เทคนิคง่าย ๆ สร้างวัฒนธรรมองค์กรได้จากห้องประชุม

เราได้พูดคุยกันเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก้าวแรกด้วยวิธีการง่าย ๆ ในห้องประชุม A Cup of Culture ได้รวบรวมตัวอย่างเทคนิคง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในห้องประชุมเพื่อก้าวแรกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรดังนี้


1. Flip Card: 


อยากให้พนักงานคุ้นเคยกับค่านิยมองค์กร ลองใส่ค่านิยมแต่ละตัวลงบนบัตรคำลักษณะเดียวกับปฏิทินตั้งโต๊ะ แล้ววางไว้ในห้องประชุม แต่ละครั้งที่มีการประชุมเปิดไปที่ค่านิยมที่อยากจะมุ่งเน้น เช่น Focus on Outcome, Learning, หรือ Diversity เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่อยากเห็นจากค่านิยมนั้น ๆ ในห้องประชุม


2. Ball of Power: 


อยากสร้างการมีส่วนร่วมในห้องประชุม ลองใช้การโยนบอลให้คนที่ได้รับบอลช่วยแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจพร้อมสนับสนุนให้รู้สึกปลอดภัย อาจมีคนที่นั่งเงียบ ๆ อยู่ที่มุมห้องและกำลังรอรับ Ball of Power อยู่ก็ได้นะ วิธีนี้ช่วยส่งเสริมค่านิยมได้หลากหลายเช่น Collaboration, Belonging, Empowerment


3. Voice Card: 


อยากได้ความคิดเห็นจากทุกคนอย่างเท่าเทียม ลองใช้การแจกไพ่ให้ทุกคน ไพ่ 1 ใบ เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้คนพูดน้อยได้มีโอกาสได้แสดงความเห็น และคนที่พูดเก่งมีโอกาสได้ฟังความเห็นจากสมาชิกคนอื่น ๆ บ้าง ประชุมครั้งนี้อาจจะได้ไอเดียที่ไม่คาดคิดก็ได้นะ วิธีนี้ช่วยส่งเสริมค่านิยมได้หลากหลายเช่น Teamwork, Innovation, Openness


4. Feeling Card: 


อยากให้สมาชิกแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ลองใช้บัตรคำที่แสดงความรู้สึกต่าง ๆ วางบนโต๊ะ เมื่อถึงจุดที่เกิดความเงียบ ให้สมาชิกหยิบบัตรคำที่ตรงความรู้สึกตอนนั้นมากที่สุด และถามคำถามเพื่อความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ยังใช้ในเชิงส่งเสริมพลังเชิงบวกได้ด้วยนะ วิธีนี้ช่วยส่งเสริมค่านิยมได้หลากหลายเช่น Empathy, Caring, Honesty
.

สำหรับท่านที่อยากลองนำ Feeling Card ไปใช้ Download ได้ที่นี่เลย

.
หลากหลายวิธีด้วยเครื่องมือและเทคนิคง่าย ๆ ลองนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่อยากเห็น ใช้ได้ผลอย่างไร หรือถ้ามีวิธีอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับ A Cup of Culture
.
.
A Cup of Culture

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search