เมื่อ Culture นำหน้า Strategy

เมื่อ Culture นำหน้า Strategy

“A Cup of Culture แก้วนี้เอ่อล้นด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กร☕️ เพราะเป้าหมายของเราคือ การบอกเล่าเรื่องราวและเทคนิคดี ๆ อีกทั้งเป็นพื้นที่แบ่งปันเครื่องมือ ให้คุณเลือกหยิบไปใช้ได้ทันทีด้วยตนเอง”

“องค์กรหนึ่ง ๆ” ถ้าให้เปรียบเทียบก็คงคล้ายกับ “สมองของคน” ที่มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

สมองด้านซ้ายทำหน้าที่ด้านกลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ ตัวชี้วัด กระบวนการทำงานต่าง ๆ
สมองด้านขวาทำหน้าที่เกี่ยวกับคน วัฒนธรรมองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างปฏิสัมพันธ์
ซึ่งทั้ง 2 ด้านล้วนมีความสำคัญและต้องพึ่งพาอาศัยกัน

.
หากมองย้อนกลับไปในยุคสมัยหนึ่ง จะพบว่าองค์กรทั้งหลายมักให้ความสนใจในเรื่องการบริหารธุรกิจ การวางกลยุทธ์ การวางแผนงานระยะยาว แต่หากลองสังเกตจะพบว่าในช่วง 10 ปีให้หลังมานี้ องค์กรเริ่มพุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาคน การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรกันมากขึ้น คือ “เริ่มย้ายจาก Strategy มาสู่ Culture” “อะไรทำให้ Trends เกิดการกลับด้าน?”

.
A Cup of Culture มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า เดิมทีเวลาที่องค์กรหนึ่ง ๆ จัดทำแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรนั้น มักจะมุ่งเน้นการวางแผนแบบระยะยาว ใช้แผนนั้น ๆ ต่อเนื่องกันหลายปี
แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทต่อธุรกิจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดเดาทิศทางได้ยาก การจะวางแผนอะไรที่ค่อนข้างไกลกลายจะเป็นข้อเสีย เพราะทำให้ยึดติดและช้าเกินไปต่อการขยับปรับตัวเวลาเจอความผันผวนหรือวิกฤติต่าง ๆ

.
เราคิดว่าจุดนี้คือจุดเปลี่ยน ที่ทำให้องค์กรชั้นนำของโลกเริ่มเกิดการกลับด้านมาให้ความสำคัญกับด้าน“คน” แทน เพราะเมื่อคนในองค์กรเข้มแข็ง สามารถเป็นกำลังหลักให้กับองค์กรได้แล้ว ไม่ว่าจะเจอวิกฤติอะไรคนเหล่านี้ก็จะพร้อมและปรับเปลี่ยนตัวเองได้ไม่ยาก
โดยเครื่องมือชิ้นสำคัญคือ

“วัฒนธรรมองค์กร”

.
ดังที่มีผู้บริหารท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ถ้าเราให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรจะดูแลพนักงานของเรา พนักงาน-ของเราจะช่วยดูแลลูกค้าให้เรา และท้ายที่สุดลูกค้าก็จะกลับมาดูแลธุรกิจให้เรานั่นเอง”
ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้น ไม่ใช่การปล่อยให้วัฒนธรรมเกิดขึ้นเอง แต่มันคือความตั้งใจในการสร้างมันขึ้นมาต่างหาก

.
ในครั้งหน้า A Cup Of Culture จะมาเปิดเผยความลับ (ที่ไม่ลับ) ขององค์กรชั้นนำในโลกธุรกิจ ว่าเขามีแนวคิดอย่างไรในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของโลกมากมาย และถ้าเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบตั้งใจบ้าง ต้องทำอย่างไร กระซิบบอกตรงนี้ว่า “ไม่ยากเลย”
.
ท้ายสุดนี้… “ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”

…….A Cup of Culture…….

Share to
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search