เราจึงเรียกเขาว่า HRBP

เมื่อหลายปีก่อน งานวิจัยของบิ๊กเนมหลายสำนักที่ทำกับระดับ CEO ขององค์กรชั้นนำทั่วโลก เช่น PWC (พบว่ามีเพียง 34% ที่ยอมรับว่าคน HR ถูกตระเตรียมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ใหม่ๆทางธุรกิจ ในขณะที่ 56% เป็นของ Finance)  McKinsey (พบว่าคน HR ยังมองตัวเองมี support-function mindset , ยังไม่ค่อยกล้ารับความเสี่ยงและยังไม่มีความพร้อมในการรับมืองานเชิงกลยุทธ์ได้ดีนัก) และนี่เป็นเหตุให้ Status ของ CPO หรือ CHRO จะยังดูไม่เทียบเท่ากับ C-level ท่านอื่นๆ และมักจะไม่ได้รับงบประมาณในการทำงานในเชิงนวัตกรรมมากนัก
.
.

Dave Ulrich กูรูด้าน HR ชื่อก้องเป็นบุคคลแรกที่ใช้คำว่า HR Business Partner (HRBP) ในยุค 90 ให้นิยามว่า คือบุคคลที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายธุรกิจหน่วยต่างๆ (Business Units) ในการออกแบบและผลักดันกระบวนการที่เกี่ยวกับคนในองค์กรโดยมีเป้าหมายชัดเจนในการพาองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายทางธุรกิจ เมื่อผู้บริหารองค์กรชั้นนำเริ่มตื่นตัวกับกระแส Human Capital (จริงๆแล้วเป็นศัพท์แสงทางเศรษฐศาสตร์) คำว่า HRBP จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกในอีกพักใหญ่หลังจากนั้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ การจัดโครงสร้างองค์กรใหม่โดยกระจายคน HR ให้ไปทำงานในระดับ business unit มากกว่าจะนั่งทำงานรวมตัวกันในแผนก ซึ่งมีเสียงตอบรับที่ดีขึ้นจากสายธุรกิจทั้งในมุมความรวดเร็วในการช่วยสนับสนุนและให้คำปรึกษา แต่ก็ยังเป็น support function มากกว่าจะเป็น strategic impact
.
.

และเมื่อไม่นานมานี้ McKinsey ได้เสนอ 3 แนวทางการยกระดับงานของ HRBP ให้สามารถทำได้ตามความคาดหวังของ business landscapeที่เปลี่ยนไป (อาจหมายรวมไปถึงการรองรับ Next Normal หลัง Covid-19) และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนในสายธุรกิจได้อย่างเป็น Business Partner กันจริงจัง ซึ่งอาจเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างหนึ่งของผู้บริหารสูงสุดที่องค์กรควรทำ (ขออนุญาตใช้หัวข้อภาษาอังกฤษตาม McKinsey)
.
.

  • Remove Operational Responsibilities

เพื่อจะให้ขยับไปทำงานเชิงกลยุทธ์ได้เต็มที่ จำเป็นต้องถอดงานต่างๆด้าน operation ออกให้หมด เพราะงานต่างๆเหล่านี้จะดึงเวลาและพลังงานของเหล่า HRBP ออกไปเกือบหมด ตัวชี้วัดของทีมนี้ควรสะท้อนมุมธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ เพราะโดยบทบาทของเขาเหล่านั้นคือ Business Partner ไม่ใช่ Customer Service Liaison ของ HR
.
.

  • Empower Talent Value Leaders

การผลักดัน Talent Initiatives ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในทางธุรกิจ มุมมองที่ผู้บริหารมีต่อเหล่า HRBP ต้องเปลี่ยนจาก Personal Manager ไม่ต่างจาก CFO ที่ไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมตัดสินใจเรื่องการอนุมัติงบประมาณ หากแต่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่อง Profit and Lost ขององค์กรทั้งหมด HRBP ก็ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแบบเดียวกันในการตัดสินใจเรื่อง Talent ขององค์กร ตัวชี้วัดควรไปผูกกับผลงานที่เหล่า Talent ส่งมอบและ Value ต่างๆที่ผลักดันให้เกิด
.
.

  • Establish a Pipeline of HRBP

HRBR จะถูกคาดหวังให้มีความเข้าใจในเรื่อง Talent, ธุรกิจและมุมมองด้านการเงิน เพื่อจะช่วยหน่วยธุรกิจต่างๆชี้เป้า Talent ที่ส่งมอบมูลค่าท่งธุรกิจสูงสุด (most business value yield) HR ไม่ใช่ควรเป็นหน่วยงานที่เป็น Shared Service ในองค์กร ซึ่งตัวชี้วัดมักจะเป็นเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การเตรียมและสรรหาหรือ upskill & reskill  เหล่า HRBP ให้สามารถเล่นบทบาทผู้นำธุรกิจที่สามารถ “ตอบปฏิเสธ” ได้เมื่อจำเป็น แชร์มุมมองที่เป็นจุดยืน หรือการสร้างอิทธิพลต่อเหล่าผู้บริหาร ผู้จัดการในองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง
.
.

ผู้บริหารควรเริ่มตั้งแต่วันนี้ในการสนับสนุนให้บุคคลที่เป็นทรัพยากรสำคัญเหล่านี้ถูกเรียกได้เต็มปากว่า  HRBP ตามที่ท่านได้ให้ตำแหน่ง McKinsey พบว่าหลายองค์กรทั่วโลก ได้กระโดดลงเรือลำนี้แล้ว โดดเริ่มสรรหา HRBP ที่มี background ในสายธุรกิจหรือสายปฏิบัติการ หรือพัฒนา data platform ต่างๆเพื่อให้เหล่า HRBP ทำงานในเชิงกลยุทธ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และในทางกลับกัน ก็มีคนในสาย HR มากมายที่เริ่มขยับไปทำงานในสายธุรกิจ ที่สำคัญมี CEO หลายท่านทั่วโลกในปัจจุบันที่เติบโตผ่านงานสาย HR
.
.
A Cup of Culture
>>>>
>>>>

หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ https://www.brightsidepeople.com/en/about-us/#contactus

แหล่งที่มาของบทความ

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-organization-blog/the-critical-importance-of-the-hr-business-partner

https://hbr.org/2014/10/its-not-hrs-job-to-be-strategic

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search