เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง Time for Goal Setting ❘ A Cup of Culture Ep.575

Listen on :

องค์กรที่ประสบความสำเร็จและมีวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็ง มีองค์ประกอบหนึ่งที่เหมือนกันคือ การกำหนดเป้าหมาย หรือ Goal setting ที่มีคุณภาพ วลีที่ว่า “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ยังคงใช้ได้เสมอ เพราะการมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนเหมือนเป็นแผนที่เดินทางที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กรมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดียวกัน และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำเร็จร่วมกัน

  1. มาเข้าใจความหมายของ คำว่า Goal เพื่อใช้งานอย่างถูกต้อง
  2. ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามของการสร้าง Goal Setting
  3. 10 เคล็ดลับในการนำพา Goal ไปสู่จุดหมาย

A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search