เราควรปล่อยให้มี Subculture หรือไม่ I Culture Crush Ep.60

Subculture หรือวัฒนธรรมองค์กรย่อยๆ ที่อยู่ภายใต้องค์กรใหญ่ ซึ่งอาจจะเกิดด้วยความตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้ โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดด้วยความไม่ได้ตั้งใจ แล้วมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ ควรจะส่งเสริมหรือสกัดกั้นไม่ให้เกิดขึ้น ควรจะบริหารจัดการอย่างไร?

1) Subculture คือ วัฒนธรรมองค์กรย่อยๆ ที่อยู่ภายใต้องค์กรใหญ่
2) Subculture จะต้องสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรใหญ่
3) Subculture จะต้องช่วยให้ Performance โดยรวมขององค์กรดีขึ้น
4) Subculture จะต้องส่งเสริม Engagement ขององค์กร

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn