เรายอมรับความ Fail กันได้จริงๆหรือ

เราได้ยินบ่อยๆ กับคำว่า #ล้มให้เร็ว #ล้มเพื่อไปข้างหน้า คำพูดเหล่านี้ถูกพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆ ในท่ามกลาง Disruptive world องค์กรไม่มีทางเลือกใดๆ อีกแล้วนอกจากต้องปรับตัวเองให้เป็นองค์กรนวัตกรรม แต่พอเอาเข้าจริงๆ “การล้ม” กลับกลายเป็นคำถามตัวใหญ่ๆ ว่า… ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เรารับมันได้จริงหรือ!? ⁣⁣⁣
มันเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมให้เกิดได้จริงๆหรือไม่!?⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
จากการสำรวจของ Amy Edmonson ศาสตราจารย์จาก Harvard พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องเลวร้าย ทุกครั้งที่เกิดเรื่องผิดพลาดสำคัญๆ จะเกิดมาตรการเฝ้าติดตาม เรียกหาสรุปรายงาน และป้องกันสุดความสามารถที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นอีก (รวมถึงหาตัวบุคคลที่เป็นต้นเหตุ) หรืออีกนัยหนึ่ง หากเรายอมรับว่าตัวเองผิดพลาดก็เท่ากับยอมจำนนที่จะถูกตำหนิหรือการลงโทษไปโดยปริยายด้วย และนี่เป็นที่มาของเหตุผลว่า ทำไมพื้นที่ปลอดภัยในการกล้าคิดกล้าแสดงออกจึงไม่เคยเกิดขึ้นจริงแม้มันจะออกมาจากปากผู้บริหารครั้งแล้วครั้งเล่า⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ผู้สำรวจยังได้แจกแจงให้ฟังอีกว่า #ความผิดพลาดนั้นไม่ได้มีขนาดเท่ากันทั้งหมดแม้จะใช้คำเดียวกัน การให้นิยามและขนาดที่ชัดเจนของมันจะช่วยให้เรายอมรับและเรียนรู้จากมันได้ง่ายขึ้นและไม่พาตัวเองเข้าไปสู่วังวนของการ Blame game ซึ่งเราสามารถแบ่งความผิดพลาดได้เป็น 9 ระดับ ดังนี้ ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
===== ระดับ 1 #ความผิดพลาดที่สมควรได้รับการลงโทษ ⁣⁣⁣
Deviance ผิดพลาดเพราะฝ่าฝืนข้อตกลงที่ได้ระบุไว้อย่างตั้งใจ⁣⁣⁣
Inattention ผิดพลาดเพราะทำผิดไปจากข้อกำหนดอย่างไม่ได้ตั้งใจ⁣⁣⁣
Lack of ability ผิดพลาดเพราะขาดทักษะที่จำเป็นหรือไม่อยู่ในสภาพที่ปฏิบัติงานนั้นๆ⁣⁣⁣
Process inadequacy ผิดพลาดเพราะมีทักษะและทำตามกระบวนการที่ระบุไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน⁣⁣⁣
Task challenge ผิดพลาดเพราะพบกับงานที่ยากที่จะทำให้สำเร็จอย่างเสมอต้นเสมอปลาย⁣⁣⁣
Process complexity ผิดพลาดเพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องเข้ามาในคราวเดียวกัน⁣⁣⁣
Uncertainty ผิดพลาดเพราะไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้อย่างแม่นยำส่งผลให้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ⁣⁣⁣
Hypothesis testing ผิดพลาดเพราะทดลองเพื่อทดสอบไอเดียต่างๆ ซึ่งคาดการณ์ไว้แล้วว่าอาจล้มเหลว⁣⁣⁣
Exploratory testing ผิดพลาดเพราะทดลองเพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้และดูความเป็นไปได้ต่างๆที่จะนำไปสู่ความล้มเหลว⁣⁣⁣
===== ระดับ 9 #ความผิดพลาดที่สมควรได้รับการชื่นชม⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣
organizational culture⁣⁣⁣

.
.
>>>

ที่มาของบทความ

https://hbr.org/2011/04/strategies-for-learning-from-failure


.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search