เมื่อต้อง WORK FROM HOME ให้ Balance

เมื่อพนักงานได้สัมผัสกับการ Work From Home แบบเต็มตัว ก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารคนในทีม จากตอนแรกที่คิดภาพ Work From Home ไว้ว่าจะได้เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น Flexible Hour แต่ในสภาวะจริงกลับเต็มไปด้วยงานที่เร่งด่วน แต่ละคนก็นึกถึงแต่ตัวเอง และเริ่มลืมวัฒนธรรมการทำงานในทีมของตัวเองไป “กลายเป็นเน้นผลงาน มากกว่าคน”
.
.

.
.
มีการศึกษาพบว่า องค์กรไหนที่มี EMPLOYEE ENGAGEMENT สูง จะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง Customer loyalty, Productivity และ Profitability ให้กับองค์กรคุณได้สูงเพิ่มขึ้นไปด้วย
.
.

.
.
สำหรับการ Balance เรื่อง Team Culture และแก้ปัญหาการทำงานในทีม เรามีเคล็ดลับง่าย ๆ มาแบ่งปัน ดังนี้…
.
.

? #สร้างความเข้าใจระหว่างคุณและทีม

การเข้าใจและรักษาพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ฟังเสียงพนักงาน และเริ่มหาต้นตอของปัญหา เช่น หากทุกคนอยากได้ Flexible Hour ในการทำงาน Work from Home คุณต้องเชื่อใจพนักงานและกำหนดข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน เช่น

o จัดประชุม Video Call ทีม สัปดาห์ละ 2 วัน เช่น วันจันทร์ และวันพฤหัส 10:00 – 12:00

o กำหนด Objective ของแต่ละเรื่องอยากได้แนวทางไหนในแต่ละเรื่อง และผู้บริหารควรตัดสินใจให้เร็วและชัดเจน…
.
.

.
.

? #วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน

ไม่ใช่ทุกงานจะต้องเป็นงาน Adhoc หรือเร่งด่วนเสมอ ประเมิน Impact ของงานที่มีต่อเวลาการทำงาน การใช้ทรัพยากรคน และผลประกอบการ หากมี Adhoc เข้ามาคุณต้องเข้าใจ และวางแผนสำรองว่างานอื่น ๆ จะต้องเลื่อนกำหนดการออกไปก่อน …
.
.


? #AGILEไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนแปลงบ่อย

Agile แปลว่า “การปรับตัวให้เร็ว Lean ขึ้น Process ไหนไม่จำเป็นต้องลด ต้องตัดทิ้งไป โดยคงเป้าหมายใหญ่ไว้” ไม่ใช่การเปลี่ยนเป้าหมายทุก ๆ อาทิตย์ หากคุณต้องเปลี่ยนแผนและแนวทางบ่อย ๆ แปลว่า กลยุทธ์คุณไม่ได้ถูกคิดให้รอบด้านและดีพอ คุณแค่เน้นเร็วเข้าว่า นั่นทำให้ทรัพยากรของคุณทำงานเยอะหนักกว่าเดิม และไร้ประสิทธิภาพ…
.
.

? #COMMUNICATION

ประเด็นของการสื่อสารหลัก ๆ คือ คนสื่อสารไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไร อยากให้ใครทำอะไร และคนมักพูดโดยไม่มองผลกระทบ ทำให้สื่อสารออกไปได้ไม่ดี และไม่ครบถ้วน ดังนั้น ทำความเข้าใจกับความต้องการของตัวเองก่อน ลองคิดสมมติเหตุการณ์จะเกิดเหตุการณ์อะไรได้บ้างหลังสื่อสาร จะมีแนวทางหรือพูดป้องกันเรื่องพวกนั้นอย่างไร จะสื่อสารทางไหน และซ้อมพูดบ่อย ๆ…

? #MANAGERคือคนสำคัญ

อย่าลืมว่า Manager และ Supervisor ก็หมดกำลังใจได้ พวกเขาคือคนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ หากเค้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหารและจากทีมงาน ใครจะช่วยคุณขับเคลื่อนธุรกิจ คอยตรวจสภาพจิตใจ และให้แนวทางกลยุทธ์ที่ชัดเจนกับพวกเขา หรือวางแผนกลยุทธ์ร่วมกัน..
.
A Cup of Culture
———–

ที่มาจาก: https://www.coworkingresources.org/blog/the-negative-effects-of-working-from-home-on-company-culture

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search