เพราะอะไรฝึกทักษะไปมากมาย.. กลับไม่พัฒนาซักที ❘ Soft Skills Whisperer EP.35

Listen on :

คุณฟังเสียงเล็กๆ ในตัวคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? น่าแปลกใจไหม ที่เสียงของเด็กคนนั้นในตัวคุณ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาตัวเอง หากคุณมีพฤติกรรม นิสัย หรือความเชื่อบางอย่างที่อยากจะแก้ไข แต่ก็ยังทำไม่ได้เสียที การลองพูดคุยกับ Inner Child หรือเด็กน้อยในตัวคุณ ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจเช่นกัน

  1. สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
  3. เพิ่มทักษะภาวะผู้นำ เพราะการที่เรากลับไปเรียนรู้ปัญหาของตัวเองในวัยเด็ก ก็จะช่วยเรื่องการรู้เท่าทันตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจทีมได้ลึกขึ้น
  4. ปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ออกมาโลดแล่น เพราะเราเชื่อมต่อกับโหมดวัยเด็กได้ดีขึ้น เด็กที่ใช้จินตนาการ สงสัย ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ พร้อมที่จะเล่นสนุกกับไอเดียต่างๆ
  5. พัฒนาตัวเองให้เติบโตอย่างยั่งยื่น – เมื่อเราเข้าใจตัวเองแบบลึกซึ้งขึ้น รู้เท่าทันตัวเองดีขึ้น รู้ว่าตัวเองให้คุณค่ากับอะไร เราจะจัดการตัวเองได้ดีขึ้น


🟧 โค้ชแอม ไชยวัฒนพงศ์
Communication Coach
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ที่เชื่อมั่นว่าเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และทรงพลัง

FB Page : Amable – Communication Coach
Tiktok : AmpAmable
FB : AmpAmable

Soft Skills Whisperer
==========
softskillswhisperer
ทักษะการทำงานในอนาคต
futureskills
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search