เพราะอะไรฝึกทักษะไปมากมาย.. กลับไม่พัฒนาซักที ❘ Soft Skills Whisperer EP.35

Listen on :

คุณฟังเสียงเล็กๆ ในตัวคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? น่าแปลกใจไหม ที่เสียงของเด็กคนนั้นในตัวคุณ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาตัวเอง หากคุณมีพฤติกรรม นิสัย หรือความเชื่อบางอย่างที่อยากจะแก้ไข แต่ก็ยังทำไม่ได้เสียที การลองพูดคุยกับ Inner Child หรือเด็กน้อยในตัวคุณ ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจเช่นกัน

  1. สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
  3. เพิ่มทักษะภาวะผู้นำ เพราะการที่เรากลับไปเรียนรู้ปัญหาของตัวเองในวัยเด็ก ก็จะช่วยเรื่องการรู้เท่าทันตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจทีมได้ลึกขึ้น
  4. ปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ออกมาโลดแล่น เพราะเราเชื่อมต่อกับโหมดวัยเด็กได้ดีขึ้น เด็กที่ใช้จินตนาการ สงสัย ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ พร้อมที่จะเล่นสนุกกับไอเดียต่างๆ
  5. พัฒนาตัวเองให้เติบโตอย่างยั่งยื่น – เมื่อเราเข้าใจตัวเองแบบลึกซึ้งขึ้น รู้เท่าทันตัวเองดีขึ้น รู้ว่าตัวเองให้คุณค่ากับอะไร เราจะจัดการตัวเองได้ดีขึ้น


🟧 โค้ชแอม ไชยวัฒนพงศ์
Communication Coach
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ที่เชื่อมั่นว่าเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และทรงพลัง

FB Page : Amable – Communication Coach
Tiktok : AmpAmable
FB : AmpAmable

Soft Skills Whisperer
==========
softskillswhisperer
ทักษะการทำงานในอนาคต
futureskills
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.