เทคนิคง่าย ๆ สร้างวัฒนธรรมองค์กรได้จากห้องประชุม

เราได้พูดคุยกันเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก้าวแรกด้วยวิธีการง่าย ๆ ในห้องประชุม A Cup of Culture ได้รวบรวมตัวอย่างเทคนิคง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในห้องประชุมเพื่อก้าวแรกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรดังนี้


1. Flip Card: 


อยากให้พนักงานคุ้นเคยกับค่านิยมองค์กร ลองใส่ค่านิยมแต่ละตัวลงบนบัตรคำลักษณะเดียวกับปฏิทินตั้งโต๊ะ แล้ววางไว้ในห้องประชุม แต่ละครั้งที่มีการประชุมเปิดไปที่ค่านิยมที่อยากจะมุ่งเน้น เช่น Focus on Outcome, Learning, หรือ Diversity เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่อยากเห็นจากค่านิยมนั้น ๆ ในห้องประชุม


2. Ball of Power: 


อยากสร้างการมีส่วนร่วมในห้องประชุม ลองใช้การโยนบอลให้คนที่ได้รับบอลช่วยแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจพร้อมสนับสนุนให้รู้สึกปลอดภัย อาจมีคนที่นั่งเงียบ ๆ อยู่ที่มุมห้องและกำลังรอรับ Ball of Power อยู่ก็ได้นะ วิธีนี้ช่วยส่งเสริมค่านิยมได้หลากหลายเช่น Collaboration, Belonging, Empowerment


3. Voice Card: 


อยากได้ความคิดเห็นจากทุกคนอย่างเท่าเทียม ลองใช้การแจกไพ่ให้ทุกคน ไพ่ 1 ใบ เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้คนพูดน้อยได้มีโอกาสได้แสดงความเห็น และคนที่พูดเก่งมีโอกาสได้ฟังความเห็นจากสมาชิกคนอื่น ๆ บ้าง ประชุมครั้งนี้อาจจะได้ไอเดียที่ไม่คาดคิดก็ได้นะ วิธีนี้ช่วยส่งเสริมค่านิยมได้หลากหลายเช่น Teamwork, Innovation, Openness


4. Feeling Card: 


อยากให้สมาชิกแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ลองใช้บัตรคำที่แสดงความรู้สึกต่าง ๆ วางบนโต๊ะ เมื่อถึงจุดที่เกิดความเงียบ ให้สมาชิกหยิบบัตรคำที่ตรงความรู้สึกตอนนั้นมากที่สุด และถามคำถามเพื่อความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ยังใช้ในเชิงส่งเสริมพลังเชิงบวกได้ด้วยนะ วิธีนี้ช่วยส่งเสริมค่านิยมได้หลากหลายเช่น Empathy, Caring, Honesty
.

สำหรับท่านที่อยากลองนำ Feeling Card ไปใช้ Download ได้ที่นี่เลย

.
หลากหลายวิธีด้วยเครื่องมือและเทคนิคง่าย ๆ ลองนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่อยากเห็น ใช้ได้ผลอย่างไร หรือถ้ามีวิธีอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับ A Cup of Culture
.
.
A Cup of Culture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.