วนใหญ่จะให้การให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ในความเป็นจริงนั่นนี่คือสิ่งที่พวกเขาแทบไม่ได้รับจากผู้นำของตนเลย⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/respect-ให้เกียรติกันอย่างไรใ/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 7. Top 4 คุณลักษณะของ Digital Leadership ที่โลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ตามหา⁣⁣
  MIT Sloan เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกว่า 4,300 คนทั่วโลก เพื่อมองหาว่าถ้าพวกบริหารเหล่านี้มองว่าคุณสมบัติแบบไหนของผู้นำที่จะช่วยให้องค์กรของพวกเขาสามารถมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายในยุคดิจิตัลได้จริง ๆ และได้เลือกสิ่งที่เหล่าผู้บริหารมองตรงกันตามลำดับความเห็นพ้องต้องกันจนออกมาเป็น Top 4 คุณลักษณะของ Digital Leadership ที่จะพาให้องค์กรเป็นผู้นำด้านธุรกิจในโลกยุค Digital ได้สำเร็จก็คือ Direction, Innovation, Execution และ Collaboration⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/top-4-คุณลักษณะของ-digital-leadership-ที่โลกธ/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 8. ส่งเสริมแรงจูงใจของทีมอย่างไรในช่วง Work From Home⁣⁣
  ผู้วิจัยได้ระบุ 3 สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในสภาวะแบบนี้ ก็คือ ความกดดันทางอารมณ์ และความกดดันด้านการเงิน และแน่นอนสถานากรณ์โควิดในปัจบุบันที่จะต้องพาให้เรา WFH อย่างไม่ได้มีทางเลือกไรนัก ⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/ส่งเสริมแรงจูงใจของทีม/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 9. 6 แนวทางสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร⁣⁣
  จากข้อมูลของ Deloitte องค์กรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในตลาดมากกว่า 46% พร้อมตอบสนองความต้องการในอนาคตมากขึ้น 58% นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 26% และมีประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น 37% นับว่าเป็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่า และน่าจะเป็นภาพฝันของหลายองค์กรเลยทีเดียว แล้วถ้าเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรของเราบ้าง จะเริ่มอย่างไรกันดี?⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/6-แนวทางสร้างวัฒนธรรมการ/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
 10. ทำอย่างไร ให้องค์กรเรา “Antifragile”⁣⁣
  เมื่อได้ยินคำว่า “เปราะบาง” คุณนึกถึงอะไร ?หลายๆ คนอาจจะนึกถึงแก้ว กระจก หรือสิ่งใดที่แตกหักได้ง่ายเมื่อเผชิญกับแรงปะทะ แล้วหากเราถามถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับ “เปราะบาง” บ้าง คุณจะนึกถึงอะไร ? หลายๆ คนอาจจะนึกถึงคำว่า “ทนทาน” “แข็งแรง” หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถเผชิญแรงปะทะอย่างไม่สะทกสะท้าน⁣⁣
  ⁣⁣
  อ่านบทความฉบับเต็มที่ 📝 https://www.brightsidepeople.com/ทำอย่างไร-ให้องค์กรเรา/⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
  ท้ายสุดนี้…ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เรา⁣⁣⁣⁣อยากเห็นกันละ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  ———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  Organizational culture⁣

.
.
>>>

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search