เช็คลิสต์ 7 ข้อ คุณคือองค์กรที่ Millennials มองหาหรือไม่

Millennials หรือ Gen Y ผู้เติบโตมาพร้อมกับศิลปินดัง ๆ ในยุคนั้นอย่าง Michael Jackson หรือเกมอย่างทามากอตและ PlayStation 1 ปัจจุบันคือผู้ใหญ่อายุ 20 กลาง ๆ ที่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวมากันได้สักพัก ไปจนถึงสามสิบกลาง ๆ ที่หลายคนมีชีวิตที่ลงตัวแล้วในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การงาน การเงิน และครอบครัว ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวกำลังจะกลายมาเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ภายในปี 2025 หรืออีก 4 ปีต่อจากนี้⁣⁣
⁣⁣
ดังนั้น การเข้าใจถึงพื้นฐานนิสัย บุคลิกภาพ และความต้องการของชาว Millenials จึงถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับองค์กรใดก็ตามที่ต้องการจะดึงดูด รักษา และพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้สู่การเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต⁣⁣
⁣⁣
จากงานวิจัยของ Robert Walters ที่ได้ทำการสำรวจกลุ่ม Hiring Mangers กว่า 300 คน รวมถึงพนักงานองค์กรอีกกว่า 200 คน พบว่ามี 7 ประเด็นสำคัญที่องค์กรควรพิจารณาลงมือสร้างเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูด Millenials ทักษะสูงเข้ามาเป็นกำลังสำคัญ⁣⁣
⁣⁣
===============⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
✅ 1. สร้างปัจจัยที่น่าดึงดูดต่อการเข้ามาร่วมงาน⁣⁣
⁣⁣
วิธีการที่จะสร้างแรงดึงดูดแรงงานทักษะสูงอนาคตไกลเข้ามาสู่บริษัท ต้องทราบก่อนว่าสิ่งใดคือแรงกระตุ้นชั้นดีของกลุ่มคนเหล่านี้ จากงานวิจัยพบว่า ค่าแรงที่สมน้ำสมเนื้อ เส้นทางการเติบโตในองค์กรที่ชัดเจน และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน คือ top three ที่คนยุคนี้มองหามากที่สุด⁣⁣
⁣⁣
✅ 2. สร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเข้าสู่องค์กร⁣⁣
⁣⁣
แม้ว่าชาว Millennials จะมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่ต้องการการเติบโตในหน้าที่การงานเพื่อประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นการต้อนรับคนเจนนี้ด้วยความอบอุ่นฉันท์มิตรจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้าง teamwork ได้ดีขึ้น⁣⁣
⁣⁣
✅ 3. จัด session feedback การทำงานให้ถี่ขึ้น⁣⁣
⁣⁣
ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยรักษาคนให้อยู่กับองค์กร ได้ดีไปกว่าการที่องค์กรแสดงออกให้ชาว Millennials รู้สึกว่าพวกเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ยกตัวอย่างเช่น การประเมินผลงานเพียงปีละหนึ่งถึงสองครั้งอาจไม่เพียงพออีกต่อไป หากองค์กรอยากดูแลรักษา และพัฒนาแรงงานทักษะสูงสู่การเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต มีความจำเป็นต้องนัดพูดคุยเพื่อประเมิน performance ให้บ่อยขึ้นเป็นอย่างน้อย 1-3 เดือนครั้ง เพื่อตรวจสอบและปรับแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ ⁣⁣
⁣⁣
✅ 4. จัดโปรแกรมเวียนแผนกทำงาน⁣⁣
⁣⁣
เชื่อหรือไม่ว่าชาว Millennials คิดถึงการเปลี่ยนงานบ่อยกว่าที่หลายคนคิด และยิ่งในวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ มีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่กำลังทำในสิ่งที่ตนเองอาจจะไม่ได้รักหรือชอบอยู่ แต่ทำไปเพียงเพื่อให้มีรายได้มาใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มคนทักษะสูง ลองคิดดูว่าถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว พวกเขาเหล่านี้อาจพร้อมที่จะกลับไปทบทวนและเปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตนรักหรือถนัดก็เป็นได้ ดังนั้นการจัดทำแผน rotation ระหว่างแผนกภายในองค์กร หรือแม้กระทั่งระหว่างบริษัทในเครือฯ เองก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนักในการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ค้นหาตัวเองและอาจพบสิ่งที่ตนเองชอบและถนัดโดยที่ไม่ต้องออกไปไหน⁣⁣
⁣⁣
✅ 5. มอบโอกาสในการไปประจำการที่ต่างประเทศ⁣⁣
⁣⁣
ชาว Millennials เปิดรับและยินดีกับโอกาสในการได้เดินทางไปทำงานต่างแดนมากกว่าเจนไหน ๆ และข้อเท็จจริงนี้เห็นได้ชัด จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม มีชาว Millennials จำนวนไม่มากนักที่กล้าทิ้งทุกอย่างเพื่อหิ้วเสื่อผืนหมอนใบและออกเดินทางไปนับ 1 ใหม่ ดังนั้น โอกาสในการเดินทางหรือประจำการในต่างแดนเป็นครั้งคราว นอกจากจะเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังแล้ว ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงานทักษะสูงเหล่านี้ได้มองเห็นภาพรวมขององค์กรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำต่อไปอีกด้วย⁣⁣
⁣⁣
✅ 6. จัดการความขัดแย้งที่เกิดจากความต่างของวัย⁣⁣

⁣⁣
ปัญหาคลาสสิคที่พบได้มากที่สุดภายในองค์กรจากช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกัน คือ ทักษะดิจิทัล และในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงเร่งส่งผลกระทบอย่างมากในเรื่องของขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นการจัดฝึกอบรมให้ทุก ๆ คนในองค์กรได้เข้าถึงองค์ความรู้และวิธีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้อย่างทั่วถึงจึงเป็นสะพานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมช่องว่างของทุก ๆ กลุ่มช่วงอายุในองค์กร⁣⁣
⁣⁣
✅ 7. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับวิธีการทำงาน⁣⁣
⁣⁣
อย่างที่เราทราบกันดีว่าชาว Millennials คือกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะเลือกทำงานในองค์กรที่มีจุดร่วมและทัศนคติเดียวกันกับตนเอง หากองค์กรของคุณมีความโดดเด่นในเรื่องการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้อยู่แล้ว นี่คือวัตถุดิบชั้นดีในการสร้าง employer branding เพื่อดึงดูด talent จำนวนมากสู่องค์กร⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Source: https://www.robertwaltersgroup.com/content/dam/robert-walters/corporate/news-and-pr/files/whitepapers/attracting-and-retaining-millennials-UK.pdf⁣
.
.
>>>

.
.
>>>
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search