โมเดล 4 + 1 ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรไปกับผู้บริหาร

สิ่งที่ผู้บริหารในยุคนี้เริ่มคำนึงถึง และให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ การตั้งคำถามกับตัวเองว่า “วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่เราต้องมี เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้” แน่นอนเราทราบดีอยู่แล้วว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นอุปสรรคตัวสำคัญที่ทุกองค์กรต่างพบเจอคือคำถามที่ว่า “ใครเป็นเจ้าของงานนี้? และใครต้องเป็นคนออกแรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร?”…


แน่นอนว่าคำตอบที่ได้รับล้วนเป็นเสียงเดียวกัน คือ “HR” และเมื่อไรที่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรกลายเป็นงานของ HR ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนหวังนัก เหตุผลหลัก ๆ ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อมั่นหรือความสามารถ แต่เป็นเรื่องของลำดับความสำคัญ ตราบใดที่วัฒนธรรมยังเป็นเรื่องของ HR ไม่ใช่เรื่องของผู้บริหาร มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่การสร้างวัฒนธรรมจะไปอยู่ในตารางงานลำดับต้น ๆ ของผู้บริหารในขณะที่ผู้บริหารเองมีความรับผิดชอบหลักอื่น ๆ อีกมากมาย


เพราะฉะนั้นการถ้าต้องการให้วัฒนธรรมองค์เกิดขึ้นได้จริง ในระดับที่เป็นวิถีการทำงานขององค์กร เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ การจัดการงาน ลำดับความสำคัญ และรวมไปถึงการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและมีความเป็นเจ้าของงานนี้จริง ๆ และมอง HR เป็นทรัพยากรสำคัญที่จะช่วยให้เขาสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรได้สำเร็จ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงควรเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและ HR ซึ่ง HR Leader สามารถช่วยผู้บริหารให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงได้สำเร็จลุล่วงด้วยการทำ 4 อย่างที่สำคัญดังนี้


1) เป็นผู้ Facilitate กระบวนการสำคัญในจุดเริ่มต้น


ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรจากจุด A (วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน) ไปสู่จุด B (วัฒนธรรมในแบบที่อยากให้เป็น) จุดเริ่มต้นสำคัญคือ การชวนผู้บริหารกำหนดหน้าตาของจุด B ว่าต้องการให้วัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างไร แต่หลังจากที่ได้จุด B เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่หลาย ๆ ที่มักมองข้ามและไม่ได้ให้เวลาในการทำความเข้าใจมากนัก คือที่จุด A ว่าในตอนนี้วัฒนธรรมองค์กรกำลังเป็นอย่างไรในทุก ๆ ระดับ ทั้งเรื่องของ Values พฤติกรรม กระบวนการทำงาน และนโยบายต่าง ๆ ยิ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยิ่งมีความเป็นไปได้ที่จะแตกต่างกันไปตามหน่วยงาน แผนก หรือทีม ซึ่งผู้บริหารมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทั้งจุด A, B และ GAP ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ว่าเราอยู่ใกล้ หรือไกลจากจุดที่ต้องการไปถึงมากน้อยแค่ไหน อย่างไร เพื่อที่จะกำหนดแผนการในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธภาพ โดย HR เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ facilitate กระบวนการนี้เหล่าให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างยั่งยืน


2. สร้างความเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมองค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้


การโน้มน้าวผู้บริหารให้มีความเชื่อมั่นว่า วัฒนธรรมองค์กร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง เพราะผู้บริหารหลาย ๆ คนยังมีคำถามว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเปลี่ยนแปลงได้จริงเหรอ เนื่องจากส่วนใหญ่เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือรุนแรงที่มาเป็นตัวผลักดันให้วัฒนธรรมองค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสถานการณ์นั้น นอกจากนี้เขายังเห็นตัวอย่างมากมายที่ทำไม่สำเร็จ ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๆ ที่พูดแล้วพูดอีก หรือ บางการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ซึ่งในกรณีเหล่านี้ HR สามารถยกตัวอย่างองค์กรต่าง ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างจริงจัง เป็นเชิงบวก และสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธขององค์กรในระยะยาวด้วย


3. ติดอาวุธและความพร้อมให้ผู้บริหาร


ผู้บริหารบางคนอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร บางคนอาจจะทำตามสัญชาติญาณ และในขณะที่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่มาก ๆ สำหรับอีกหลาย ๆ คน ที่ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เพราะฉะนั้น เราไม่สามารถคิดไปเองได้ว่าผู้บริหารทุกคนรู้วิธีและมีความพร้อมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้น ซึ่งในการที่จะทำให้ผู้บริหารมีความเป็นเจ้าของในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริงแล้ว HR ไม่สามารถทำเพียงแค่ ให้ผู้บริหารเกิดการ Buy-in เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ input ว่าอะไรที่คือสิ่งที่เขาอยากให้เปลี่ยนแปลง แต่จะต้องรวมไปถึงการติดอาวุธ เตรียมความพร้อม และทักษะ เครื่องมือต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่เรื่องของการสื่อสารให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรรมองค์กร การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง และที่สำคัญที่สุดคือการทำให้วัฒนธรรมองค์กรหลอมรวมไปอยู่ในระบบการทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่กระบวนการทำงาน ไปจนถึงระดับนโยบายบริษัท เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นได้จริงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (อ่านเพิ่มเติมเรื่องการ Leading Culture: https://www.brightsidepeople.com/lead-culture-in-action/)


4. สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา  


เมื่อถึงเวลาขับเคลื่อนจากจุด A ไป ยังจุด B เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น การสื่อสารไปยังผู้บริหารต้องมีความชัดเจนมาก ๆ ว่า การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่ HR Project แต่เป็น Leader Project ที่ HR จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน และเอื้ออำนวยให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้น เพราะผู้ที่เป็นเจ้าของในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่ HR แต่เป็นผู้บริหาร


ในการดำเนินธุรกิจ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถและควรที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด ถ้าผู้บริหารให้ความสำคัญ มีความตั้งใจจริงขับเคลื่อนผ่านทักษะและเครื่องมือที่มีความพร้อมในฐานะผู้เป็นเจ้าของ และทำงานร่วมไปกับ HR ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้น


+1 บทบาทสำคัญของ HR คือ การสื่อสาร Facilitate และสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน


เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความเข้าใจ ดำเนินกิจกรรม การทำงานต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความเข้าใจตรงกัน และรวมไปถึงการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในการขับเคลื่อนวัฒธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับพนักงานในทุก ๆ ระดับของทั้งองค์กรด้วย ดังที่เห็นได้จากองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแรงนั้นมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า วัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่เรื่องของงาน HR หรือผู้บริหาร คนใดคนหนึ่ง แต่วัฒนธรรมองค์เป็นเรื่องของทุกคน


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>

ที่มาของบทความ:

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/organizational-and-employee-development/pages/hr-cant-change-company-culture-by-itself.aspx

https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/toolkits/pages/understandinganddevelopingorganizationalculture.aspx

https://hbr.org/2016/11/hr-cant-change-company-culture-by-itself

https://www.gallup.com/workplace/234908/why-leaders-vital-culture-change.aspx


.
.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search