เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง Time for Goal Setting ❘ A Cup of Culture Ep.575

Listen on :

องค์กรที่ประสบความสำเร็จและมีวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็ง มีองค์ประกอบหนึ่งที่เหมือนกันคือ การกำหนดเป้าหมาย หรือ Goal setting ที่มีคุณภาพ วลีที่ว่า “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ยังคงใช้ได้เสมอ เพราะการมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนเหมือนเป็นแผนที่เดินทางที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กรมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดียวกัน และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำเร็จร่วมกัน

  1. มาเข้าใจความหมายของ คำว่า Goal เพื่อใช้งานอย่างถูกต้อง
  2. ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามของการสร้าง Goal Setting
  3. 10 เคล็ดลับในการนำพา Goal ไปสู่จุดหมาย

A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.