เราเป็น Innovator แบบไหน: มาสำรวจตัวเองกับ 4 สไตล์ที่ทุกทีมนวัตกรรมต้องมี

ทุกองค์กรต่างมุ่งหน้าที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม แต่ในการสร้างนวัตกรรมใด ๆ นั้นต้องอาศัยส่วนผสมที่ลงตัวในการเป็นทีม แต่เราจะอธิบายได้อย่างไรว่าตอนนี้ทีมของเรากำลังขาดคนแบบไหนอยู่ เพราะจริง ๆ แล้วคนที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ Innovator ได้นั้นไม่ได้มีแค่คนแบบเดียว วันนี้เราจะมาดูกันว่า Innovator นั้นมีคนแบบไหนได้บ้าง


ในการที่จะหาคำตอบนี้ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ใช้เวลาถึง 15 ปีตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2021 จากพนักงานกว่า 100,000 คน จาก 84 ประเทศจากองค์กรในทุก ๆ รูปแบบ โดยงานวิจัยชิ้นนี้สำรวจถึงสิ่งที่เหล่าพนักงานชอบทำ และทำได้ดีเมื่อต้องแก้โจทย์ต่าง ๆ ในการทำงาน และจากข้อมูลทั้งนี้หมดผู้วิจัยได้ระบุถึง 4 สไตล์ของการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา โดยที่ทุก ๆ สไตล์นั้นล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรทั้งสิ้น และหลักการสำคัญคือต้องแน่ใจได้ว่าองค์กรนั้นมีคนทั้ง 4 ประเภทอย่างเพียงพอ และไม่ขาดด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป


1. Generators


Generator ชอบมองหาโจทย์และไอเดียใหม่ ๆจากประสบการณ์ สำหรับพวกเขาแล้วประสบการณ์ด้านใหม่ๆนั้นช่วยให้เขามองเห็นช่องว่าง หรือความไม่สอดคล้องบางอย่างที่เปรียบโอกาสให้เข้าไปเติมเต็มได้ อย่างไรก็ตาม generator นั้นจะถนัดในการหาโจทย์ในมุมกว้างมากกว่าการทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึก


งานวิจัยพบว่าในองค์กรนั้น generators เป็นประเภทที่หายากที่สุด มีเพียงแค่ 17% เท่านั้น นั่นหมายความว่าถ้าหากผู้นำไม่ตั้งใจหาตัว generators มาใส่ให้กับทีม ทีมนั้น ๆ มักจะมีแนวโน้มที่จะขาด generators มากที่สุด และนั่นทำให้หลายทีมมองข้ามโอกาสหลาย ๆ อย่างที่อาจนำมาสู่นวัตกรรมไป


แต่เรื่องน่าสนใจคือมีบางอาชีพที่พบว่ามี generators กระจุกตัวอยู่ค่อนข้างเยอะ ได้แก่ครูในโรงเรียน (56% เป็น generators) นักวิชาการ (38%) และศิลปิน (34%) และบางสายงานที่ขาด generators ที่สุดได้แก่วิศวกรรม (8%) นักวางแผนกลยุทธ์ (9%) และสายการผลิต (9%) เมื่อเทียบเป็นสถิติแล้วหมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่ทีมกลยุทธ์ขององค์กรใด ๆ จะไม่มีสมาชิกที่เป็น generators อยู่เลย


2. Conceptualizers


Conceptualizer คือนักระบุปัญหา และทำโจทย์ให้เป็นรูปธรรม และมักจะใช้วิธีการวิเคราะห์มากกว่าการใช้ประสบการณ์โดยตรงเป็นตัวบอก เช่นเดียวกับ generators พวกเขาชอบการออกไอเดีย แต่ต่างจาก generators พวกเขาชอบที่จะระบุโครงสร้างโจทย์ให้ชัดก่อน ตั้งแต่องค์ประกอบต่างๆของปัญหา ความสัมพันธ์ นั่นทำให้ความคิดของ conceptualizer สามารถต่อยอดเป็นฐานของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม


Conceptualizer นั้นคือกลุ่มที่หายากเป็นอันดับ 2 รองจาก generators โดยพบได้เพียงแค่ 19% ของพนักทั้งหมดเท่านั้น และเมื่อแบ่งตามระดับแล้วพบว่าระดับผู้บริหารจะพบ conceptualizer ได้มากที่สุดที่ 25% นั่นสอดคล้องกับทักษะที่องค์กรมักมองหาจากผู้บริหารเช่นการวางแผนธุรกิจ หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ


และนอกจากนั้น conceptualizer ยังพบได้มากในสายงานที่การทำความเข้าใจปัญหาคือสิ่งสำคัญ เช่น สายงาน Organization development (61%) Strategic planning (57%) และ Market research (52%) ในขณะที่จะไม่ค่อยพบเห็นในสายงาน operations (7%) technical support (11%) และ project management (13%)


3. Optimizers


Optimizers ประเมินไอเดียและนำเสนอ solution พวกเขาชอบที่จะตรวจสอบทุกความเป็นไปได้อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุดจากทุก ๆ ทางเลือกที่มี


Optimizers จะพบได้มากในพนักงานระดับเริ่มต้น (27% non-managers) และพบได้น้อยลงเมื่อไต่ระดับขึ้นไป (23% of supervisors, 22% of middle managers, and 20% of executives) นั่นเป็นเพราะการแก้ปัญหาต่าง ๆ มักเกิดขึ้นในพนักงานระดับล่างขององค์กร นั่นทำให้พนักงานมักจะต้องทำการ optimize มากว่าในระดับอื่น ๆ


Optimizers ยังพบได้มากในสายงานที่เน้นการปฏิบัติ และลงรายละเอียด เช่น Engineering (43%) manufacturing (38%) และ finance (36%) ในขณะที่พบได้น้อยสุดในสายงาน Product developer (9%), academic (10%), และ school teacher (11%)


4. Implementers


Implementers คือคนที่นำ solution ไปใช้งานจริง พวกเขาชอบที่จะลงมือทำ และใช้การลองทำเป็นการทดสอบมากกว่าการคิดวางแผน และปรับตามหน้างานในกระบวนการลองผิดลองถูก


Implementers เป็น innovation style ที่พบได้มากที่สุด มากถึง 41% ของพนักงาน และสามารถพบในทุกระดับขององค์กรได้พอ ๆ กัน สายงานที่เน้นผลงานในระยะสั้นมากจะพบ implementors ได้มากที่สุด ได้แก่ IT operations (64%) customer relations (51%) และ administration (50%) ในขณะที่เป็นสไตล์ที่หายากในกลุ่ม Artists (6%) strategic planners (7%) และ designers (10%)


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Reference:
https://hbr.org/2022/10/4-types-of-innovators-every-organization-needs

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search