เชื่อมั่น เชื่อใจ สร้างได้ด้วย Speak Up Culture ❘ A Cup of Culture Ep.581

Listen on :

“ใครมีความคิดเห็นอย่างไร” ต้องกลายเป็นประโยค “ติดปาก” ของหัวหน้าทีมหรือผู้นำ ถ้าเรากำลังสร้างวัฒนธรรมแห่งการแสดงออกทางความคิดเห็น ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา แต่เชื่อหรือไม่ว่า ยังมีองค์กรอีกมากมายที่ ในที่ประชุม คนที่พูดมากที่สุดคือ “คนที่นั่งหัวโต๊ะ” แต่เมื่อออกนอกห้องประชุม “ความคิด” มากมายออกมากองอยู่โดยไร้ประโยชน์เพราะ ทีมงานของเราไม่แสดงออกในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ได้เวลาสำรวจสุขภาพองค์กรของเราว่า มี Speak UP Culture ที่ดีแล้วหรือยัง

  1. Speak Up Culture เป็นพลังเงียบที่สร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม นวัตธรรม และความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ในองค์กร
  2. Speak Up ต้องมาพร้อม Active Listening เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สิ่งที่แสดงออกได้รับการรับรู้ รับฟัง เข้าใจ และ นำไปต่อยอดอย่างเหมาะสม
  3. 4 ขั้นตอน ง่ายๆ เพื่อนำไปใช้สร้างเสริม Speak Up Culture ในองค์กร


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search