เสริมแกร่งวัฒนธรรมองค์กรด้วย Company Ritual I Culture Crush Ep.62

พอเราพูดถึง Culture เรามักจะได้ยินคำนึงที่ควบคู่ไปด้วย นั่นก็คือคำว่า Ritual ในความหมายของมัน หมายถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนในองค์กร ทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ซึ่งจะมีพลังมากหากได้สะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กรมากกว่าที่จะเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นให้เหมือนองค์กรอื่นๆ และถ้าองค์กรของท่านมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนและแข็งแรง มันจะดีมากหากเชื่อมโยง Ritual เข้าหาวัฒนธรรมองค์กรของท่านด้วย

1) Ritual หมายถึง กิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนในองค์กร ทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2) Ritual จะมีพลังมากหากสะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กร หรือวัฒนธรรมองค์กร

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn