เจาะมุมมองด้านวัฒนธรรมองค์กรจาก 5 สุดยอด Start-up

เจาะมุมมองด้านวัฒนธรรมองค์กรจาก 5 สุดยอด Start-upจากกระแสซีรีย์ Start-up ที่แม้ว่าจะจบไปแล้วแต่ยังคงเป็นที่พูดถึง นับว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คน รวมถึงในมุมองค์กรที่เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาด้วยแนวคิดแบบ Start-up ที่มีการทำงานแบบคล่องตัว สิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจ การรักษาพนักงานที่ยาวนานขึ้น แรงจูงใจในการทำงานที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง และที่สำคัญคือส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจแบบก้าวกระโดด ทำให้เกิดคำถามถึงวัฒนธรรมองค์กรแบบ Start-up ว่าจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไรแน่ ?


A Cup of Culture ชวนมาฟังมุมมองต่อวัฒนธรรมองค์กรจากผู้นำของ 5 สุดยอด Start-up มาดูกันว่าพวกเขาพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขาอย่างไรกันบ้าง…


🔰 เริ่มที่ Jeff Lawson ผู้ร่วมก่อตั้ง Twilio platform สำหรับพัฒนาการสื่อสาร ที่ได้เล่าถึงชีวิตการทำงานที่ Twilio ว่า ในวันหนึ่ง ๆ มีการตัดสินใจเกิดขึ้นเป็น พัน ๆ ครั้ง ถ้าจะให้คำจำกัดความของวัฒนธรรมองค์กรของเขา อาจเรียกได้ว่าคือการที่ผู้นำจะต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจเหล่านั้น ว่าไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามจะเกิดจากวิธีคิดและทำแบบ Twilio


🔰 ในด้านของ Joel Gascoigne ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของ Buffer ได้ให้แง่คิดอีกมุมหนึ่งว่า ไม่ว่าวัฒนธรรมองค์กรจะถูกใช้ และปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ก็ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมหลัก ๆ ที่เป็นอยู่นั้นได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มผู้ก่อตั้ง เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นตัวตนและวิถีการทำงานแบบ proactive ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย และในขณะเดียวกันก็ยังคงค่านิยมและความเป็นตัวตนไว้


🔰 ในขณะที่ Rand Fishkin ผู้ร่วมก่อตั้งของ Moz ได้ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เห็นได้ง่ายจากภายนอกเช่น เกมการแลกของขวัญ กิจกรรมคาราโอเกะ และกิจกรรมอื่น ๆ นั้นไม่ใช่วัฒนธรรมองค์กร แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นแค่กิจกรรมที่มีเป็นครั้งคราว ส่วนวัฒนธรรมของ Moz มาจาก 3 สิ่งด้วยกัน
1. ค่านิยมที่ไม่ใช่แค่ถูกกำหนดเป็นคำ ๆ แล้วติดตามผนัง แต่ที่สำคัญคือการถูกนำไปปฏบัติจากคนใน Moz อย่างจริงจัง
2. เป้าหมายและพันธกิจที่ตั้งใจ
3. แนวทางปฏิบัติอื่น ๆ เช่นการกำหนดเกณฑ์การจ้าง การเลื่อนขั้น หรือการให้ออก รวมไปถึงการหาเหตุผลที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจทำงานกับ Moz
และยังทิ้งท้ายไว้อีกว่า ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คนในองค์กรยึดถือและทำกันจริง ๆ นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมมากกว่าอะไรก็ตามที่ถูกขีดเขียนขึ้นมา


🔰 ส่วน Brian Chesky ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของ Airbnb ได้ให้นิยามวัฒนธรรมองค์กรไว้อย่างน่าสนใจว่า วัฒนธรรมคือทุกสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมล การทำงานในโปรเจค การจ้างงาน หรือแม้กระทั่งการเดินสวนกันในบริเวณบริษัท ทุก ๆ คน ในองค์กรมีพลังในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้มากพอ ๆ กับการทำลายวัฒนธรรมองค์กร อยู่ที่เราเลือกที่จะทำ


🔰 และท้ายที่สุดคือ Tony Hsieh CEO ของ Zappos ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจด้านแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเสมอมา เขาได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรในบทความของ Huffpost ไว้ว่า “วัฒนธรรมองค์กรก็คือแบรนด์ของคุณ” และได้พูดถึงกระบวนการจ้างงานและการฝึกอบรมของ Zappos ซึ่งเชื่อว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมขององค์กร โดยที่ Zappos จะมีการสัมภาษณ์สองชุด ชุดแรกดำเนินการโดยทีมผู้จัดการฝ่ายว่าจ้าง โดยมุ่งเน้นการสรรหาคนจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และความสามารถทางเทคนิค และชุดที่สองดำเนินการโดยแผนกทรัพยากรบุคคลซึ่งจะมุ่งเน้นการสรรหาคนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเท่านั้น และนั่นก็คือมุมมองต่อวัฒนธรรมองค์กรจากผู้นำของ 5 สุดยอด Start-up ที่จะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นในเรื่องของ Passion ที่เริ่มมาจากผู้นำ Personality หรือความเป็นตัวตนที่แตกต่าง Agility หรือวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ที่มุ่งทำลายอุปสรรคที่จะขัดขวางของการเติบโตขององค์กร และ Authenticity ที่ให้ความสำคัญกับอิสระทางความคิด และการเคารพในแต่ละบุคคล


หากจะมองในมุมเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรแบบ Start up และวัฒนธรรมองค์กรทั่วไปอาจเห็นถึงสิ่งที่เหมือนกันอยู่บ้างนั่นคือการเชื่อในค่านิยมและวิถีการปฏิบิติ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร และหากจะพิจารณาถึงสิ่งที่แตกต่างกันจากองค๋กรส่วนใหญ่อาจเห็นได้ใน 4 ประเด็นต่อไปนี้
องค์กร Start up
1. มีโครงสร้างแบบ flat
2. หนึ่งคนทำงานหลายอย่างหลายบทบาท
3. ชั่วโมงการทำงานหลากหลาย
4. เน้นการทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์


องค์กรทั่วไป
1. มีโครงสร้างแบบลำดับขั้น
2. มีงานหลักและความรับผิดชอบกำหนดชัดเจน
3. กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน
4. ส่วนมากเป็นงาน routine


อย่างไรก็ตามไม่มีวัฒนธรรมแบบไหนที่ดีไปกว่าวัฒนธรรมอื่น ๆ สิ่งที่สำคัญคือความเหมาะสม เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ และนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่แตกต่างกัน


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture
.

.
>


ที่มา
https://www.failory.com/blog/startup-culture
https://www.twilio.com/
https://www.huffpost.com/entry/zappos-founder-tony-hsieh_1_b_783333?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFpbG9yeS5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAE57Uyf8kNVrXbXBAT_O5fA0UCX4I1NZpHN4A5T6lIwldF_xNi9fPul6xmAmKYDqdXrTgUNj5mCKRBIMswCoaDf0L0y8gTe7TXBCtogOWf_LW48cWvR-Z1dLOqkper1c-i-SVtfqenA4c-WugWPCg0qBRuY81cAtvYKI52EZrxAN

.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.