เจาะมุมมองด้านวัฒนธรรมองค์กรจาก 5 สุดยอด Start-up

เจาะมุมมองด้านวัฒนธรรมองค์กรจาก 5 สุดยอด Start-upจากกระแสซีรีย์ Start-up ที่แม้ว่าจะจบไปแล้วแต่ยังคงเป็นที่พูดถึง นับว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คน รวมถึงในมุมองค์กรที่เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาด้วยแนวคิดแบบ Start-up ที่มีการทำงานแบบคล่องตัว สิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจ การรักษาพนักงานที่ยาวนานขึ้น แรงจูงใจในการทำงานที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง และที่สำคัญคือส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจแบบก้าวกระโดด ทำให้เกิดคำถามถึงวัฒนธรรมองค์กรแบบ Start-up ว่าจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไรแน่ ?


A Cup of Culture ชวนมาฟังมุมมองต่อวัฒนธรรมองค์กรจากผู้นำของ 5 สุดยอด Start-up มาดูกันว่าพวกเขาพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขาอย่างไรกันบ้าง…


🔰 เริ่มที่ Jeff Lawson ผู้ร่วมก่อตั้ง Twilio platform สำหรับพัฒนาการสื่อสาร ที่ได้เล่าถึงชีวิตการทำงานที่ Twilio ว่า ในวันหนึ่ง ๆ มีการตัดสินใจเกิดขึ้นเป็น พัน ๆ ครั้ง ถ้าจะให้คำจำกัดความของวัฒนธรรมองค์กรของเขา อาจเรียกได้ว่าคือการที่ผู้นำจะต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจเหล่านั้น ว่าไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามจะเกิดจากวิธีคิดและทำแบบ Twilio


🔰 ในด้านของ Joel Gascoigne ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของ Buffer ได้ให้แง่คิดอีกมุมหนึ่งว่า ไม่ว่าวัฒนธรรมองค์กรจะถูกใช้ และปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ก็ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมหลัก ๆ ที่เป็นอยู่นั้นได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มผู้ก่อตั้ง เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นตัวตนและวิถีการทำงานแบบ proactive ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย และในขณะเดียวกันก็ยังคงค่านิยมและความเป็นตัวตนไว้


🔰 ในขณะที่ Rand Fishkin ผู้ร่วมก่อตั้งของ Moz ได้ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เห็นได้ง่ายจากภายนอกเช่น เกมการแลกของขวัญ กิจกรรมคาราโอเกะ และกิจกรรมอื่น ๆ นั้นไม่ใช่วัฒนธรรมองค์กร แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นแค่กิจกรรมที่มีเป็นครั้งคราว ส่วนวัฒนธรรมของ Moz มาจาก 3 สิ่งด้วยกัน
1. ค่านิยมที่ไม่ใช่แค่ถูกกำหนดเป็นคำ ๆ แล้วติดตามผนัง แต่ที่สำคัญคือการถูกนำไปปฏบัติจากคนใน Moz อย่างจริงจัง
2. เป้าหมายและพันธกิจที่ตั้งใจ
3. แนวทางปฏิบัติอื่น ๆ เช่นการกำหนดเกณฑ์การจ้าง การเลื่อนขั้น หรือการให้ออก รวมไปถึงการหาเหตุผลที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจทำงานกับ Moz
และยังทิ้งท้ายไว้อีกว่า ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คนในองค์กรยึดถือและทำกันจริง ๆ นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมมากกว่าอะไรก็ตามที่ถูกขีดเขียนขึ้นมา


🔰 ส่วน Brian Chesky ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของ Airbnb ได้ให้นิยามวัฒนธรรมองค์กรไว้อย่างน่าสนใจว่า วัฒนธรรมคือทุกสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมล การทำงานในโปรเจค การจ้างงาน หรือแม้กระทั่งการเดินสวนกันในบริเวณบริษัท ทุก ๆ คน ในองค์กรมีพลังในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้มากพอ ๆ กับการทำลายวัฒนธรรมองค์กร อยู่ที่เราเลือกที่จะทำ


🔰 และท้ายที่สุดคือ Tony Hsieh CEO ของ Zappos ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจด้านแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเสมอมา เขาได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรในบทความของ Huffpost ไว้ว่า “วัฒนธรรมองค์กรก็คือแบรนด์ของคุณ” และได้พูดถึงกระบวนการจ้างงานและการฝึกอบรมของ Zappos ซึ่งเชื่อว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมขององค์กร โดยที่ Zappos จะมีการสัมภาษณ์สองชุด ชุดแรกดำเนินการโดยทีมผู้จัดการฝ่ายว่าจ้าง โดยมุ่งเน้นการสรรหาคนจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และความสามารถทางเทคนิค และชุดที่สองดำเนินการโดยแผนกทรัพยากรบุคคลซึ่งจะมุ่งเน้นการสรรหาคนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเท่านั้น และนั่นก็คือมุมมองต่อวัฒนธรรมองค์กรจากผู้นำของ 5 สุดยอด Start-up ที่จะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นในเรื่องของ Passion ที่เริ่มมาจากผู้นำ Personality หรือความเป็นตัวตนที่แตกต่าง Agility หรือวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ที่มุ่งทำลายอุปสรรคที่จะขัดขวางของการเติบโตขององค์กร และ Authenticity ที่ให้ความสำคัญกับอิสระทางความคิด และการเคารพในแต่ละบุคคล


หากจะมองในมุมเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรแบบ Start up และวัฒนธรรมองค์กรทั่วไปอาจเห็นถึงสิ่งที่เหมือนกันอยู่บ้างนั่นคือการเชื่อในค่านิยมและวิถีการปฏิบิติ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร และหากจะพิจารณาถึงสิ่งที่แตกต่างกันจากองค๋กรส่วนใหญ่อาจเห็นได้ใน 4 ประเด็นต่อไปนี้
องค์กร Start up
1. มีโครงสร้างแบบ flat
2. หนึ่งคนทำงานหลายอย่างหลายบทบาท
3. ชั่วโมงการทำงานหลากหลาย
4. เน้นการทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์


องค์กรทั่วไป
1. มีโครงสร้างแบบลำดับขั้น
2. มีงานหลักและความรับผิดชอบกำหนดชัดเจน
3. กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน
4. ส่วนมากเป็นงาน routine


อย่างไรก็ตามไม่มีวัฒนธรรมแบบไหนที่ดีไปกว่าวัฒนธรรมอื่น ๆ สิ่งที่สำคัญคือความเหมาะสม เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ และนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่แตกต่างกัน


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.

.
>


ที่มา
https://www.failory.com/blog/startup-culture
https://www.twilio.com/
https://www.huffpost.com/entry/zappos-founder-tony-hsieh_1_b_783333?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFpbG9yeS5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAE57Uyf8kNVrXbXBAT_O5fA0UCX4I1NZpHN4A5T6lIwldF_xNi9fPul6xmAmKYDqdXrTgUNj5mCKRBIMswCoaDf0L0y8gTe7TXBCtogOWf_LW48cWvR-Z1dLOqkper1c-i-SVtfqenA4c-WugWPCg0qBRuY81cAtvYKI52EZrxAN

.
.

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search