แนวทางยกระดับงาน HR ด้วย Design Thinkingขององค์กรชั้นนำ

การศึกษาของ Deloitte พบว่า “79% ของผู้บริหารทั่วโลก มองว่า Design Thinking เป็นคำตอบของเกือบทุกปัญหาใน workplace มากกว่าวิธีการอื่นๆ”
.
================================


#DesignThinking คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหากเราพูดถึงบริบทการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่ในปัจจุบันองค์กรทั้งในและต่างประเทศมากมายใช้เฟรมเวิร์คของ Design Thinking ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าภายนอกที่นำรายได้มามาให้องค์กรโดยตรง หากแต่ถูกนำไปใช้ในงานอื่นที่แก้ปัญหาต่างๆในองค์กร และด้านที่ถูกนำไปใช้ลักษณะนี้มากที่สุดด้านหนึ่งคือ HR ด้วยเหตุผลที่เครื่องมือนี้ใช้วิธีคิดแบบ human-centric approach และงาน HR ก็คืองานที่ต้องเข้าถึงความต้องการของมนุษย์โดยตรงมากกว่างานด้านอื่นๆในองค์กร
.
แต่อย่างที่ทราบกันดีว่างานด้าน HR ถูกกำหนดด้วย process และ policy เป็นหลักจึงทำให้วิ่งย้อนศรกับวิธีคิดแบบ Design Thinking ที่เชื่อว่าคนสำคัญกว่า process การเข้าถึงความต้องการของผู้คนต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องเข้าใจไปถึง ความต้องการเชิงกายภาพ ความเป็นเหตุเป็นผลและความรู้สึก เพื่อออกแบบการบริการที่ตอบโจทย์ persona ของพนักงานในแต่ละกลุ่ม จากการศึกษาของ Deloitte พบว่า HR ควรเปลี่ยนจากการพยายามผลักดันพนักงานให้เข้า program ที่วางไว้ซึ่งเป็นการมองแบบองค์กรเป็นศูนย์กลาง ทำให้พนักงานถูกถาโถมด้วยงานต่างๆที่ไม่ได้สร้าง impact อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ไปสู่การให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ของพนักงานเป็นหลัก และนี่เป็นเหตุให้ ผู้บริหารทั่วโลกมองว่า Design Thinking เป็นคำตอบ เพราะแก้ปัญหาตรงจุด, ไม่ซับซ้อนแถมยังสนุกกว่า
.
ในรายงานของ Deloitte เล่าถึงเคสที่ประสบความสำเร็จมากมายที่น Design Thinking ไปใช้ในงาน HR แล้วประสบผลสำเร็จ
• Zappos ใช้ในยกระดับประสบการณ์ของ candidate ในการสมัครงานโดยให้หาตำแหน่งว่างได้ง่ายและสมัครได้อย่างรวดเร็ว
• Nestle’ และ Qualcomm ใช้พัฒนาโปรแกรมพัฒนาคนที่มองจากบริบทของงาน ทำให้ดึงดูดคนให้สนใจและตอบโจทย์งานได้ตรงกว่า
• Australian and New Zealand Bank ใช้พัฒนา HR app ที่ใช้บริหารทุกอย่างรอบตัวอย่างง่ายๆแถมยังเป็นเครื่องมือ collaboration tool กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
• Dupont ใช้ออกแบบ HR portal ที่มองประสบการณ์ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางทำให้ลดเวลาและขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ
• Adobe และ Autodesk ใช้ในการปรับปรุง performance management และกระบวนการ coaching ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ
.
โดยสรุป design thinking ถูกใช้งาน HR ที่หลากหลายเช่น organizational design, employee engagement, learning, analytics และ HR skills
.
Telstra บริษัทเทเลคอมยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลีย ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการใช้ Design Thinking พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อบริการของตนและสร้างความแตกต่างไปจากคู่แข่งอย่างโดดเด่น และได้นำแนวทางนี้ไปใช้กับงาน HR ในหลายๆด้าน และที่ได้ผลชัดเจนที่สุดคือการนำไปใช้ในการออกแบบขั้นตอนการ onboarding ของพนักงานที่เรียกว่า “90-Day” โดย Telstra มีปัญหาที่พนักงานใหม่ถอนตัวกันมากในช่วงที่ศึกษางาน 3 เดือนแรก
.
กระบวนการเริ่มจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงานและทีม HR เพื่อหากรอบของปัญหาและกำหนด objectives จากนั้นทำการสังเคราะห์ปัญหาโดยการเปรียบเทียบผลที่ได้กับข้อมูล demographic และ turnover เพื่อกำหนดจุดที่ต้องปรับปรุงและสร้างความประทับใจ แล้วจึงสร้าง prototype แบบง่ายๆเพื่อทดลองกับกลุ่มพนักงานใหม่เพื่อลองผิดลองถูก เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงพัฒนาเป็น persona-based blueprints ที่วางเส้นทาง onboarding ที่สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน จนได้องค์ประกอบสำคัญคือ
• Join: สร้างประสบการณ์แบบส่วนตัวที่ช่วยให้ปรับตัวกับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
• Learn: ให้เวลาและพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้บทเรียนสำคัญถูกเรียนรู้อย่างรวดร็ว
• Contribute: แนะแนวและให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
• Grow: ประกาศให้วงกว้างรับรู้และฉลองความสำเร็จเมื่อแต่ละคนพร้อมสำหรับงานใหม่
ใครจะรู้ว่าการคิดแบบนักออกแบบจะสารมารถนำมาปรับใช้กับงานด้านต่างๆได้โดยเฉพาะงานที่ดูห่างไกลจากการออกแบบอย่าง HR องค์กรทั่วโลกมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆที่จะนำ Design Thinking ไปปรับใช้ในการสร้างประสบการร์ที่แสนวิเศษให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้นตลอดวงจรการเป็นพนักงานในองค์กรและส่งมอบผลงานที่น่าประทับใจให้กับองค์กร
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.


ที่มาของบทความ
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2016/employee-experience-management-design-thinking.html
https://www.ideou.com/blogs/inspiration/applying-design-thinking-to-hr-and-people-operations-at-fivestars?_pos=1&_sid=bcaf2391a&_ss=r
https://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2020/08/28/these-days-everyone-needs-to-engage-in-design-thinking/#161445f41e2d

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search