เมื่อพนักงานได้สัมผัสกับการ Work From Home แบบเต็มตัว ก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารคนในทีม จากตอนแรกที่คิดภาพ Work From Home ไว้ว่าจะได้เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น Flexible Hour แต่ในสภาวะจริงกลับเต็มไปด้วยงานที่เร่งด่วน แต่ละคนก็นึกถึงแต่ตัวเอง และเริ่มลืมวัฒนธรรมการทำงานในทีมของตัวเองไป “กลายเป็นเน้นผลงาน มากกว่าคน”
.
.

.
.
มีการศึกษาพบว่า องค์กรไหนที่มี EMPLOYEE ENGAGEMENT สูง จะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง Customer loyalty, Productivity และ Profitability ให้กับองค์กรคุณได้สูงเพิ่มขึ้นไปด้วย
.
.

.
.
สำหรับการ Balance เรื่อง Team Culture และแก้ปัญหาการทำงานในทีม เรามีเคล็ดลับง่าย ๆ มาแบ่งปัน ดังนี้…
.
.

? #สร้างความเข้าใจระหว่างคุณและทีม

การเข้าใจและรักษาพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ฟังเสียงพนักงาน และเริ่มหาต้นตอของปัญหา เช่น หากทุกคนอยากได้ Flexible Hour ในการทำงาน Work from Home คุณต้องเชื่อใจพนักงานและกำหนดข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน เช่น

o จัดประชุม Video Call ทีม สัปดาห์ละ 2 วัน เช่น วันจันทร์ และวันพฤหัส 10:00 – 12:00

o กำหนด Objective ของแต่ละเรื่องอยากได้แนวทางไหนในแต่ละเรื่อง และผู้บริหารควรตัดสินใจให้เร็วและชัดเจน…
.
.

.
.

? #วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน

ไม่ใช่ทุกงานจะต้องเป็นงาน Adhoc หรือเร่งด่วนเสมอ ประเมิน Impact ของงานที่มีต่อเวลาการทำงาน การใช้ทรัพยากรคน และผลประกอบการ หากมี Adhoc เข้ามาคุณต้องเข้าใจ และวางแผนสำรองว่างานอื่น ๆ จะต้องเลื่อนกำหนดการออกไปก่อน …
.
.


? #AGILEไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนแปลงบ่อย

Agile แปลว่า “การปรับตัวให้เร็ว Lean ขึ้น Process ไหนไม่จำเป็นต้องลด ต้องตัดทิ้งไป โดยคงเป้าหมายใหญ่ไว้” ไม่ใช่การเปลี่ยนเป้าหมายทุก ๆ อาทิตย์ หากคุณต้องเปลี่ยนแผนและแนวทางบ่อย ๆ แปลว่า กลยุทธ์คุณไม่ได้ถูกคิดให้รอบด้านและดีพอ คุณแค่เน้นเร็วเข้าว่า นั่นทำให้ทรัพยากรของคุณทำงานเยอะหนักกว่าเดิม และไร้ประสิทธิภาพ…
.
.

? #COMMUNICATION

ประเด็นของการสื่อสารหลัก ๆ คือ คนสื่อสารไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไร อยากให้ใครทำอะไร และคนมักพูดโดยไม่มองผลกระทบ ทำให้สื่อสารออกไปได้ไม่ดี และไม่ครบถ้วน ดังนั้น ทำความเข้าใจกับความต้องการของตัวเองก่อน ลองคิดสมมติเหตุการณ์จะเกิดเหตุการณ์อะไรได้บ้างหลังสื่อสาร จะมีแนวทางหรือพูดป้องกันเรื่องพวกนั้นอย่างไร จะสื่อสารทางไหน และซ้อมพูดบ่อย ๆ…

? #MANAGERคือคนสำคัญ

อย่าลืมว่า Manager และ Supervisor ก็หมดกำลังใจได้ พวกเขาคือคนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ หากเค้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหารและจากทีมงาน ใครจะช่วยคุณขับเคลื่อนธุรกิจ คอยตรวจสภาพจิตใจ และให้แนวทางกลยุทธ์ที่ชัดเจนกับพวกเขา หรือวางแผนกลยุทธ์ร่วมกัน..
.
A Cup of Culture
———–

ที่มาจาก: https://www.coworkingresources.org/blog/the-negative-effects-of-working-from-home-on-company-culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.