เราเป็น Innovator แบบไหน: มาสำรวจตัวเองกับ 4 สไตล์ที่ทุกทีมนวัตกรรมต้องมี

ทุกองค์กรต่างมุ่งหน้าที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม แต่ในการสร้างนวัตกรรมใด ๆ นั้นต้องอาศัยส่วนผสมที่ลงตัวในการเป็นทีม แต่เราจะอธิบายได้อย่างไรว่าตอนนี้ทีมของเรากำลังขาดคนแบบไหนอยู่ เพราะจริง ๆ แล้วคนที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ Innovator ได้นั้นไม่ได้มีแค่คนแบบเดียว วันนี้เราจะมาดูกันว่า Innovator นั้นมีคนแบบไหนได้บ้าง


ในการที่จะหาคำตอบนี้ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ใช้เวลาถึง 15 ปีตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2021 จากพนักงานกว่า 100,000 คน จาก 84 ประเทศจากองค์กรในทุก ๆ รูปแบบ โดยงานวิจัยชิ้นนี้สำรวจถึงสิ่งที่เหล่าพนักงานชอบทำ และทำได้ดีเมื่อต้องแก้โจทย์ต่าง ๆ ในการทำงาน และจากข้อมูลทั้งนี้หมดผู้วิจัยได้ระบุถึง 4 สไตล์ของการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา โดยที่ทุก ๆ สไตล์นั้นล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรทั้งสิ้น และหลักการสำคัญคือต้องแน่ใจได้ว่าองค์กรนั้นมีคนทั้ง 4 ประเภทอย่างเพียงพอ และไม่ขาดด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป


1. Generators


Generator ชอบมองหาโจทย์และไอเดียใหม่ ๆจากประสบการณ์ สำหรับพวกเขาแล้วประสบการณ์ด้านใหม่ๆนั้นช่วยให้เขามองเห็นช่องว่าง หรือความไม่สอดคล้องบางอย่างที่เปรียบโอกาสให้เข้าไปเติมเต็มได้ อย่างไรก็ตาม generator นั้นจะถนัดในการหาโจทย์ในมุมกว้างมากกว่าการทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึก


งานวิจัยพบว่าในองค์กรนั้น generators เป็นประเภทที่หายากที่สุด มีเพียงแค่ 17% เท่านั้น นั่นหมายความว่าถ้าหากผู้นำไม่ตั้งใจหาตัว generators มาใส่ให้กับทีม ทีมนั้น ๆ มักจะมีแนวโน้มที่จะขาด generators มากที่สุด และนั่นทำให้หลายทีมมองข้ามโอกาสหลาย ๆ อย่างที่อาจนำมาสู่นวัตกรรมไป


แต่เรื่องน่าสนใจคือมีบางอาชีพที่พบว่ามี generators กระจุกตัวอยู่ค่อนข้างเยอะ ได้แก่ครูในโรงเรียน (56% เป็น generators) นักวิชาการ (38%) และศิลปิน (34%) และบางสายงานที่ขาด generators ที่สุดได้แก่วิศวกรรม (8%) นักวางแผนกลยุทธ์ (9%) และสายการผลิต (9%) เมื่อเทียบเป็นสถิติแล้วหมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่ทีมกลยุทธ์ขององค์กรใด ๆ จะไม่มีสมาชิกที่เป็น generators อยู่เลย


2. Conceptualizers


Conceptualizer คือนักระบุปัญหา และทำโจทย์ให้เป็นรูปธรรม และมักจะใช้วิธีการวิเคราะห์มากกว่าการใช้ประสบการณ์โดยตรงเป็นตัวบอก เช่นเดียวกับ generators พวกเขาชอบการออกไอเดีย แต่ต่างจาก generators พวกเขาชอบที่จะระบุโครงสร้างโจทย์ให้ชัดก่อน ตั้งแต่องค์ประกอบต่างๆของปัญหา ความสัมพันธ์ นั่นทำให้ความคิดของ conceptualizer สามารถต่อยอดเป็นฐานของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม


Conceptualizer นั้นคือกลุ่มที่หายากเป็นอันดับ 2 รองจาก generators โดยพบได้เพียงแค่ 19% ของพนักทั้งหมดเท่านั้น และเมื่อแบ่งตามระดับแล้วพบว่าระดับผู้บริหารจะพบ conceptualizer ได้มากที่สุดที่ 25% นั่นสอดคล้องกับทักษะที่องค์กรมักมองหาจากผู้บริหารเช่นการวางแผนธุรกิจ หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ


และนอกจากนั้น conceptualizer ยังพบได้มากในสายงานที่การทำความเข้าใจปัญหาคือสิ่งสำคัญ เช่น สายงาน Organization development (61%) Strategic planning (57%) และ Market research (52%) ในขณะที่จะไม่ค่อยพบเห็นในสายงาน operations (7%) technical support (11%) และ project management (13%)


3. Optimizers


Optimizers ประเมินไอเดียและนำเสนอ solution พวกเขาชอบที่จะตรวจสอบทุกความเป็นไปได้อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุดจากทุก ๆ ทางเลือกที่มี


Optimizers จะพบได้มากในพนักงานระดับเริ่มต้น (27% non-managers) และพบได้น้อยลงเมื่อไต่ระดับขึ้นไป (23% of supervisors, 22% of middle managers, and 20% of executives) นั่นเป็นเพราะการแก้ปัญหาต่าง ๆ มักเกิดขึ้นในพนักงานระดับล่างขององค์กร นั่นทำให้พนักงานมักจะต้องทำการ optimize มากว่าในระดับอื่น ๆ


Optimizers ยังพบได้มากในสายงานที่เน้นการปฏิบัติ และลงรายละเอียด เช่น Engineering (43%) manufacturing (38%) และ finance (36%) ในขณะที่พบได้น้อยสุดในสายงาน Product developer (9%), academic (10%), และ school teacher (11%)


4. Implementers


Implementers คือคนที่นำ solution ไปใช้งานจริง พวกเขาชอบที่จะลงมือทำ และใช้การลองทำเป็นการทดสอบมากกว่าการคิดวางแผน และปรับตามหน้างานในกระบวนการลองผิดลองถูก


Implementers เป็น innovation style ที่พบได้มากที่สุด มากถึง 41% ของพนักงาน และสามารถพบในทุกระดับขององค์กรได้พอ ๆ กัน สายงานที่เน้นผลงานในระยะสั้นมากจะพบ implementors ได้มากที่สุด ได้แก่ IT operations (64%) customer relations (51%) และ administration (50%) ในขณะที่เป็นสไตล์ที่หายากในกลุ่ม Artists (6%) strategic planners (7%) และ designers (10%)


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Reference:
https://hbr.org/2022/10/4-types-of-innovators-every-organization-needs

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.