เจาะลึกเรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้วย 12 อินโฟกราฟิก


“ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดี” เพราะวัฒนธรรมองค์กร คือ ชิ้นส่วนสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกส่วนขององค์กรตั้งแต่วิธีการคิด การสื่อสาร การตัดสินใจ และวิถีปฏิบัติในทุกขั้นตอนในทุกระดับขององค์กร วันนี้ A Cup of Culture ได้รวบรวม 12 บทความเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่อ่านง่าย ชัดเจน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับองค์กรที่กำลังตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในปี 2024 และดียิ่งขึ้นสำหรับองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้วในการกลับมาทบทวน⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
1) Competing Values Framework แบ่งวัฒนธรรมองค์กรเป็น 4 ประเภท ดังนี้: Clan Adhocracy Hierarchy Market ซึ่งวัฒนธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้ มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกัน ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
2) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามกลับเป็น A-MUST ที่องค์กรควรตั้งใจทำเพราะมันสามารถส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อองค์กร และอนาคตขององค์กร เรียกได้ว่าเป็นการลงแรงที่คุ้มค่า ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
3) วัฒนธรรมองค์กรคือส่วนหนึ่งของตัวตนของผู้นำองค์กรออกมา ทั้งในด้านที่ดี และด้านที่ไม่ดี ตัวตนของผู้นำองค์กรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่อยากให้เป็นจึงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ ทั้งคำพูด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการบริหาร ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
4) วัฒนธรรมองค์กรของเราที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร ให้ลองสังเกตว่า อะไรคือ “พฤติกรรมที่พนักงานทำในตอนเจ้านายไม่อยู่” ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
5) ความหมายของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในยุคใหม่ คือ การทำให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องของทุกคน หรือทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนในความเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เพียงแค่โยนให้เป็นงานของ HR ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
6) สำคัญมากที่คุณต้องรู้และมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ เพราะมันจะช่วยให้คุณเข้าใจอุปสรรค รวมถึงจุดที่ควรจะโฟกัส เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ และการรักษาพนักงานไว้ ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
7) บทความจาก Diligent ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ได้กล่าวว่าวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดในการวัดและประเมินผลวัฒนธรรมองค์กร คือ การสำรวจ (Survey Method) ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
8) ซึ่งหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการปรับตัวขององค์กร คือ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
9) การสร้างและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งนั้นค่อนข้างท้าทายด้วยเหตุผลหลายประการ บทความนี้จะพาสำรวจสาเหตุที่พบบ่อย ว่าทำไมวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเรื่องท้าทาย ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
10) “Toxic Culture” หรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษนั้นสร้างความเสียหายให้กับคนทั้งองค์กรได้ ซึ่งความเป็นพิษเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดี ๆ กลายเป็นแย่ขึ้นมา แต่มันคือสิ่งที่ค่อย ๆ เกิดขึ้น ค่อย ๆ รวมตัวจนก่อร่างเป็นความ Toxic ส่วนใหญ่เกิดจากการที่พฤติกรรมแย่ ๆ ไม่ถูกจัดการ ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
11) การประชุมไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันของการทำงานกับวัฒนธรรมองค์กรเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน เราขอแนะนำ 5 กลยุทธ์ในการผสมผสานวัฒนธรรมองค์กรเข้ากับการประชุมที่มีในแต่ละวันได้อย่างลงตัว ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
12) สถาบัน Barrett Values Center ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษารายใหญ่ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ทำการสำรวจกับ 631 องค์กรใน 54 ประเทศ พบว่ามีเพียง 3% ที่มีการกำหนด Core Values ไว้อย่างชัดเจนสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣
corporateculture ⁣⁣⁣⁣
organizationalculture
.
.

เจาะลึกเรื่องวัฒนธรรมองค์กร
arm
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search