เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยวิถี EAST

จุดเริ่มต้นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือระบุวิสัยทัศน์และค่านิยมที่สอดคล้องกัน แต่ค่านิยมที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์นี้ อาจไม่ได้ถูกขับเคลื่อน หากไม่มี “ชุดพฤติกรรม” ประกบกับค่านิยมแต่ละตัว ที่เราสามารถมองเห็นได้ วัดได้ และคนในองค์กรสามารถปฏิบัติจริงได้ (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดพฤติกรรมได้ที่: ) ⁣⁣
⁣⁣
ดังนั้น การสร้างหรือปรับวัฒนธรรมในองค์กร ก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปตามวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ แต่ธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบความแน่นอนเดิมๆ ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นความที่ท้าทายวัฒนธรรมของทุกองค์กรต้องเผชิญ⁣⁣
⁣⁣
วันนี้ A Cup of Culture จึงจะมาแชร์แนวทางเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ชื่อว่า EAST ที่ระบุ 4 หลักการที่เราต้องคำนึงถึงในการเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเพื่อนร่วมแผนก คนทั้งองค์กร หรือแม้แต่ตัวเราเอง EAST มาจากตัวย่อของทั้ง 4 หลักการ ซึ่งก็คือ:⁣⁣
⁣⁣
===================⁣⁣
⁣⁣
✳️ Easy – ทำให้ง่าย⁣⁣

หากต้องเลือก สมองของมนุษย์มักเอียงไปหาทางที่ง่ายกว่า หรือต้องคิดน้อยกว่า ดังนั้น การเปลี่ยนพฤติกรรมควรถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่าย และ “ใช้แรงน้อย” ตัวอย่างเช่น หากมีกิจกรรมทางเลือกที่ต้องการให้พนักงานเข้า องค์กรอาจตั้งกลไกให้พนักงานเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ และหากไม่อยากเข้าร่วม พนักงานต้องไปจัดการ Opt Out (เลือกออก) ด้วยตนเอง เป็นต้น⁣⁣
⁣⁣
✳️ Attractive – ทำให้ดึงดูด ⁣⁣
ดึงดูดในที่นี้ หมายถึง 1. ดึงดูดความสนใจ และ 2. รู้สึกน่าดึงดูด โดยสามารถทำได้ผ่านการทำความเข้าใจสิ่งที่ “น่าดึงดูด” สำหรับคนในอง์กร การออกแบบการสื่อสารที่มีสัญลักษณ์ชัดเจนและสื่อถึงอารมณ์ที่ต้องการให้รู้สึก หรือ ผ่านการออกแบบระบบ Reward ที่รองรับพฤติกรรมที่ต้องการ โดยรางวัลอาจเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นๆ ที่เงินซื้อไม่ได้ เช่นวันพักร้อน เป็นต้น⁣⁣
⁣⁣
✳️ Social – ทำให้เป็นกิจกรรมสังคม⁣⁣
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ถูกโน้มน้าวด้วยมนุษย์อื่นๆ ได้ง่าย ดังนั้นการแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมที่คนอื่นๆ ทำ จะช่วยให้คนอยากทำพฤติกรรมนั้นมากขึ้น โดยอาจแสดงผ่านการให้ผู้นำทำเป็นแบบอย่าง การสร้าง Change Agent หรือการให้คนในองค์กรตั้ง Commitment ต่อกันและกันผ่านกระบวนการหรือ Ritual บางอย่าง เพื่อสร้าง Accountability⁣⁣
⁣⁣
✳️ Timely – ทำในเวลาที่เหมาะสม⁣⁣
มนุษย์จะพร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น เราอาจจะเปลี่ยนนิสัยได้ง่ายขึ้นเวลาเราย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนงาน ดังนั้น การจับจังหวะเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมจึงสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงเวลาและสถานที่ที่อยากให้พฤติกรรมนั้นเกิด เช่น หากต้องการให้เปลี่ยนพฤติกรรมในที่ประชุม ก็ควรมีการสื่อสารหรือสัญลักษณ์กระตุ้นในห้องประชุม หรือใน Virtual Background เป็นต้น⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
organizational culture⁣⁣⁣
⁣.


⁣⁣

แหล่งที่มาของข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูล:

https://www.bi.team/wp-content/uploads/2015/07/BIT-Publication-EAST_FA_WEB.pdf
claremontcomms.com/2019/09/east-the-four-things-you-need-to-know-about-behavioural-insights/

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search