10 ปัจจัยกำหนดคุณภาพวัฒนธรรมองค์กรในมุมพนักงาน

วัฒนธรรมองค์กรที่ผิดเพี้ยน ด้วยความไม่ตั้งใจออกแบบก็ดี ด้วยความที่คำนึงแต่แผนกลยุทธ์โดยปล่อยปละละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “คน” ก็ดี ล้วนสามารถนำพาไปองค์กรไปสู่หายนะได้หลายระดับ พบมากที่สุด เกิดขึ้นเร็วที่สุด คือการไหลออกของพนักงานเก่ง ๆ ⁣⁣
⁣⁣
งานวิจัยล่าสุดเผยตัวเลขที่น่าสนใจว่า เกือบสองในสามของพนักงานบริษัทให้เหตุผลการเลือกลาออกหรืออยู่ต่อกับองค์กรว่าขึ้นอยู่กับ “วัฒนธรรมองค์กร” ทั้งยังเผยว่า “วัฒนธรรม” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อ employee satisfaction เหนืออัตราค่าตอบแทน และ work-life balance⁣⁣
⁣⁣
แต่ความท้าทายสำหรับองค์กรอยู่ตรงที่ หายนะที่ว่านี้จะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่เปรียบดั่งน้ำที่หยดลงหินวันละเล็กละน้อย จนนานวันเข้าก็กร่อนและอาจแตกหักได้ในที่สุด⁣⁣
⁣⁣
จึงอาจเป็นการยากสำหรับองค์กรที่ไม่เคยวางแผนและออกแบบวัฒนธรรมองค์กรมาก่อน ที่จะประเมินว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นดีหรือร้าย หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีส่วนมาจากวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ อย่างไร⁣⁣
⁣⁣
::::::::::::::::::::::::⁣⁣
⁣⁣
CultureX บริษัทให้คำปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดย Donald Sull อาจารย์ประจำ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ก็เห็นปัญหาลักษณะเดียวกันกับที่หลาย ๆ องค์กรโดยเฉพาะ Fortune 500 Companies กำลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องคน โดยมองว่าคำว่าวัฒนธรรมองค์กรนี้เป็นคำที่กว้างมาก หากถามพนักงานแต่ละคนว่า อะไรทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี? คำตอบที่ได้คงแทบจะไม่ซ้ำกัน ⁣⁣
⁣⁣
และผลการวิจัยก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ เมื่อ CultureX ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย MIT มาใช้ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นกว่าหนึ่งล้านสี่แสนข้อความของพนักงานที่เข้าไปเขียนรีวิวนายจ้างตนเองบนแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Glassdoor และเมื่อวิเคราะห์ออกมา พบว่าเหตุผลของพนักงานเมื่อเขียนอธิบายว่าบริษัทของตนเองดีหรือไม่ดีอย่่างไรนั้น ล้วนเชื่อมโยงกลับไปที่คำว่า “วัฒนธรรม” แทบทั้งสิ้น และแม้ผู้จัดทำแบบสำรวจจะพยายามจัดกลุ่มชุดคำพูดที่ซ้ำหรือมีความหมายคล้ายกันให้เหลือน้อยที่สุด ก็ยังมีความหลากหลายมากกว่า 150 คำ⁣⁣
⁣⁣
เพื่อฉายภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น CultureX จึงได้ทำการจัดอันดับสิ่งที่พนักงานเห็นตรงกันมากที่สุดสิบอันดับแรก ผลสำรวจนี้อาจทำให้คุณตกใจเล็กน้อย โดยอาจพบคำตอบที่คิดไม่ถึงมาก่อน ⁣⁣
⁣⁣
ถ้าพร้อมแล้วมาดูผลลัพธ์กันเลย —>⁣⁣
⁣⁣

 1. การถูกให้เกียรติและได้รับความเคารพ (Employees feel respected)⁣⁣
 2. ผู้นำที่คอยสนับสนุน (Supportive leaders)⁣⁣
 3. ผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Leaders live core values)⁣⁣
 4. หัวหน้างานแย่ ๆ (Toxic managers)⁣⁣
 5. การกระทำอันขัดต่อหลักศีลธรรม (Unethical behaviour)⁣⁣
 6. ผลตอบแทน (Benefits)⁣⁣
 7. สภาพแวดล้อมในที่ทำงานและสวัสดิการอื่น ๆ (Perks)⁣⁣
 8. โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Learning and development)⁣⁣
 9. ความมั่นคง (Job security)⁣⁣
 10. การปรับเปลี่ยนองค์กร (Reorganizations)⁣⁣
  ⁣⁣
  และเมื่อนำทั้งสิบข้อนี้มาจำแนกตามประเภท ก็จะแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่⁣⁣
  1) Respect⁣⁣
  – Employees feel respected⁣⁣
  2) Leadership⁣⁣
  – Supportive leaders⁣⁣
  – Leaders live core values⁣⁣
  – Toxic managers⁣⁣
  – Unethical behaviour⁣⁣
  3) Compensation and Benefits⁣⁣
  – Benefits⁣⁣
  – Perks⁣⁣
  – Learning and development⁣⁣
  4) Job security⁣⁣
  – Job security⁣⁣
  – Reorganizations⁣⁣

จะเห็นได้ว่า จากผลลัพธ์ข้างต้น โดยเฉพาะห้าข้อแรกที่พนักงานเห็นตรงกันมากที่สุด ล้วนสะท้อนถึงค่านิยมองค์กร และชุดพฤติกรรมของผู้นำ โดยไม่มีการกล่าวถึงค่าจ้างหรือผลตอบแทนเลย ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการออกแบบอย่างเอาจริงเอาจัง เห็นชอบร่วมกัน และทำไปพร้อม ๆ กัน จากกลุ่มผู้บริหารลงมา การเข้าใจบทบาทหน้าที่ และตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่าน ⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
Corporate culture⁣⁣
Organizational culture
.
.

Source: https://sloanreview.mit.edu/article/10-things-your-corporate-culture-needs-to-get-right/

.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search