เจาะลึกเรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้วย 12 อินโฟกราฟิก


“ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดี” เพราะวัฒนธรรมองค์กร คือ ชิ้นส่วนสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกส่วนขององค์กรตั้งแต่วิธีการคิด การสื่อสาร การตัดสินใจ และวิถีปฏิบัติในทุกขั้นตอนในทุกระดับขององค์กร วันนี้ A Cup of Culture ได้รวบรวม 12 บทความเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่อ่านง่าย ชัดเจน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับองค์กรที่กำลังตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในปี 2024 และดียิ่งขึ้นสำหรับองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้วในการกลับมาทบทวน⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
1) Competing Values Framework แบ่งวัฒนธรรมองค์กรเป็น 4 ประเภท ดังนี้: Clan Adhocracy Hierarchy Market ซึ่งวัฒนธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้ มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกัน ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
2) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามกลับเป็น A-MUST ที่องค์กรควรตั้งใจทำเพราะมันสามารถส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อองค์กร และอนาคตขององค์กร เรียกได้ว่าเป็นการลงแรงที่คุ้มค่า ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
3) วัฒนธรรมองค์กรคือส่วนหนึ่งของตัวตนของผู้นำองค์กรออกมา ทั้งในด้านที่ดี และด้านที่ไม่ดี ตัวตนของผู้นำองค์กรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่อยากให้เป็นจึงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ ทั้งคำพูด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการบริหาร ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
4) วัฒนธรรมองค์กรของเราที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร ให้ลองสังเกตว่า อะไรคือ “พฤติกรรมที่พนักงานทำในตอนเจ้านายไม่อยู่” ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
5) ความหมายของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในยุคใหม่ คือ การทำให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องของทุกคน หรือทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนในความเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เพียงแค่โยนให้เป็นงานของ HR ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
6) สำคัญมากที่คุณต้องรู้และมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ เพราะมันจะช่วยให้คุณเข้าใจอุปสรรค รวมถึงจุดที่ควรจะโฟกัส เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ และการรักษาพนักงานไว้ ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
7) บทความจาก Diligent ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ได้กล่าวว่าวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดในการวัดและประเมินผลวัฒนธรรมองค์กร คือ การสำรวจ (Survey Method) ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
8) ซึ่งหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการปรับตัวขององค์กร คือ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
9) การสร้างและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งนั้นค่อนข้างท้าทายด้วยเหตุผลหลายประการ บทความนี้จะพาสำรวจสาเหตุที่พบบ่อย ว่าทำไมวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเรื่องท้าทาย ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
10) “Toxic Culture” หรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษนั้นสร้างความเสียหายให้กับคนทั้งองค์กรได้ ซึ่งความเป็นพิษเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดี ๆ กลายเป็นแย่ขึ้นมา แต่มันคือสิ่งที่ค่อย ๆ เกิดขึ้น ค่อย ๆ รวมตัวจนก่อร่างเป็นความ Toxic ส่วนใหญ่เกิดจากการที่พฤติกรรมแย่ ๆ ไม่ถูกจัดการ ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
11) การประชุมไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันของการทำงานกับวัฒนธรรมองค์กรเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน เราขอแนะนำ 5 กลยุทธ์ในการผสมผสานวัฒนธรรมองค์กรเข้ากับการประชุมที่มีในแต่ละวันได้อย่างลงตัว ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
12) สถาบัน Barrett Values Center ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษารายใหญ่ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ทำการสำรวจกับ 631 องค์กรใน 54 ประเทศ พบว่ามีเพียง 3% ที่มีการกำหนด Core Values ไว้อย่างชัดเจนสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣
corporateculture ⁣⁣⁣⁣
organizationalculture
.
.

เจาะลึกเรื่องวัฒนธรรมองค์กร
arm
Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.